Gebruiksaanwijzing GAGGENAU DF461161F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU DF461161F. Wij hopen dat dit GAGGENAU DF461161F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU DF461161F te teleladen.


GAGGENAU DF461161F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2107 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU DF461161F annexe 1 (382 ko)
   GAGGENAU DF461161F (2093 ko)
   GAGGENAU DF461161F annexe 1 (382 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU DF461161F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] *DJJHQDX *HEUXLNVDDQZLM]LQJ $IZDVDXWRPDDW DF460 DF461 9000 545 848 (9009) K PLQ K K 6WDUW $%& 5HVHW VHF nl Inhoudsopgave IntensiefZone Extra drogen Energy Save Afwassen Programmagegevens Aqua-Sensor Zeoliet-droging Inschakelen van het apparaat Optische indicatie tijdens het programmaverloop Resttijdindicatie Starttijd kiezen Einde van het programma Automatisch uitschakelen / Binnenverlichting Uitschakelen van het apparaat Onderbreken van het programma Afbreken van het programma Wijzigen van het programma Intensief drogen Schoonmaken en onderhoud 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 28 28 Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Bij de installatie Dagelijks gebruik Bij kinderen in het huishouden Deurvergrendeling Bij schade Bij het afvoeren van het apparaat Kennismaking met het apparaat Bedieningspaneel Binnenkant van het apparaat Menuoverzicht Wateronthardingsinstallatie Instellen Tabel voor de waterhardheid Onthardingszout $ Gebruik van onthardingszout Reinigingsproducte met zoutcomponente Ontharding uitschakelen Glansspoelmiddel % Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen Indicatie glansspoelmiddel bijvullen uitschakelen Serviesgoed Ongeschikt servies Schade aan glas en serviesgoed Inruimen Uitruimen Kopjes en glazen Pannen Bestekkorf Omklapbare bordensteunen Houder voor kleingoed Messenrek Verstellen van de korfhoogte Afwasmiddel Vul afwasmiddel Gecombineerde reinigingsmiddelen Programma-overzicht Programmakeuze Aanwijzingen voor testinstituten Extra functies Turbo Halve belading Hygiëne 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 13 13 14 15 15 15 16 16 16 16 Algemene toestand van de machine Onthardingszout en glansspoelmiddel Zeven Sproeiarmen Storingen zelf verhelpen Afvoerpomp . . . aan het serviesgoed Servicedienst Installatie Veiligheidsvoorschriften Aflevering Technische gegevens Plaatsing Aansluiten op de waterafvoer Aansluiten op de watertoevoer Warmwateraansluiting Elektrische aansluiting Demontage Transport Bescherming tegen vorst (Leegmaken van het apparaat) Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat Verpakking Uw oude apparaat 28 28 28 3 Veiligheidsvoorschriften ã=Waarschuwing Messen en andere voorwerpen met scherpe punten met de punten naar beneden in de bestekkorf zetten of plat in het messenrek * leggen. * Afhankelijk van het model Bij aflevering 1 Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. [. . . ] Zeoliet is een mineraal dat vocht en warmte-energie kan opslaan en weer af kan geven. In de afwasfase wordt deze warmte-energie voor het drogen van het mineraal en voor het verwarmen van het afwaswater gebruikt. Tijdens de droogfase wordt vocht uit de spoelruimte in het mineraal opgeslagen en komt warmte-energie vrij. Deze vrijgekomen warmte-energie wordt met droge lucht in de spoelruimte uitgeblazen. Hierdoor is een snelle en verbeterde droging mogelijk waarmee u heel veel energie bespaart. 2 3 4 ã=Waarschuwingen Zorg ervoor dat de aanzuigopening 1J niet is afgedekt en dat er in de onderste servieskorf rechts achter boven de uitblaasopening 1R geen temperatuurgevoelige serviesdelen staan. De uitblaasopening wordt heet en bovendien leidt elke verandering eraan tot een bezoek van de monteur tegen betaling van de onkosten. Om de instelling te wijzigen: 1 Door indrukken van de toets 3 kunt u de functie uit- : of inschakelen : 2 START-toets )" indrukken. 3 Deur sluiten. . 17 Resttijdindicatie Bij de keuze van het programma verschijnt op de cijferindicatie 8 de resterende duur van het programma. De programmaduur wordt tijdens het programma bepaald door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de mate van vervuiling en kan (afhankelijk van het gekozen programma) variëren. Einde van het programma Het programma is beëindigd als op de cijferindicatie 8 de waarde : verschijnt. Bovendien wordt het einde van het programma door een zoemtoon akoestisch aangegeven. Programmatoets # ingedrukt houden en de START-toets )" net zolang indrukken tot de cijferindicatie : . . . De indicatie van toets # knippert en op de cijferindicatie 8 brandt de door de fabriek ingestelde waarde : . 5 Programmatoets # net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie 8 de in de fabriek ingestelde waarde : verschijnt. Starttijd kiezen U kunt het programma tot 24 uur later (in stappen van een uur) laten starten. Toets ` + of ­ net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd aan uw wens voldoet. Om de gekozen starttijd te wissen: de toets ` + of ­ net zo vaak indrukken tot op de indicatie starttijd kiezen X verschijnt. Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd. Deur sluiten. 18 Automatisch uitschakelen na afloop van het programma of binnenverlichting* * afhankelijk van het model Om energie te besparen kan de afwasautomaat 1 min. De instelling is van : : tot : kiesbaar. Uitschakelen van het apparaat Korte tijd na afloop van het programma: 1 2 3 4 Deur openen. Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen. Het apparaat wordt niet automatisch uitgeschakeld. De binnenverlichting 1" brandt als de deur geopend is, onafhankelijk van de in- of uitgeschakelde AAN-/UIT-schakelaar (. Programmatoets # ingedrukt houden en de START-toets )" net zolang indrukken tot de cijferindicatie : . . . De indicatie van toets # knippert en op de cijferindicatie 8 brandt de door de fabriek ingestelde waarde : . ã=Waarschuwing Om na afloop van het programma het serviesgoed uit te ruimen: de deur helemaal openen en niet op een kier laten staan. Eventueel nog ontsnappende waterdamp kan gevoelige werkbladen beschadigen. Onderbreken van het programma 1 2 Deur openen. Als bij aansluiting op warm water of als het apparaat al is opgewarmd de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en dan pas dichtdoen. [. . . ] De aansluiting op warm water wordt aanbevolen als dit uit een energetisch gunstige warmwaterbereiding en een geschikte installatie ter beschikking staat, bijv. Met de instelling Warmwater : kunt u uw apparaat optimaal op het gebruik met warm water afstemmen. Wij adviseren hierbij een watertemperatuur (temperatuur van het instromende water) van minimaal 40 °C en maximaal 60 °C. De aansluiting op warm water wordt niet aanbevolen als het water uit een elektrische boiler ter beschikking wordt gesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU DF461161F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU DF461161F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag