Gebruiksaanwijzing GAGGENAU CE492100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU CE492100. Wij hopen dat dit GAGGENAU CE492100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU CE492100 te teleladen.


GAGGENAU CE492100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1032 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU CE492100 (1019 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU CE492100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gaggenau Gebruiksaanwijzing Elektrische kookplaat CE 491 CE 492 Inhoud Veiligheidsvoorschriften Voordat u het apparaat in gebruik neemt Veiligheid tijdens het koken Afneembare magnetische bedieningsknop Bij beschadiging van de kookplaat Ingebruikneming Voorkom schade aan het apparaat De pannen Overgelopen voedingsmiddelen Krassen op de glaskeramische plaat Magnetische bedieningsknop Harde en spitse voorwerpen Zo ziet uw nieuwe kookplaat eruit De kookzones Bedieningspaneel Extra toebehoren 4 4 4 4 4 Elektronische aankookregeling Elektronische aankookregeling inschakelen Elektronische aankookregeling uitschakelen Kinderbeveiliging Kinderbeveiliging activeren Bediening van de kookplaat Kinderbeveiliging deactiveren De kookplaat eenmalig blokkeren Eenmalige blokkering opheffen Andere functies Invoerbevestiging uitschakelen Vakantiebeveiliging 16 16 16 Het principe Hoofdschakelaar Bedieningstoetsen Twist Pad met bedieningsknop Bedieningsknop bewaren Kookzones met bijschakelbare buitenringen Restwarmte indicatie Bediening In- en uitschakelen Kookstand instellen Kookstand wijzigen Kookzone uitschakelen Hoofdschakelaar met geheugenfunctie Restwarmte indicatie Tips om energie te besparen Buitenringen bijschakelen Bijschakeling van de 2-rings kookzone Bijschakeling van de 3-rings kookzone Braadzone bijschakelen Bijschakeling weer uitschakelen Let op!Timer Kooktijd instellen Ingestelde kooktijd wijzigen Ingestelde kooktijd voortijdig wissen Let op!Bereidingstabel 6 6 7 7 5 5 5 5 5 5 5 17 17 17 17 17 17 11 11 11 12 12 12 14 14 14 14 14 15 15 15 13 9 9 9 9 9 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 Memory-koken Het principe Instelling opslaan Let op!Instelling wijzigen Kookproces uit het geheugen oproepen Memory instellingen opvragen Memory einde Memory voortijdig beëindigen Memory bij meerdere kookzones tegelijk Reiniging en onderhoud Reiniging van de kookplaat Reiniging van de roestvrijstalen omlijsting (alleen CE 491) Reiniging van de bedieningsknop Handig om te weten Onderhoud 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 18 18 18 22 23 Kleine storingen zelf verhelpen 22 3 Voordat u het apparaat in gebruik neemt m Veiligheidsvoorschriften Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing voordat u de kookplaat in gebruik neemt. [. . . ] De kooktijd wordt gedurende 5 seconden weergegeven. Raak het symbool W aan. De kooktijd knippert enkele seconden en begint vervolgens af te lopen. Indien u bij meerdere kookzones een kooktijd heeft ingesteld, loopt de kortste kooktijd zichtbaar in de display af. Ingestelde kooktijd wijzigen Selecteer met de bedieningsknop de kookzone. Wijzig met de bedieningsknop de kooktijd. Ingestelde kooktijd voortijdig wissen Selecteer met de bedieningsknop de kookzone. De kookzone wordt op de ingestelde stand verder verwarmd. Let op! De vakantiebeveiliging is ook bij een ingestelde kooktijd geactiveerd. 14 U kunt de geïntegreerde timer onafhankelijk van de werking van het apparaat ook als kookwekker gebruiken. De timer werkt ook als de kookplaat is uitgeschakeld. Kookwekker instellen 1 2 Er mag geen kookzone zijn geselecteerd. Raak het symbool W aan. De tijd knippert enkele seconden en begint vervolgens af te lopen. Als de tijd is afgelopen, knippert min in de display. De aanduidingen verdwijnen en het signaal stopt. Ingestelde tijd wijzigen Raak het symbool W aan. Wijzig met de bedieningsknop de tijd. Let op! Na een stroomstoring is de kookwekker niet meer in werking. 15 Elektronische aankookregeling Alle kookzones zijn voorzien van een elektronische aankookregeling. Door de elektronische aankookregeling te activeren wordt de ingestelde kookstand gedurende enkele minuten tot de maximale stand verhoogd. Hierdoor wordt de warmhoud- respectievelijk doorkooktemperatuur van de voedingsmiddelen sneller bereikt. Na afloop van de aankooktijd schakelt het apparaat automatisch terug naar de ingestelde doorkookrespectievelijk warmhoudstand. Bij kookstand 9 kan de elektronische aankookregeling niet worden geactiveerd. Elektronische aankookregeling inschakelen 1 De kookplaat moet via de hoofdschakelaar zijn ingeschakeld. 2 3 4 Selecteer een kookzone. Schuif hiertoe de bedieningsknop in de richting van het desbetreffende kookzonesymbool. Het controlelampje brandt en in de kookstanddisplay knippert 0. Centreer de bedieningsknop weer op de Twist Pad. Draai binnen 5 seconden de bedieningsknop totdat in de kookstand-display de gewenste stand knippert. Raak binnen de volgende 5 seconden het symbool A voor de elektronische aankookregeling aan. Het controlelampje gaat na 5 seconden uit. Elektronische aankookregeling uitschakelen U kunt de elektronische aankookregeling ook voor afloop van de aankooktijd uitschakelen (bijvoorbeeld als het koken te hard gaat). Schuif hiertoe de bedieningsknop in de richting van het desbetreffende kookzonesymbool. Het controlelampje brandt en de kookstand knippert. 2 3 Centreer de bedieningsknop weer op de Twist Pad. 16 Raak binnen 5 seconden het symbool A voor de elektronische aankookregeling aan. De kookplaat schakelt terug naar de ingestelde kookstand. Kinderbeveiliging Om te voorkomen dat uw kinderen de kookzones inschakelen, kunt u de kookplaat beveiligen tegen onbedoeld inschakelen. Door schoonmaakwater, overgelopen voedingsmiddelen of voorwerpen op de hoofdschakelaar kan de kinderbeveiliging onbedoeld worden geactiveerd of gedeactiveerd. Kinderbeveiliging activeren 1 2 3 4 Schakel de kookplaat via de hoofdschakelaar in. [. . . ] Alleen een erkend vakman mag reparaties uitvoeren zodat de veiligheid van het apparaat gewaarborgd blijft. m Voor alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden dient het apparaat met alle polen spanningsvrij te worden gemaakt (zekering of de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uitschakelen). Pas op!Door ondeskundige reparaties kunnen er aanzienlijke gevaren voor u ontstaan. Bij schade als gevolg van het niet in acht nemen van deze handleiding kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. 22 Kleine storingen zelf verhelpen Niet elke storing duidt op een defect aan de kookplaat. Als uw apparaat niet goed functioneert, probeer dan de oorzaak te achterhalen aan de hand van het volgende overzicht. Slaagt u er niet in het probleem met behulp van onderstaande lijst te verhelpen, neem dan contact op met de Gaggenauklantenservice. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU CE492100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU CE492100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag