Gebruiksaanwijzing GAGGENAU CE492100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU CE492100. Wij hopen dat dit GAGGENAU CE492100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU CE492100 te teleladen.


Mode d'emploi GAGGENAU CE492100
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU CE492100 (1019 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU CE492100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gaggenau Gebruiksaanwijzing Elektrische kookplaat CE 491 CE 492 Inhoud Veiligheidsvoorschriften Voordat u het apparaat in gebruik neemt Veiligheid tijdens het koken Afneembare magnetische bedieningsknop Bij beschadiging van de kookplaat Ingebruikneming Voorkom schade aan het apparaat De pannen Overgelopen voedingsmiddelen Krassen op de glaskeramische plaat Magnetische bedieningsknop Harde en spitse voorwerpen Zo ziet uw nieuwe kookplaat eruit De kookzones Bedieningspaneel Extra toebehoren 4 4 4 4 4 Elektronische aankookregeling Elektronische aankookregeling inschakelen Elektronische aankookregeling uitschakelen Kinderbeveiliging Kinderbeveiliging activeren Bediening van de kookplaat Kinderbeveiliging deactiveren De kookplaat eenmalig blokkeren Eenmalige blokkering opheffen Andere functies Invoerbevestiging uitschakelen Vakantiebeveiliging 16 16 16 Het principe Hoofdschakelaar Bedieningstoetsen Twist Pad met bedieningsknop Bedieningsknop bewaren Kookzones met bijschakelbare buitenringen Restwarmte indicatie Bediening In- en uitschakelen Kookstand instellen Kookstand wijzigen Kookzone uitschakelen Hoofdschakelaar met geheugenfunctie Restwarmte indicatie Tips om energie te besparen Buitenringen bijschakelen Bijschakeling van de 2-rings kookzone Bijschakeling van de 3-rings kookzone Braadzone bijschakelen Bijschakeling weer uitschakelen Let op!Timer Kooktijd instellen Ingestelde kooktijd wijzigen Ingestelde kooktijd voortijdig wissen Let op!Kookwekker instellen Ingestelde tijd wijzigen Let op!Bereidingstabel 6 6 7 7 5 5 5 5 5 5 5 17 17 17 17 17 17 11 11 11 12 12 12 14 14 14 14 14 15 15 15 13 9 9 9 9 9 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 Memory-koken Het principe Instelling opslaan Let op! [. . . ] Stel met de bedieningsknop de gewenste kooktijd in. De kooktijd knippert enkele seconden en begint vervolgens af te lopen. Indien u bij meerdere kookzones een kooktijd heeft ingesteld, loopt de kortste kooktijd zichtbaar in de display af. Ingestelde kooktijd wijzigen Selecteer met de bedieningsknop de kookzone. Wijzig met de bedieningsknop de kooktijd. Ingestelde kooktijd voortijdig wissen Selecteer met de bedieningsknop de kookzone. Na enkele seconden verdwijnt de aanduiding. De kookzone wordt op de ingestelde stand verder verwarmd. Let op! De vakantiebeveiliging is ook bij een ingestelde kooktijd geactiveerd. Na een stroomstoring is de ingestelde kooktijd gewist. 14 U kunt de geïntegreerde timer onafhankelijk van de werking van het apparaat ook als kookwekker gebruiken. De timer werkt ook als de kookplaat is uitgeschakeld. Kookwekker instellen 1 2 Er mag geen kookzone zijn geselecteerd. Raak het symbool W aan. Stel met de bedieningsknop de gewenste tijd in. De tijd knippert enkele seconden en begint vervolgens af te lopen. Als de tijd is afgelopen, knippert min in de display. Er klinkt gedurende drie minuten een signaal. Raak een willekeurige bedieningstoets aan. De aanduidingen verdwijnen en het signaal stopt. Ingestelde tijd wijzigen Raak het symbool W aan. Wijzig met de bedieningsknop de tijd. Let op! Na een stroomstoring is de kookwekker niet meer in werking. 15 Elektronische aankookregeling Alle kookzones zijn voorzien van een elektronische aankookregeling. Door de elektronische aankookregeling te activeren wordt de ingestelde kookstand gedurende enkele minuten tot de maximale stand verhoogd. Hierdoor wordt de warmhoud- respectievelijk doorkooktemperatuur van de voedingsmiddelen sneller bereikt. Na afloop van de aankooktijd schakelt het apparaat automatisch terug naar de ingestelde doorkookrespectievelijk warmhoudstand. De duur van de aankooktijd hangt af van de ingestelde kookstand. Bij kookstand 9 kan de elektronische aankookregeling niet worden geactiveerd. Elektronische aankookregeling inschakelen 1 De kookplaat moet via de hoofdschakelaar zijn ingeschakeld. 2 3 4 Selecteer een kookzone. Schuif hiertoe de bedieningsknop in de richting van het desbetreffende kookzonesymbool. Het controlelampje brandt en in de kookstanddisplay knippert 0. Centreer de bedieningsknop weer op de Twist Pad. Draai binnen 5 seconden de bedieningsknop totdat in de kookstand-display de gewenste stand knippert. [. . . ] Foutmelding Er en cijfers Controleer bij de huisinstallatie of de zekeringen voor dit apparaat in orde zijn. De kookplaat functioneert, de kookzones worden echter niet verwarmd. Het apparaat bevindt zich na het aansluiten in de demonstratiemodus. Maak het apparaat minstens 10 seconden spanningsvrij door de zekering van de huisinstallatie uit te schakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU CE492100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU CE492100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag