Gebruiksaanwijzing GAGGENAU CE491112

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU CE491112. Wij hopen dat dit GAGGENAU CE491112 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU CE491112 te teleladen.


GAGGENAU CE491112 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (223 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU CE491112 (220 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU CE491112

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gaggenau Gebruiksaanwijzing Elektrische kookplaat CE 481 CE 491 Inhoud Veiligheidsvoorschriften Voordat u het apparaat in gebruik neemt Veiligheid tijdens het koken Bij beschadiging van de kookplaat Afneembare magnetische bedieningsknop Ingebruikneming Voorkom schade aan het apparaat De pannen Overgelopen voedingsmiddelen Krassen op de glaskeramische plaat Harde en spitse voorwerpen Afneembare magnetische bedieningsknop Zo ziet uw nieuwe kookplaat eruit De kookzones Bedieningspaneel Symbolen Extra toebehoren Het principe Hoofdschakelaar Sensortoetsen Kookzones met bijschakelbare buitenring Elektronische aankookregeling Twist-Pad met bedieningsknop Bedieningsknop bewaren Bediening In- en uitschakelen Kookstand instellen Kookstand wijzigen Kookzone uitschakelen Hoofdschakelaar met geheugenfunctie Restwarmte-indicatie Veiligheidsuitschakeling Tips om energie te besparen Buitenring bijschakelen Bijschakeling van de 2-rings kookzone Bijschakeling weer uitschakelen Bijschakeling van de 3-rings kookzone Braadzone bijschakelen Bereidingstabel Timer Kooktijd instellen Ingestelde tijd wijzigen Ingestelde kooktijd voortijdig wissen Kookwekker Kookwekker instellen Ingestelde tijd wijzigen 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 Elektronische aankookregeling Elektronische aankookregeling inschakelen Elektronische aankookregeling uitschakelen Braadsensor Belangrijke aanwijzingen Pan voor de braadsensor Braadstanden Braadsensor inschakelen Braadsensor uitschakelen Braadtabel Kinderbeveiliging Kinderbeveiliging activeren Kinderbeveiliging deactiveren Optiemenu Optiemenu kiezen Instellingen binnen het optiemenu Reiniging en onderhoud Reiniging van de kookplaat Reiniging van de roestvrijstalen omlijsting Reiniging van de bedieningsknop Handig om te weten Onderhoud Kleine storingen zelf verhelpen 17 17 17 18 18 18 18 19 19 20 21 21 21 22 22 23 25 25 25 25 26 26 27 3 m Veiligheidsvoorschriften Voordat u het apparaat in gebruik neemt Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing voordat u de kookplaat in gebruik neemt. Zo kunt u op een juiste en veilige wijze gebruik maken van het apparaat. Gebruik de kookplaat niet voor het verwarmen van de ruimte, het apparaat kan oververhit raken. Volwassenen en kinderen mogen het apparaat nooit zonder toezicht in gebruik nemen, ­ wanneer zij lichamelijk of mentaal niet in staat zijn, ­ of bij gebrek aan kennis en ervaring om het apparaat op een juiste en veilige wijze te bedienen. [. . . ] Stel met de bedieningsknop de gewenste tijd in. Indien alle kookzones zijn uitgeschakeld gaat het apparaat over op standby. De aanduiding verdwijnt en het signaal stopt. Ingestelde tijd wijzigen Raak het symbool q aan. Na een stroomstoring is de kookwekker niet meer in werking. 16 Elektronische aankookregeling Alle kookzones zijn voorzien van een elektronische aankookregeling. Door de elektronische aankookregeling te activeren wordt de ingestelde kookstand gedurende enkele minuten tot de maximale stand verhoogd. Hierdoor wordt de doorkooktemperatuur van de voedingsmiddelen sneller bereikt. Na afloop van de aankooktijd schakelt het apparaat automatisch terug naar de ingestelde kookstand. Bij kookstand 9 kan de elektronische aankookregeling niet worden geactiveerd. Elektronische aankookregeling inschakelen De kookplaat moet via de hoofdschakelaar zijn ingeschakeld. Schuif hiertoe de bedieningsknop in de richting van het desbetreffende kookzonesymbool. U kunt met de bedieningsknop een tijd instellen tussen 1 en 20 minuten. 2 3 4 0 A 0 0 5 0 U kunt voor iedere kookzone apart een individuele aankooktijd instellen. Wanneer u de elektronische aankookregeling opnieuw activeert, blijft de laatst gekozen aankooktijd als voorinsteling gehandhaafd. Elektronische aankookregeling uitschakelen U kunt de elektronische aankookregeling ook vóór afloop van de aankooktijd uitschakelen (bijvoorbeeld als het koken te hard gaat). Raak binnen 5 seconden het symbool A voor de elektronische aankookregeling aan. De functie braadsensor kan alleen worden gebruikt als de middelste ring is bijgeschakeld (ø 21 cm). Bij het inschakelen van de braadsensor wordt automatisch de middelste ring bijgeschakeld. Braadstanden U kunt afhankelijk van het gerecht vier braadstanden instellen: = min med Temperatuur laag (bijv. dikke stukken zoals gehaktballen, worstjes, vis) = = Belangrijke aanwijzingen Verwarm olie en vet alleen onder toezicht. Bij het gebruik van oliën en vetten die geschikt zijn voor hoge temperaturen bijvoorbeeld geraffineerde plantenolie of botervet (afgeschuimde boter) kunnen alle braadstanden worden gekozen. = Pan voor de braadsensor Een speciaal voor de braadsensor ontwikkelde pan is als Gaggenau onderdeel bij uw vakhandelaar of via www. gaggenau. com verkrijgbaar. De waarden in de braadtabel zijn afgestemd op deze speciale Gaggenau pan. Test de pannen eerst op lage braadstanden en wijzig, indien nodig, de stand. Bij hogere braadstanden kan de pan oververhit raken. 18 = med plus Temperatuur middel tot hoog (bijv. dunne stukken zoals schnitzel, gepaneerde diepvriesproducten, vlees in reepjes, groente) max Temperatuur hoog (bijv. aardappelpannenkoeken, gebakken aardappelen, steaks rood) Braadsensor inschakelen De kookplaat moet zijn ingeschakeld. Selecteer de kookzone: Schuif de bedieningsknop in de richting van het desbetreffende kookzonesymbool. [. . . ] Het typeplaatje met de nummers vindt u op het blad met de apparaatgegevens dat bij deze gebruiksaanwijzing is gevoegd. Bewaar dit blad vanwege de garantie samen met de gebruiksaanwijzing en montagehandleiding. Alleen een erkend vakman mag reparaties uitvoeren zodat de elektrische veiligheid van het apparaat gewaarborgd blijft. m Pas op!Door ondeskundige reparaties kunnen er aanzienlijke gevaren voor u ontstaan. Maak het apparaat voor alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden met alle polen spanningsvrij. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU CE491112

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU CE491112 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag