Gebruiksaanwijzing GAGGENAU CE491112

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU CE491112. Wij hopen dat dit GAGGENAU CE491112 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU CE491112 te teleladen.


Mode d'emploi GAGGENAU CE491112
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU CE491112 (220 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU CE491112

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gaggenau Gebruiksaanwijzing Elektrische kookplaat CE 481 CE 491 Inhoud Veiligheidsvoorschriften Voordat u het apparaat in gebruik neemt Veiligheid tijdens het koken Bij beschadiging van de kookplaat Afneembare magnetische bedieningsknop Ingebruikneming Voorkom schade aan het apparaat De pannen Overgelopen voedingsmiddelen Krassen op de glaskeramische plaat Harde en spitse voorwerpen Afneembare magnetische bedieningsknop Zo ziet uw nieuwe kookplaat eruit De kookzones Bedieningspaneel Symbolen Extra toebehoren Het principe Hoofdschakelaar Sensortoetsen Kookzones met bijschakelbare buitenring Elektronische aankookregeling Twist-Pad met bedieningsknop Bedieningsknop bewaren Bediening In- en uitschakelen Kookstand instellen Kookstand wijzigen Kookzone uitschakelen Hoofdschakelaar met geheugenfunctie Restwarmte-indicatie Veiligheidsuitschakeling Tips om energie te besparen Buitenring bijschakelen Bijschakeling van de 2-rings kookzone Bijschakeling weer uitschakelen Bijschakeling van de 3-rings kookzone Braadzone bijschakelen Bereidingstabel Timer Kooktijd instellen Ingestelde tijd wijzigen Ingestelde kooktijd voortijdig wissen Kookwekker Kookwekker instellen Ingestelde tijd wijzigen 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 Elektronische aankookregeling Elektronische aankookregeling inschakelen Elektronische aankookregeling uitschakelen Braadsensor Belangrijke aanwijzingen Pan voor de braadsensor Braadstanden Braadsensor inschakelen Braadsensor uitschakelen Braadtabel Kinderbeveiliging Kinderbeveiliging activeren Kinderbeveiliging deactiveren Optiemenu Optiemenu kiezen Instellingen binnen het optiemenu Reiniging en onderhoud Reiniging van de kookplaat Reiniging van de roestvrijstalen omlijsting Reiniging van de bedieningsknop Handig om te weten Onderhoud Kleine storingen zelf verhelpen 17 17 17 18 18 18 18 19 19 20 21 21 21 22 22 23 25 25 25 25 26 26 27 3 m Veiligheidsvoorschriften Voordat u het apparaat in gebruik neemt Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing voordat u de kookplaat in gebruik neemt. Zo kunt u op een juiste en veilige wijze gebruik maken van het apparaat. Bewaar de gebruiksaanwijzing en de montagehandleiding. Neem het apparaat niet in gebruik wanneer het beschadigd is. [. . . ] Stel met de bedieningsknop de gewenste tijd in. Indien alle kookzones zijn uitgeschakeld gaat het apparaat over op standby. Alleen de aanduiding van de timer brandt. Als de tijd is afgelopen, knippert 00 in de display. Gedurende drie minuten klinkt er een akoestisch signaal. De aanduiding verdwijnt en het signaal stopt. Ingestelde tijd wijzigen Raak het symbool q aan. Na een stroomstoring is de kookwekker niet meer in werking. 16 Elektronische aankookregeling Alle kookzones zijn voorzien van een elektronische aankookregeling. Door de elektronische aankookregeling te activeren wordt de ingestelde kookstand gedurende enkele minuten tot de maximale stand verhoogd. Hierdoor wordt de doorkooktemperatuur van de voedingsmiddelen sneller bereikt. Na afloop van de aankooktijd schakelt het apparaat automatisch terug naar de ingestelde kookstand. U kunt de duur van de aankooktijd instellen. Bij kookstand 9 kan de elektronische aankookregeling niet worden geactiveerd. Elektronische aankookregeling inschakelen De kookplaat moet via de hoofdschakelaar zijn ingeschakeld. Schuif hiertoe de bedieningsknop in de richting van het desbetreffende kookzonesymbool. Centreer de bedieningsknop weer op de TwistPad. Kies binnen 5 seconden met de bedieningsknop de gewenste kookstand. In de kookstanddisplay brandt de ingestelde kookstand. Raak binnen 5 seconden het symbool A aan. De aanduiding van de kookstand wordt afgewisseld met A. U kunt binnen 5 seconden de aankooktijd wijzigen. U kunt met de bedieningsknop een tijd instellen tussen 1 en 20 minuten. 2 3 4 0 A 0 0 5 0 U kunt voor iedere kookzone apart een individuele aankooktijd instellen. Wanneer u de elektronische aankookregeling opnieuw activeert, blijft de laatst gekozen aankooktijd als voorinsteling gehandhaafd. Elektronische aankookregeling uitschakelen U kunt de elektronische aankookregeling ook vóór afloop van de aankooktijd uitschakelen (bijvoorbeeld als het koken te hard gaat). Raak binnen 5 seconden het symbool A voor de elektronische aankookregeling aan. De kookplaat schakelt terug naar de ingestelde kookstand. [. . . ] de storing opnieuw optreedt, maak dan het apparaat spanningsvrij door de zekering van de huisinstallatie uit te schakelen. Afwisselende aanduiding K en 7 Een kookzone die op kookstand 8 of 9 werd ingesteld is oververhit. Bij deze kookzone wordt het vermogen teruggebracht naar kookstand 7. Wanneer K dooft kunt u weer een hogere stand instellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU CE491112

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU CE491112 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag