Gebruiksaanwijzing GAGGENAU CE261112

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU CE261112. Wij hopen dat dit GAGGENAU CE261112 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU CE261112 te teleladen.


GAGGENAU CE261112 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (213 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU CE261112 (210 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU CE261112

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gaggenau Gebruiksaanwijzing Elektrische kookplaat CE 261 CE 273 Inhoud Veiligheidsvoorschriften Voordat u het apparaat in gebruik neemt Veiligheid tijdens het koken Bij beschadiging van de kookplaat Ingebruikneming Voorkom schade aan het apparaat De pannen Overgelopen voedingsmiddelen Krassen op de glaskeramische plaat Harde en spitse voorwerpen Zo ziet uw nieuwe kookplaat eruit De kookzones Bedieningspaneel Symbolen Het principe Hoofdschakelaar Sensortoetsen Kookzones met bijschakelbare buitenring Elektronische aankookregeling Bediening In- en uitschakelen Kookstand instellen Kookstand wijzigen Kookzone uitschakelen Hoofdschakelaar met geheugenfunctie Restwarmte-indicatie Veiligheidsuitschakeling Tips om energie te besparen Buitenring bijschakelen Bijschakeling van de 2-rings kookzone Bijschakeling weer uitschakelen Bereidingstabel Timer Kooktijd instellen Ingestelde tijd wijzigen Ingestelde kooktijd voortijdig wissen Kookwekker Kookwekker instellen Ingestelde tijd wijzigen Elektronische aankookregeling Elektronische aankookregeling inschakelen Elektronische aankookregeling uitschakelen Kinderbeveiliging Kinderbeveiliging activeren Kinderbeveiliging deactiveren 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 Optiemenu Optiemenu kiezen Instellingen binnen het optiemenu Reiniging en onderhoud Reiniging van de kookplaat Reiniging van de roestvrijstalen omlijsting Handig om te weten Onderhoud Kleine storingen zelf verhelpen 18 18 19 21 21 21 22 22 23 3 m Veiligheidsvoorschriften Voordat u het apparaat in gebruik neemt Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing voordat u de kookplaat in gebruik neemt. Zo kunt u op een juiste en veilige wijze gebruik maken van het apparaat. Gebruik de kookplaat niet voor het verwarmen van de ruimte, het apparaat kan oververhit raken. Volwassenen en kinderen mogen het apparaat nooit zonder toezicht in gebruik nemen, ­ wanneer zij lichamelijk of mentaal niet in staat zijn, ­ of bij gebrek aan kennis en ervaring om het apparaat op een juiste en veilige wijze te bedienen. [. . . ] Na een stroomstoring is de ingestelde kooktijd gewist. Kookwekker U kunt de geïntegreerde timer onafhankelijk van de werking van het apparaat ook als kookwekker gebruiken. De timer werkt ook als alle kookzones zijn uitgeschakeld. Kookwekker instellen De kookplaat moet via de hoofdschakelaar zijn ingeschakeld. Stel de gewenste tijd in. Indien alle kookzones zijn uitgeschakeld gaat het apparaat over op standby. De aanduiding verdwijnt en het signaal stopt. Ingestelde tijd wijzigen Raak het symbool q aan. Na een stroomstoring is de kookwekker niet meer in werking. 15 Elektronische aankookregeling Alle kookzones zijn voorzien van een elektronische aankookregeling. Door de elektronische aankookregeling te activeren wordt de ingestelde kookstand gedurende enkele minuten tot de maximale stand verhoogd. Hierdoor wordt de doorkooktemperatuur van de voedingsmiddelen sneller bereikt. Na afloop van de aankooktijd schakelt het apparaat automatisch terug naar de ingestelde kookstand. Bij kookstand 9 kan de elektronische aankookregeling niet worden geactiveerd. Elektronische aankookregeling inschakelen De kookplaat moet via de hoofdschakelaar zijn ingeschakeld. U kunt met de cijfertoetsen een tijd instellen tussen 1 en 20 minuten. 2 3 0 03 0 A 0 4 0 1 2 3 4 U kunt voor iedere kookzone apart een individuele aankooktijd instellen. Wanneer u de elektronische aankookregeling opnieuw activeert, blijft de laatst gekozen aankooktijd als voorinsteling gehandhaafd. Elektronische aankookregeling uitschakelen U kunt de elektronische aankookregeling ook vóór afloop van de aankooktijd uitschakelen (bijvoorbeeld als het koken te hard gaat). Raak binnen 5 seconden het symbool A voor de elektronische aankookregeling aan. De kookplaat schakelt terug naar de ingestelde kookstand. 16 Kinderbeveiliging Om te voorkomen dat uw kinderen de kookzones inschakelen, kunt u de kookplaat beveiligen tegen onbedoeld inschakelen. Om de kinderbeveiliging te activeren moet deze functie in het optiemenu eerst worden geopend (zie optiemenu). Kinderbeveiliging activeren 1 Schakel de kookplaat via de hoofdschakelaar in. Houd d zolang ingedrukt totdat nog een ander akoestisch signaal klinkt. 2 0 17 0 0 0 0 1 2 3 4 De kookplaat wordt uitgeschakeld. De kinderbeveiliging is geactiveerd. Kinderbeveiliging deactiveren Om de kinderbeveiliging weer te deactiveren gaat u op dezelfde manier te werk als bij het activeren van de kinderbeveiliging. 17 Optiemenu Via het optiemenu kunt u de volgende functies van uw kookplaat individueel aanpassen: · · · · · 1 Bijschakeling buitenring Toetstonen Kinderbeveiliging Alle waarden terugzetten Selecteertijd bij het kiezen van een kookzone Optiemenu kiezen Schakel de kookplaat via de hoofdschakelaar in. Houd het symbool A zolang ingedrukt totdat nog een ander akoestisch signaal klinkt. U kunt nu de gewenste opties instellen: ­ Bladeren in het optiemenu: Raak het symbool A aan totdat u een akoestisch signaal hoort. ­ Instelling kiezen: Raak het symbool d respectievelijk de cijfertoetsen 0 of 1 aan. ­ Optiemenu afsluiten en instellingen opslaan: Raak het symbool A aan en houd uw vinger op het symbool. Houd A zolang ingedrukt totdat nog een ander akoestisch signaal klinkt. toetstonen uit is ingesteld. ) ­ Optiemenu afsluiten zonder de instellingen op te slaan: Raak hoofdschakelaar l aan. 2 0 17 0 0 0 3 0 1 2 3 4 18 Instellingen binnen het optiemenu · U c1 U Bijschakeling buitenring, voor iedere kookzone met bijschakeling apart in te stellen. [. . . ] Het typeplaatje met de nummers vindt u op het blad met de apparaatgegevens dat bij deze gebruiksaanwijzing is gevoegd. Bewaar dit blad vanwege de garantie samen met de gebruiksaanwijzing en montagehandleiding. Alleen een erkend vakman mag reparaties uitvoeren zodat de elektrische veiligheid van het apparaat gewaarborgd blijft. m Pas op!Door ondeskundige reparaties kunnen er aanzienlijke gevaren voor u ontstaan. Maak het apparaat voor alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden met alle polen spanningsvrij. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU CE261112

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU CE261112 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag