Gebruiksaanwijzing GAGGENAU CE261112

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU CE261112. Wij hopen dat dit GAGGENAU CE261112 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU CE261112 te teleladen.


Mode d'emploi GAGGENAU CE261112
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU CE261112 (210 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU CE261112

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gaggenau Gebruiksaanwijzing Elektrische kookplaat CE 261 CE 273 Inhoud Veiligheidsvoorschriften Voordat u het apparaat in gebruik neemt Veiligheid tijdens het koken Bij beschadiging van de kookplaat Ingebruikneming Voorkom schade aan het apparaat De pannen Overgelopen voedingsmiddelen Krassen op de glaskeramische plaat Harde en spitse voorwerpen Zo ziet uw nieuwe kookplaat eruit De kookzones Bedieningspaneel Symbolen Het principe Hoofdschakelaar Sensortoetsen Kookzones met bijschakelbare buitenring Elektronische aankookregeling Bediening In- en uitschakelen Kookstand instellen Kookstand wijzigen Kookzone uitschakelen Hoofdschakelaar met geheugenfunctie Restwarmte-indicatie Veiligheidsuitschakeling Tips om energie te besparen Buitenring bijschakelen Bijschakeling van de 2-rings kookzone Bijschakeling weer uitschakelen Bereidingstabel Timer Kooktijd instellen Ingestelde tijd wijzigen Ingestelde kooktijd voortijdig wissen Kookwekker Kookwekker instellen Ingestelde tijd wijzigen Elektronische aankookregeling Elektronische aankookregeling inschakelen Elektronische aankookregeling uitschakelen Kinderbeveiliging Kinderbeveiliging activeren Kinderbeveiliging deactiveren 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 Optiemenu Optiemenu kiezen Instellingen binnen het optiemenu Reiniging en onderhoud Reiniging van de kookplaat Reiniging van de roestvrijstalen omlijsting Handig om te weten Onderhoud Kleine storingen zelf verhelpen 18 18 19 21 21 21 22 22 23 3 m Veiligheidsvoorschriften Voordat u het apparaat in gebruik neemt Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing voordat u de kookplaat in gebruik neemt. Zo kunt u op een juiste en veilige wijze gebruik maken van het apparaat. Bewaar de gebruiksaanwijzing en de montagehandleiding. Neem het apparaat niet in gebruik wanneer het beschadigd is. [. . . ] heeft ingesteld (selecteertijd oneindig bij het kiezen van een kookzone), wordt door éénmalig aanraken van het symbool q de kookwekker opgeroepen. Raak twee maal het symbool q aan om de instelbare kooktijd voor de gekozen kookzone op te roepen. 14 Ingestelde tijd wijzigen Selecteer de kookzone. Wijzig de tijd. Ingestelde kooktijd voortijdig wissen Selecteer de kookzone. Na enkele seconden verdwijnt de aanduiding. De kookzone wordt op de ingestelde stand verder verwarmd. Na een stroomstoring is de ingestelde kooktijd gewist. Kookwekker U kunt de geïntegreerde timer onafhankelijk van de werking van het apparaat ook als kookwekker gebruiken. De timer werkt ook als alle kookzones zijn uitgeschakeld. Kookwekker instellen De kookplaat moet via de hoofdschakelaar zijn ingeschakeld. Stel de gewenste tijd in. Indien alle kookzones zijn uitgeschakeld gaat het apparaat over op standby. Alleen de aanduiding van de timer brandt. Als de tijd is afgelopen, knippert 00 in de display. Gedurende drie minuten klinkt er een akoestisch signaal. De aanduiding verdwijnt en het signaal stopt. Ingestelde tijd wijzigen Raak het symbool q aan. Na een stroomstoring is de kookwekker niet meer in werking. 15 Elektronische aankookregeling Alle kookzones zijn voorzien van een elektronische aankookregeling. Door de elektronische aankookregeling te activeren wordt de ingestelde kookstand gedurende enkele minuten tot de maximale stand verhoogd. Hierdoor wordt de doorkooktemperatuur van de voedingsmiddelen sneller bereikt. Na afloop van de aankooktijd schakelt het apparaat automatisch terug naar de ingestelde kookstand. U kunt de duur van de aankooktijd instellen. Bij kookstand 9 kan de elektronische aankookregeling niet worden geactiveerd. Elektronische aankookregeling inschakelen De kookplaat moet via de hoofdschakelaar zijn ingeschakeld. 1 Kies de kookzone door het symbool op de display aan te raken. Kies binnen 5 seconden de gewenste kookstand. In de kookstand-display brandt de ingestelde kookstand. Raak binnen 5 seconden het symbool A aan. [. . . ] Er ligt een voorwerp op een sensortoets (bijv. Het voorwerp verwijderen en de kookplaat zoals gewoonlijk inschakelen. Afwisselende aanduiding K en 7 Een kookzone die op kookstand 8 of 9 werd ingesteld is oververhit. Bij deze kookzone wordt het vermogen teruggebracht naar kookstand 7. Wanneer K dooft kunt u weer een hogere stand instellen. Aanduiding K Het apparaat is te heet en een kookzone werd automatisch uitgeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU CE261112

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU CE261112 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag