Gebruiksaanwijzing GAGGENAU AW280120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AW280120. Wij hopen dat dit GAGGENAU AW280120 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AW280120 te teleladen.


GAGGENAU AW280120 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (960 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU AW280120 (960 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU AW280120

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gaggenau Gebruiks- en montageaanwijzing Wasemafzuigkap AW 280190/280120 AW 281190/281120 Afb. 1 ELEKTRO 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing Gebruiksmogelijkheden Gebruik met luchtafvoer Gebruik met circulatielucht Coanda-effect Ingebruikneming Storingen Veiligheidsvoorschriften Bedienen van de wasemafzuigkap Intensieve stand Speciale functies Filter en onderhoud Vetfilters Verzadigingsaanduiding F Koolstoffilter Reiniging en onderhoud Lamp vervangen 4 4 4 5 6 6 Montageaanwijzing Belangrijke voorschriften Voor de montage Afzuigkap met luchtafvoer Gebruik met circulatielucht Voorbereiden van de muur Elektrische aansluiting 15 16 16 17 18 18 19 7 Inbouwen 8 9 9 10 10 10 11 12 13 3 Gebruiksmogelijkheden Gebruik met luchtafvoer Gebruik met circulatielucht · Installatietoebehoren voor luchtafvoer. Luchtafvoerkanaal AD280/281-012 voor een plafondhoogte van 2, 25­2, 62 m AD280/281-022 voor een plafondhoogte van 2, 62­3, 01 m. · Installatietoebehoren voor recirculatie. Recirculatie-kanaal AD280/281-112 voor een plafondhoogte van 2. 36­2. 62 m AD280/281-122 voor een plafondhoogte van 2. 62­3. 01 m. · · · De ventilator van de afzuigkap zuigt de keukenwasem aan en leidt deze via het vetfilter naar buiten. [. . . ] Let op: Bij toenemende verzadiging met vethoudende resten neemt de ontvlam-baarheid toe en kan de werking van de wasemafzuigkap nadelig worden beïnvloed. Belangrijk: Het op tijd reinigen van de metalen vetfilters voorkomt brandgevaar dat kan ontstaan door ophoping van warmte tijdens het frituren of braden. Metalen vetfilters verwijderen en aanbrengen: Attentie: De verlichting moet uitgeschakeld en afgekoeld zijn. 1 Druk de blokkering van de vetfilters in de richting van de pijl in en klap de vetfilters naar beneden. Houd hierbij uw andere hand onder de vetfilters. Verzadigingsaanduiding: F Na een bedrijfsduur van 30 uur knippert het vetfilter-controlelampje F. Het knipperen van het lampje geeft aan dat de vetfilters moeten worden schoongemaakt. De filters kunnen uiteraard ook worden gereinigd, wanneer het controlelampje niet knippert. 2 3 4 Reinig de vetfilters. ­ Druk op de toets F. Reiniging van de metalen vetfilters: · · Bij normaal bedrijf (dagelijks 1 tot 2 uur) moet de metalen vetfilter 1 x per maand worden gereinigd. Belangrijk: Zeer verzadigde vetfilters niet samen met vaatwerk reinigen. · Als de filters met de hand worden gereinigd, moeten deze eerst in een heet sopje worden gezet om het vuil los te weken. Daarna afborstelen, goed schoonspoelen en laten afdruipen. 10 Koolstoffilter Voor het opnemen van de reukstoffen als de afzuigkap werkt met luchtcirculatie. Let op: Bij toenemende verzadiging met vethoudende resten neemt de ontvlam-baarheid toe en kan de werking van de wasemafzuigkap nadelig worden beïnvloed. Belangrijk: Door het koolstoffilter op tijd te vervangen, voorkomt u brandgevaar dat kan ontstaan door opeenhoping van warmte tijdens het frituren of braden. Monteren en demonteren: Attentie: De verlichting moet uitgeschakeld en afgekoeld zijn. 1 2 Verwijder de vetfilters (zie Metalen vetfilters verwijderen en aanbrengen). Breng het koolstoffilter aan. 3 Breng de vetfilters aan (zie Metalen vetfilters verwijderen en aanbrengen). Vervangen van het actieve-koolfilter: · · · · Bij normaal gebruik (dagelijks 1 tot 2 uur) moeten de filters met actieve kool ongeveer 1x per jaar worden vervangen. Het actieve-koolfilter is verkrijgbaar in de vakhandel (zie Extra toebehoren). Schroef de bevestigingsstrip vast. 10 Breng de vetfilters aan (zie Metalen vetfilters verwijderen en aanbrengen). 11 Herstel de stroomtoevoer door de stekker in het stopcontact te steken of de zekering in te schakelen. N. B: Controleer of de lampen goed zijn aangebracht als de verlichting niet goed werkt. 14 $ Belangrijke voorschriften Extra voorschriften bij gaskookapparatuur: Bij de montage van gaskookzones moeten de geldende wettelijke nationale voorschriften (bijv. in Duitsland: Technische regels gasinstallatie TRGI) in acht worden genomen. De geldende inbouwvoorschriften en de aanwijzingen van de fabrikant van het gasfornuis moeten in acht worden genomen. Slechts aan één zijde van de wasemafzuigkap mag zich na de inbouw een hoge kast of hoge wand bevinden. [. . . ] Bij gebruik van de wasemafzuigkap met luchtafvoer moet voor voldoende luchttoevoer worden gezorgd. Gebruik met circulatielucht · Installatietoebehoren voor recirculatie. Recirculatie-kanaal AD280/281-112 voor een plafondhoogte van 2, 36­ 2, 62 m AD280/281 voor een plafondhoogte van 2, 62­ 3, 01 m. · Met een koolstoffilter, indien gebruik met afvoerlucht niet mogelijk is. Circulatielucht 7601410 17 Elektrische aansluiting Voorbereiden van de muur De wasemafzuigkap mag alleen worden aangesloten aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact. Het geaarde stopcontact moet indien mogelijk vlak achter de schoorsteenafscherming worden aangebracht. · · · De muur moet vlak en loodrecht zijn. De bijgevoegde schroeven en pluggen zijn geschikt voor massieve muren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU AW280120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU AW280120 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag