Gebruiksaanwijzing GAGGENAU AW250190

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AW250190. Wij hopen dat dit GAGGENAU AW250190 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AW250190 te teleladen.


GAGGENAU AW250190 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (912 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU AW250190 (928 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU AW250190

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden dient het apparaat spanningsvrij te worden gemaakt. Trek hiertoe de stekker uit het stopcontact of schakel de desbetreffende zekering van de huisinstallatie uit. Is de stekker niet toegankelijk, dan moet het apparaat via een voorgeschakelde zekering van de netspanning worden losgekoppeld. [. . . ] Reinig het apparaat grondig, voordat u het voor het eerst gebruikt (zie ook het hoofdstuk "Reiniging"). Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemmig met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment ­ WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Controleer het apparaat voor het inbouwen op eventuele transportschade. Gebruik Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bij eventuele storingen dient u eerst de zekeringen in het huis te controleren. Ligt het niet aan de stroomvoorziening neem dan contact op met uw leverancier of de Gaggenau-klantenservice. 5 Zo ziet uw nieuwe apparaat eruit Afzuigkap AW 250 Luchtafvoerkanaal Bedieningspaneel Verlichting Vetfilters Bedieningspaneel Controlelampje van de vetfilters Verlichting Naloopstand Afzuigstand intensief Afzuigstand 3 Afzuigstand 2 Afzuigstand 1 Motor uit 6 Accessoires Installatietoebehoren U kunt de volgende installatietoebehoren bestellen: Installatietoebehoren voor luchtafvoer: · · · AD 250-012 voor een plafondhoogte van 2240 ­ 2500 AD 250-022 voor een plafondhoogte van 2500 ­ 2750 AD 250-032 voor een plafondhoogte van 2750 ­ 3000 7 Bediening Alle functietoetsen, met uitzondering van de toets 0 ("motor uit") lichten na het inschakelen groen op. Licht De verlichting kan onafhankelijk van het gebruik van de afzuigkap worden in- of uitgeschakeld door op de betreffende toets te drukken. Wanneer u de toets kort aanraakt, gaat de verlichting op maximale sterkte aan. Door de toets ingedrukt te houden, kunt u de verlichting tot de gewenste sterkte dimmen. Afzuiging U kunt kiezen uit drie afzuigstanden en de afzuigstand intensief. Door de functietoetsen 1, 2, 3 of Int in te drukken, kiest u de afzuigstand die bij de betreffende kooksituatie past. of of of Bij het (aan)braden in een open pan adviseren wij de intensief-toets Int in te drukken. Heeft u de afzuigkap via de intensieve afzuiging ingeschakeld, schakelt de kap na 5 minuten vanzelf uit. 8 Wanneer u de Int-toets indrukt, terwijl de afzuigstand 1, 2 of 3 is ingeschakeld, schakelt de elektronica na 5 minuten intensieve afzuiging automatisch over op de gekozen stand. Wanneer u de functie "intensief" wilt uitzetten voordat de ingestelde 5 minuten zijn afgelopen, druk dan op de toets 0 ("motor uit") of op een andere stand. Uiteraard kunt u de afzuigkap op elk moment uitschakelen door op toets 0 ("motor uit") te drukken. 9 Speciale functies Duur intensieve afzuiging Door de Int- en de 1-, 2- of 3-toets gelijktijdig in te drukken, kunt u de duur van de intensieve afzuiging instellen, op 3, 5 of 10 minuten, en deze waarde in het geheugen vastleggen. In de fabriek is het apparaat op 5 minuten ingesteld (toetsencombinatie Int/2). oder oder Nazuigstand Het nazuigen is op een willekeurige stand mogelijk. Druk eerst op de gewenste toets 1, 2, 3 of "intensief" en druk vervolgens op de toets . Na 10 minuten wordt de afzuiging automatisch uitgeschakeld, de verlichting blijft aan. of of of Interval Opmerkelijk aan dit apparaat is de interval-functie. Hierbij wordt de afzuigkap automatisch ingeschakeld voor telkens vijf minuten per uur. U kunt deze functie activeren door gelijktijdige bediening van toets 0 en, afhankelijk van de gewenste afzuig- stand, toets 1, 2 of 3. [. . . ] Gebruik ook geen schurende sponzen of borstels. 11 Onderhoud Voor alle onderhoudswerkzaamheden moet het apparaat spanningsvrij worden gemaakt. Bij eventuele storingen dient u eerst de zekeringen in het huis te controleren. Ligt het niet aan de stroomvoorziening neem dan contact op met uw leverancier of de Gaggenauklantenservice. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU AW250190

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU AW250190 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag