Gebruiksaanwijzing GAGGENAU AT400130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AT400130. Wij hopen dat dit GAGGENAU AT400130 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AT400130 te teleladen.


GAGGENAU AT400130 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1062 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU AT400130 (1060 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU AT400130

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gevaarlijke of explosieve stoffen en dampen mogen niet worden afgezogen!Aanraakbare onderdelen kunnen heet worden wanneer deze met keukenapparatuur worden gebruikt. Schakel de werkvlakafzuiging alleen in als de vetfilters zijn geplaatst. De pan mag tijdens het koken niet tegen de bovenkant van de werkvlakafzuiging aanstaan. [. . . ] Deze richtlijn bevat de in de EU geldende bepalingen betreffende terugname en verwerking van afgedankte apparatuur. VERGIFTIGINGSGEVAAR Wanneer de afzuigkap tegelijk wordt gebruikt met een binnenluchtafhankelijke stookplaats bestaat er vergiftigingsgevaar door teruggezogen verbrandingsgassen. · Het apparaat kan zonder gevaar worden gebruikt wanneer de onderdruk in de opstellingsruimte van de stookplaats niet hoger is dan 4 Pa (0, 04 mbar). Dit kan worden bereikt wanneer de voor de verbranding benodigde lucht kan toestromen door niet-afsluitbare openingen, bijv. in deuren, ramen en luchttoevoer- of luchtafvoermuurkasten; of door middel van andere technische maatregelen. Reinig het apparaat en de accessoires grondig voor het eerste gebruik. De afdekkingen (VD 400) van Gaggenau Varioapparaten dienen te worden verwijderd. Bij gebruik van de friteuse VF 411 voor de werkvlakafzuiging kan de houder van de frituurmand niet worden gebruikt. Onderhoud Controleer bij functiestoringen eerst de zekering in het huis. Ligt de storing niet aan de stroomvoorziening, neem dan contact op met uw vakhandelaar of de Gaggenau-klantenservice. Alleen een erkend vakman mag reparaties uitvoeren zodat de veiligheid van het apparaat gewaarborgd blijft. · · Men dient dus altijd voor een afdoende luchttoevoer te zorgen. Gebruik van alleen een toevoerlucht/afvoerluchtmuurkast is onvoldoende om binnen de grenswaarde te blijven. Bij schade als gevolg van het niet in acht nemen van deze handleiding kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Maak het apparaat voor alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden spanningsvrij. Indien de stekker niet bereikbaar is, dan moet het apparaat met alle polen van de netspanning kunnen worden losgekoppeld via een in het apparaat geïnstalleerde scheidingsinrichting met minimaal 3 mm contactafstand. Opmerking: Bij de beoordeling moet rekening worden gehouden met de totale ventilatietoestand van de woning. Vraag voor de beoordeling het advies van een vakbekwame schoorsteenveger. · Als de afzuigkap uitsluitend wordt ingezet met circulatielucht, kan hij onbeperkt worden gebruikt. 5 Zo ziet uw nieuwe apparaat eruit Inbouwvoorbeeld AT 400-101 met de Gaggenau kookplaat CE 490 / CI 490 plateau verlichting afzuiging bedieningspaneel Inbouwvoorbeeld AT 400-131 met drie Gaggenau Vario 400 apparaten Bedieningspaneel controlelampje vetfilters verlichting nazuigstand afzuigstand intensief afzuigstand 3 afzuigstand 2 afzuigstand 1 motor uit 6 Accessoires Extra accessoires Voor recirculatie dienen de volgende extra toebehoren apart te worden besteld: Installatietoebehoren U kunt de volgende installatietoebehoren bestellen: · · AA 409-100:actieve-koolfilter en fijn vetfilter voor AT 400-101 AA 409-130: actieve-koolfilter en fijn vetfilter voor AT 400-131 · · AA 409-400: meubelsteunbalk 86 cm voor de AT 400-101 AA 409-430: meubelsteunbalk 116 cm voor de AT 400-131 De meubelsteunbalken zijn te gebruiken als onderslag voor het werkblad ter vervanging van de kastzijwanden of als steun voor de ventilatormotor in plaats van een kastbodem. Voor luchtafvoer kunt u de volgende extra toebehoren bestellen: · · · · · 476 358: fijn vetfilter voor AT 400-101 476 363: fijn vetfilter voor AT 400-131 · · · · · · AA 409-900: Telescopisch verlengstuk voor de AT 400-101 AA 409-930: Telescopisch verlengstuk voor de AT 400-131 Telescopisch verlengstuk max. : vlakke kanalen systeem voor luchtafvoer U kunt de volgende extra accessoires bestellen: AA 400-200: glazen afdekplaat mat, 106 cm, dikte 6 mm met afstandhouder AA 400-230: glazen afdekplaat mat, 136 cm, dikte 6 mm met afstandhouder AA 400-010: beuken snijplank, 53 cm 7 Het principe De werkvlakafzuiging is een effectief recirculatiesysteem dat de kookdampen direct achter de kookplaat naar achteren toe afzuigt. In de centrifugale filters wordt het vet van de lucht gescheiden en komt in de vetopvangschalen terecht. De actieve-koolfiltermat in het ventilatorhuis absorbeert de geurtjes voordat de gereinigde lucht aan de onderkant van het meubel weer wordt uitgeblazen. Neem bij recirculatie met de VR en VP de aanwijzingen voor rookarm grillen en braden in acht. Bij luchtafvoer wordt in plaats van het actievekoolfilter een buizensysteem voor het afvoeren van de lucht op de uitgang van de ventilator geplaatst. luchttoevoer centrifugale vetfilters fijn vetfilter (filtervlies) vetopvangschalen ventilatorhuis actieve-koolfilter (alleen bij recirculatie) luchtafvoer 8 Bediening Alle functietoetsen, uitgezonderd de 0 toets ("motor uit") lichten na het inschakelen groen op. Ontluchting Voor de afzuiging kunt u kiezen uit 3 afzuigstanden en één intensiefstand. Door de functietoetsen 1, 2, 3 of Int in te drukken kiest u de afzuigstand die bij de betreffende kooksituatie past. Afzuigstand intensief Bij het aanbraden en het bakken in een open pan adviseren wij de toets Int voor de afzuigstand , , intensief" in te drukken. Heeft u de afzuiging via de intensieve afzuiging ingeschakeld, dan wordt deze automatisch na 5 minuten weer uitgeschakeld. Wanneer u de toets Int indrukt terwijl de afzuigstand 1, 2 of 3 is ingeschakeld, schakelt het apparaat na 5 minuten automatisch terug naar de eerder ingestelde afzuigstand. Wilt u de functie "intensief" uitzetten voordat de 5 minuten zijn afgelopen, druk dan op de toets 0 ("motor uit") of op een andere stand. U kunt uiteraard de afzuiging op ieder moment met de toets 0 ("motor uit") uitschakelen. Licht U kunt de verlichting onafhankelijk van het gebruik van de afzuiging in- respectievelijk uitschakelen door op de toets te drukken. 9 Speciale functies Duur intensieve afzuiging instellen Door de Int- en de 1, - 2- of 3-toets gelijktijdig in te drukken, kunt u de duur van de intensieve afzuiging instellen, op 3, 5 of 10 minuten en deze waarde in het geheugen vastleggen. toetsencombinatie Int/toets 2. Nazuigstand Het nazuigen is op een willekeurige stand mogelijk. [. . . ] U kunt deze bij het huisvuil deponeren. Het vervangen van het fijne vetfilter Het fijne vetfilter (filtervlies) bevindt zich achter de centrifugale vetfilters. Haal de centrifugale filters er één voor één naar boven toe uit (van rechts naar links). Plaats de centrifugale vetfilters in omgekeerde volgorde weer terug. Fijne vetfilters bevatten geen schadelijke stoffen. U kunt deze bij het huisvuil deponeren. 13 Het vervangen van de lamp Wacht met het vervangen van de lamp totdat het apparaat is afgekoeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU AT400130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU AT400130 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag