Gebruiksaanwijzing GAGGENAU AL400121

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AL400121. Wij hopen dat dit GAGGENAU AL400121 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AL400121 te teleladen.


Mode d'emploi GAGGENAU AL400121
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU AL400121

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Stellen Sie die Metallfettfilter locker in die Geschirrspülmaschine. 35 Inhoudsopgave Gekbsunarigzwj Belangrijke veiligheidsvoorschriften Milieubescherming Milieuvriendelijk afvoeren Gebruiksmogelijkheden Gebruik met afvoerlucht Circulatiefunctie Kennismaking met het apparaat Bedieningspaneel Installatietoebehoren Bediening van het apparaat Apparaat naar uit-/inschuiven Ventilator instellen Intensief-stand Naloop-functie Interval-ventilatie Verlichting Verzadigingsindicatie Veiligheidsuitschakeling Reiniging en onderhoud De metalen vetfilter verwijderen en inbrengen Storingen - wat te doen?Servicedienst 37 39 39 40 40 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 43 44 45 46 : Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: www. Alleen dan kunt u uw apparaat goed en veilig bedienen. [. . . ] Reparaties en de vervanging van beschadigde aansluitleidingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Milieubescherming Haal het apparaat uit de verpakking en verwijder het verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke wijze. Schakel het apparaat wanneer u kookt altijd in om condensvorming te voorkomen. Reinig de bedieningselementen nooit met een natte doek. Beschadiging van het oppervlak door een foutieve manier van reinigen. roestvrijstalen oppervlakken uitsluitend reinigen in de slijprichting. Gebruik voor de bedieningselementen geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal. Bij het in- of uitschuiven kunnen het apparaat of aangrenzende kookplaten worden beschadigd door voorwerpen die erop geplaatst zijn. plaats geen voorwerpen op de beweegljke onderdelen van het apparaat. Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af. dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. 39 Gebruiksmogelijkheden U kunt dit apparaat gebruiken voor luchtafvoer en circulatielucht. Kennismaking met het apparaat Hier leert u uw nieuwe apparaat kennen en krijgt u informatie over de toebehoren. Gebruik met afvoerlucht De aangezogen lucht wordt door de vetfilters gereinigd en via een buizensysteem naar de buitenlucht afgevoerd. Aanwijzing: De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd via een in gebruik zijnde rook- of afvoergasschoorsteen, noch via een schacht die dient voor de ontluchting van ruimtes met stookplaatsen. – Komt de afvoerlucht terecht in een rook- of afvoergasschoorsteen die niet in gebruik is, dan dient u een vakbekwame schoorsteenveger te raadplegen. Wordt de afvoerlucht door de buitenmuur geleid, dan raden wij u aan een telescoop-muurkast te gebruiken. 1 2 3 4 Schakelaar In-/Uitschuiven Verlichting Bedieningspaneel Filterafdekking ▯ Circulatiefunctie De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en een actief koolfilter gereinigd en weer teruggeleid naar de keuken. @ Licht Aan/Uit Aanwijzing: Om geurtjes bij het gebruik van de circulatiefunctie te voorkomen, dient u een actief koolfilter te monteren. De verschillende manieren om het apparaat met circulatielucht te gebruiken, vindt u in de prospectus of kunt u navragen bij uw speciaalzaak. het daartoe benodigde toebehoren is verkrijgbaar bij de speciaalzaak , de klantenservice of de Online-shop. [. . . ] Bij het reinigen van de metalen vetfilters ook de houder van de vetfilters in het apparaat reinigen met een vochtige doek. De metalen vetfilters kunnen in de afwasautomaat of met de hand worden gereinigd. – ▯ ▯ ▯ geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen, geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen, geen harde schuur- of schoonmaaksponsjes, geen hogedrukreinigers of stoomstraalapparaten. € Was nieuwe vaatdoekjes voor het gebruik goed uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU AL400121

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU AL400121 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag