Gebruiksaanwijzing GAGGENAU AL400121

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AL400121. Wij hopen dat dit GAGGENAU AL400121 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AL400121 te teleladen.


GAGGENAU AL400121 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3324 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU AL400121

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar uit de buurt blijven van het toestel of de aansluitkabel. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe tijdschakelklok of een afstandbediening. Altijd voor voldoende luchttoevoer zorgen, wanneer de luchtafvoer plaatsvindt in een ruimte met een vuurbron die gebruikmaakt van de aanwezige lucht. Apparaten die op gas, olie, hout of kolen worden gestookt, geisers, warmwatertoestellen) trekken de verbrandingslucht uit de opstellingsruimte en voeren de gassen via een afvoer (bijv. [. . . ] Bij het in- of uitschuiven kunnen het apparaat of aangrenzende kookplaten worden beschadigd door voorwerpen die erop geplaatst zijn. dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. 39 Gebruiksmogelijkheden U kunt dit apparaat gebruiken voor luchtafvoer en circulatielucht. Kennismaking met het apparaat Hier leert u uw nieuwe apparaat kennen en krijgt u informatie over de toebehoren. Gebruik met afvoerlucht De aangezogen lucht wordt door de vetfilters gereinigd en via een buizensysteem naar de buitenlucht afgevoerd. Aanwijzing: De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd via een in gebruik zijnde rook- of afvoergasschoorsteen, noch via een schacht die dient voor de ontluchting van ruimtes met stookplaatsen. – Komt de afvoerlucht terecht in een rook- of afvoergasschoorsteen die niet in gebruik is, dan dient u een vakbekwame schoorsteenveger te raadplegen. Wordt de afvoerlucht door de buitenmuur geleid, dan raden wij u aan een telescoop-muurkast te gebruiken. 1 2 3 4 Schakelaar In-/Uitschuiven Verlichting Bedieningspaneel Filterafdekking ▯ Circulatiefunctie De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en een actief koolfilter gereinigd en weer teruggeleid naar de keuken. @ Licht Aan/Uit Aanwijzing: Om geurtjes bij het gebruik van de circulatiefunctie te voorkomen, dient u een actief koolfilter te monteren. De verschillende manieren om het apparaat met circulatielucht te gebruiken, vindt u in de prospectus of kunt u navragen bij uw speciaalzaak. het daartoe benodigde toebehoren is verkrijgbaar bij de speciaalzaak , de klantenservice of de Online-shop. œ Verzadigingsindicatie ž Naloop-functie Ž Intensiefstand 3 ventilatorstand 3 2 ventilatorstand 2 1 ventilatorstand 1 ÿ Ventilator Aan/Uit 40 Installatietoebehoren AA 010 410 AD 754 045 AD 854 043 Luchtuitlaatrooster circulatie 90 mm Aansluitstuk voor aluminium flexpijp 2x NW 150 mm rond Aansluitstuk voor vlak kanaalsysteem met luchtgeleidings-lamellen 1x NW 150 mm vlak Aansluitstuk voor vlak kanaalsysteem met luchtgeleidings-lamellen 2x NW 150 mm vlak Apparaat uitschuiven 1 2 Voorwerpen uit het bewegingsbereik van het apparaat halen. AD 854 045 Bediening van het apparaat Apparaat inschuiven Dit apparaat functioneert alleen in volledig uitgeschoven toestand. Aanwijzing: Schakel de afzuigkap in zodra u begint met koken en schakel hem pas enkele minuten na het koken weer uit. Bij het in- of uitschuiven nooit met uw handen in het bewegingsbereik van het apparaat komen. Aanwijzing: Bij het naar binnen en naar buiten komen van het apparaat kunnen geluiden optreden. Ventilator instellen Inschakelen Voor het afzuigen zijn drie ventilatiestanden en een intensief-stand beschikbaar. Met de toetsen 1, 2, 3 of Ž de ventilatiestand in overeenstemming met de kooksituatie instellen. Na afloop hiervan schakelt het toestel terug naar de eerder gekozen ventilatorstand. Verzadigingsindicatie Na een gebruikstijd van 30 uur knippert de verzadigingsindicatie œ van de vetfilter. [. . . ] 45 Apparaat werkt Stekker van de Verbinding van netwerkniet, alle toetnetwerkkabel is kabels voor alle apparasen knipperen niet in het stop- ten controleren contact gestoken Zekering defect Controleer in de meterkast of de zekeringen voor alle apparaten in orde zijn Er is een component van het apparaat uitgevallen Contact opnemen met de servicedienst Servicedienst Wanneer uw apparaat gerepareerd moet worden, staat onze servicedienst voor u klaar. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodig bezoek van een technicus te voorkomen. Het typeplaatje met de nummers vindt u aan de voorkant van het apparaat. Om niet te lang te hoeven zoeken wanneer u de klantenservice nodig heeft, kunt u hier direct de gegevens van uw apparaat en het telefoonnummer van de servicedienst invullen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU AL400121

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU AL400121 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag