Gebruiksaanwijzing GAGGENAU AI543122

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AI543122. Wij hopen dat dit GAGGENAU AI543122 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AI543122 te teleladen.


GAGGENAU AI543122 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4018 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU AI543122 (3800 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU AI543122

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Belangrijk 1. 1 Veiligheidsvoorschriften Neem het apparaat niet in gebruik, wanneer het beschadigd is!Indien u elektrische apparaten in de onmiddellijke nabijheid van een kookplaat aansluit, dient u erop te letten dat de aansluitkabels niet in contact komen met hete kookzones. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de goede staat van het apparaat. Dit apparaat mag niet met een stoomreiniger of met waterdruk worden gereinigd er bestaat dan gevaar van kortsluiting! [. . . ] 4 1. 3 Gebruik ­ Het apparaat is voor huishoudelijk gebruik en mag niet voor toepassingen worden gebruikt die niet in de gebruiksaanwijzing vermeld staan. ­ Gebruik het apparaat alleen voor het bereiden van voedingsmiddelen. ­ Plaats eerst een pan op de kookzone, voordat u deze in gebruik neemt. Zorg dat de grootte van de pan overeenkomt met de grootte van de kookzone. Oververhit vet en oververhitte olie kunnen gemakkelijk vlam vatten (bijvoorbeeld bij frituren). ­ Controleer bij functiestoringen eerst de zekeringen van de huisinstallatie. Ligt de storing niet aan de stroomvoorziening, neem dan contact op met uw vakhandelaar of de Gaggenauklantenservice. ­ Het apparaat is voorzien van een temperatuurbeveiliging die oververhitting van het apparaat voorkomt. ­ Bij gebruik van aluminium pannen of roestvrijstalen pannen met een aluminium bodem kunnen op de kookplaat parelmoerkleurige vlekken ontstaan. Het apparaat is niet geschikt voor het bereiden van voedingsmiddelen in aluminiumfolie of kunststof kookgerei. ­ Benut de restwarmte, bijvoorbeeld voor het warmhouden van gerechten. Afhankelijk van de aard en de toestand van het gerecht, alsmede de grootte en de vulgraad van de pan kan meer of minder energie nodig zijn. Gebruik de hoogste vermogensstand alleen voor opkoken en aanbraden. 7 4. Reiniging Wij raden u aan om het apparaat vóór de eerste ingebruikneming en na ieder gebruik grondig te reinigen. Het bedieningspaneel van het fornuis mag alleen met een vochtige, zachte doek en een mild sopje van afwasmiddel worden gereinigd. Gebruik géén reinigingsmiddelen voor roestvrij staal, omdat deze producten de opdruk kunnen aantasten. Gebruik een gewoon reinigingsmiddel voor glas en doe dat op een zachte, vochtige doek. Gebruik géén schuur- of polijstmiddelen voor de reiniging van het apparaat!Gebruik voor het reinigen van het apparaat een geschikt reinigingsmiddel voor roestvrij staal en kookplaten. Grove verontreinigingen verwijdert u met de speciale schraper (bestelnr. Reinig de kookplaat regelmatig met de speciale kookplaatreiniger van Gaggenau. Dit apparaat mag niet met een stoomreiniger of met waterdruk worden gereinigd er bestaat dan gevaar van kortsluiting! 5. Onderhoud Controleer bij storingen eerst de zekeringen van de huisinstallatie. [. . . ] De afstand tussen de tussenbodem en de bovenkant van het werkblad waarin de kookplaat wordt ingebouwd, dient ten minste 70 mm te bedragen. Houd een afstand aan van ten minste 20 mm tussen de onderkant van het apparaat en brandbare meubeldelen. Wordt het apparaat schuin boven een onderkast ingebouwd of worden er meerdere apparaten uit het Vario-programma naast elkaar ingebouwd, dan kan de behuizing van het apparaat op de zijwanden van de keukenkast komen te rusten. Uit veiligheidsoverwegingen moet een afstand worden aangehouden van 10 mm tot aan de zijwanden van de keukenkast. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU AI543122

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU AI543122 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag