Gebruiksaanwijzing GAGGENAU AI540150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AI540150. Wij hopen dat dit GAGGENAU AI540150 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AI540150 te teleladen.


GAGGENAU AI540150 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4018 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU AI540150 (3800 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU AI540150

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het apparaat biedt u tal van voordelen: ­ zo schakelt u binnen seconden van heet naar koud en omgekeerd, ­ is de veiligheid gewaarborgd, dankzij thermisch beveiligde branders, ­ is het inbouwen dankzij een moderne inbouwmethode geen probleem. Om alle mogelijkheden van de gaskookplaat te kunnen benutten, raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing en de montagehandleiding goed te lezen, voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt. U vindt hierin belangrijke aanwijzingen voor het gebruik, de installatie en het onderhoud. Wat u moet weten, voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, leest u op pagina 3. [. . . ] Apparaat en principe 2. 1 Het apparaat 1 Grote brander B 2, 8 kW 1 2 3 4 5 Afb. 2 2 Normale brander A 1, 9 kW 3 Pandrager 4 Schakelknop voorste brander 5 Schakelknop achterste brander 6 Branderkopdeksel 6 7 Branderkop 8 Bougie voor de automatische vonkontsteking 9 Temperatuursensor (thermische beveiliging) 7 8 Afb. 3 9 2. 2 Extra accessoires De volgende accessoires kunt u bestellen: ­ VV 200-000: verbindingsstrip ­ VD 201-010: afdekking (Wanneer het deksel is gemonteerd, moet bij het sluiten het rooster worden verwijderd. ) 5 2. 3 Het principe U kunt het apparaat met één hand bedienen. De temperatuursensor - die de gastoevoer mogelijk maakt - moet eerst warm worden. De gaskookplaat is voorzien van 1 normale brander (voor) en 1 grote brander (achter). Beide branders hebben een thermische beveiliging die voorkomt dat er gas uitstroomt als de brander niet ontstoken is. De totale nominale belasting bedraagt: 4, 7 kW op Hs*-basis (verbrandingswaarde) 4, 2 kW op Hi-basis (calorische waarde) De nominale belasting wordt bereikt door montage van de juiste gasregelaars. Aanpassing aan een andere gassoort gebeurt door de gasregelaars te vervangen (regelaars grote en kleine vlam), zie de tabel op de bladzijden 10 en 11. De symbolen op het bedieningspaneel hebben de volgende betekenis: 0 UIT grote vlam kleine vlam Tussen deze standen is de grootte van de vlam traploos instelbaar. 6 3. Bediening Ontsteek de branders alleen als alle onderdelen gemonteerd zijn, anders kunnen er functiestoringen aan de vonkontsteking optreden. ­ Draai de schakelknop naar links op het symbool "grote vlam". Is het probleem dan nog niet verholpen, neem dan contact op met uw vakhandelaar of de Gaggenau-klantenservice. Reparaties mogen uitsluitend door erkende vakmensen worden uitgevoerd, zodat de veiligheid van het apparaat gewaarborgd blijft. Houdt u er rekening mee dat ingrepen die niet door een vakman zijn uitgevoerd tot gevolg hebben dat de garantie vervalt. Gebruik uitsluitend originele onderdelen. 5. 2 Kleine storingen zelf verhelpen Storing De brander ontsteekt ook na meerdere pogingen niet. Controleer of er verontreinigingen zitten tussen de vonkontsteking en het branderkopdeksel. Controleer of de branders droog en schoon zijn. De vlam dooft weer na het ontsteken. De vonkontsteking van de brander functioneert niet meer. Technische gegevens / Instellingstabel Technische gegevens - gas Branders: normale brander grote vlam kleine vlam grote brander grote vlam kleine vlam 1, 9 kW < 0, 35 kW 2, 8 kW < 0, 56 kW Technische gegevens - elektra Nominaal opgenomen vermogen Spanning Frequentie 0, 8 W 220 - 240 V 50 - 60 Hz Technische wijzigingen voorbehouden!In Zwitserland dient de montage te geschieden overeenkomstig de desbetreffende richtlijnen van de SVGW en de Vereinigung der Kantonalen Feuerversicherungen, alsmede volgens de installatievoorschriften van de fabrikant. In Oostenrijk dient de montage te geschieden overeenkomstig ÖVGW-TR Gas (G1) en ÖVGW-TR Flüssiggas (G2 - deel 1), alsmede volgens de geldende plaatselijke bouwvoorschriften. Deze kookplaat mag zonder speciale voorzorgsmaatregelen in keukenmeubilair van hout of ander brandbaar materiaal worden ingebouwd. Tussen het apparaat en temperatuurgevoelige meubeldelen (bijvoorbeeld de zijwand van een kast) dient een afstand te worden aangehouden van minimaal 150 mm. [. . . ] Belasting bij alle gassoorten De nominale belasting wordt bij alle gassoorten en gasdrukken bereikt door de voor de desbetreffende gassoort bestemde gasregelaar te gebruiken bij grote en kleine vlam (zie de bijbehorende tabellen). In de fabriek is de regelaar voor de kleine vlam er tot de aanslag ingeschroefd. Ga als volgt te werk: Het vervangen van de kleine-vlam-regelaar 1 ­ Maak het apparaat spanningsvrij. ­ Verwijder de afdekplaat aan de onderkant van het apparaat onder de gaskranen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU AI540150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU AI540150 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag