Gebruiksaanwijzing GAGGENAU AI281120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AI281120. Wij hopen dat dit GAGGENAU AI281120 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AI281120 te teleladen.


GAGGENAU AI281120 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (928 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU AI281120 (928 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU AI281120

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gaggenau Gebruiks- en montageaanwijzing Wasemafzuigkap AI 280120 AI 281120 Afb. 1 ELEKTRO 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing Gebruiksmogelijkheden Gebruik met luchtafvoer Gebruik met circulatielucht Coanda-effect Ingebruikneming Storingen Veiligheidsvoorschriften Bedienen van de wasemafzuigkap Intensieve stand Speciale functies Filter en onderhoud Vetfilters Verzadigingsaanduiding F Koolstoffilter Reiniging en onderhoud Lamp vervangen 4 4 4 5 6 6 Montageaanwijzing Belangrijke voorschriften Voor de montage Afzuigkap met luchtafvoer Gebruik met circulatielucht Voorbereiden van de muur Elektrische aansluiting 15 16 16 17 18 18 19 7 Inbouwen 8 9 9 10 10 10 11 12 13 3 Gebruiksmogelijkheden Gebruik met luchtafvoer Gebruik met circulatielucht · Installatietoebehoren voor luchtafvoer. Luchtafvoerkanaal AD280/281-016 voor een plafondhoogte van 2, 27­2, 44 m AD280/281-026 voor een plafondhoogte van 2, 44­2, 76 m AD280/281-036 voor een plafondhoogte van 2, 76­2, 98 m. · Installatietoebehoren voor recirculatie. Recirculatie-kanaal AD280/281-126 voor een plafondhoogte van 2, 44­2, 76 m AD280/281-136 voor een plafondhoogte van 2, 76­2, 98 m. · · · · · · · Hiertoe moet een koolstoffilter worden ingebouwd (zie Filter en onderhoud). [. . . ] Het knipperen van het lampje geeft aan dat de vetfilters moeten worden schoongemaakt. De filters kunnen uiteraard ook worden gereinigd, wanneer het controlelampje niet knippert. 2 3 4 Reinig de vetfilters. ­ Druk op de toets F. Reiniging van de metalen vetfilters: · · Bij normaal bedrijf (dagelijks 1 tot 2 uur) moet de metalen vetfilter 1 x per maand worden gereinigd. Belangrijk: Zeer verzadigde vetfilters niet samen met vaatwerk reinigen. · Als de filters met de hand worden gereinigd, moeten deze eerst in een heet sopje worden gezet om het vuil los te weken. Daarna afborstelen, goed schoonspoelen en laten afdruipen. 10 Koolstoffilter Voor het opnemen van de reukstoffen als de afzuigkap werkt met luchtcirculatie. Let op: Bij toenemende verzadiging met vethoudende resten neemt de ontvlam-baarheid toe en kan de werking van de wasemafzuigkap nadelig worden beïnvloed. Belangrijk: Door het koolstoffilter op tijd te vervangen, voorkomt u brandgevaar dat kan ontstaan door opeenhoping van warmte tijdens het frituren of braden. Monteren en demonteren: Attentie: De verlichting moet uitgeschakeld en afgekoeld zijn. 1 2 Verwijder de vetfilters (zie Metalen vetfilters verwijderen en aanbrengen). Breng het koolstoffilter aan. 3 Breng de vetfilters aan (zie Metalen vetfilters verwijderen en aanbrengen). Vervangen van het actieve-koolfilter: · · · · Bij normaal gebruik (dagelijks 1 tot 2 uur) moeten de filters met actieve kool ongeveer 1x per jaar worden vervangen. Het actieve-koolfilter is verkrijgbaar in de vakhandel (zie Extra toebehoren). Schroef de bevestigingsstrip vast. 10 Breng de vetfilters aan (zie Metalen vetfilters verwijderen en aanbrengen). 11 Herstel de stroomtoevoer door de stekker in het stopcontact te steken of de zekering in te schakelen. N. B: Controleer of de lampen goed zijn aangebracht als de verlichting niet goed werkt. 14 $ Belangrijke voorschriften Extra voorschriften bij gaskookapparatuur: Bij de montage van gaskookzones moeten de geldende wettelijke nationale voorschriften (bijv. in Duitsland: Technische regels gasinstallatie TRGI) in acht worden genomen. De geldende inbouwvoorschriften en de aanwijzingen van de fabrikant van het gasfornuis moeten in acht worden genomen. Slechts aan één zijde van de wasemafzuigkap mag zich na de inbouw een hoge kast of hoge wand bevinden. Bij gaskookzones bedraagt de minimumafstand tussen de bovenkant van de pandrager en de onderkant van de afzuigkap: 700 mm, afb. Door een milieubewuste afvoer kunnen waardevolle materialen opnieuw worden gebruikt. Uw nieuwe apparaat wordt tijdens het vervoer beschermd door de verpakking. Alle gebruikte materialen zijn milieuvriendelijk en kunnen opnieuw worden gebruikt. Informeer bij uw vakhandel of bij de gemeente naar de beste manier om uw oude apparaat en de verpakking af te voeren. [. . . ] Deze wasemafzuigkap voldoet aan de EGbepalingen voor radio-ontstoring. 18 Inbouwen Let op!De afzuigkap dient aan een keukenplafond of een stabiel verlaagd plafond te worden gemonteerd. Houd er rekening mee dat het gewicht van de afzuigkap met accessoires maximaal 45 kg bedraagt. Controleer, voordat u de bevestigingspunten markeert, of zich op die plek in het plafond geen stroom-, water- of andere leidingen bevinden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU AI281120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU AI281120 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag