Gebruiksaanwijzing GAGGENAU AI280120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AI280120. Wij hopen dat dit GAGGENAU AI280120 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AI280120 te teleladen.


Mode d'emploi GAGGENAU AI280120
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU AI280120 (928 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU AI280120

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gaggenau Gebruiks- en montageaanwijzing Wasemafzuigkap AI 280120 AI 281120 Afb. 1 ELEKTRO 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing Gebruiksmogelijkheden Gebruik met luchtafvoer Gebruik met circulatielucht Coanda-effect Ingebruikneming Storingen Veiligheidsvoorschriften Bedienen van de wasemafzuigkap Intensieve stand Speciale functies Filter en onderhoud Vetfilters Verzadigingsaanduiding F Koolstoffilter Reiniging en onderhoud Lamp vervangen 4 4 4 5 6 6 Montageaanwijzing Belangrijke voorschriften Voor de montage Afzuigkap met luchtafvoer Gebruik met circulatielucht Voorbereiden van de muur Elektrische aansluiting 15 16 16 17 18 18 19 7 Inbouwen 8 9 9 10 10 10 11 12 13 3 Gebruiksmogelijkheden Gebruik met luchtafvoer Gebruik met circulatielucht · Installatietoebehoren voor luchtafvoer. Luchtafvoerkanaal AD280/281-016 voor een plafondhoogte van 2, 27­2, 44 m AD280/281-026 voor een plafondhoogte van 2, 44­2, 76 m AD280/281-036 voor een plafondhoogte van 2, 76­2, 98 m. · Installatietoebehoren voor recirculatie. Recirculatie-kanaal AD280/281-126 voor een plafondhoogte van 2, 44­2, 76 m AD280/281-136 voor een plafondhoogte van 2, 76­2, 98 m. · · · · · · · Hiertoe moet een koolstoffilter worden ingebouwd (zie Filter en onderhoud). [. . . ] De filters kunnen worden gereinigd in de vaatwasmachine. Daarbij is een lichte verkleuring mogelijk. Belangrijk: Zeer verzadigde vetfilters niet samen met vaatwerk reinigen. · Als de filters met de hand worden gereinigd, moeten deze eerst in een heet sopje worden gezet om het vuil los te weken. Gebruik geen agressieve, zuur- of looghoudende reinigingsmiddelen. Daarna afborstelen, goed schoonspoelen en laten afdruipen. 10 Koolstoffilter Voor het opnemen van de reukstoffen als de afzuigkap werkt met luchtcirculatie. Let op: Bij toenemende verzadiging met vethoudende resten neemt de ontvlam-baarheid toe en kan de werking van de wasemafzuigkap nadelig worden beïnvloed. Belangrijk: Door het koolstoffilter op tijd te vervangen, voorkomt u brandgevaar dat kan ontstaan door opeenhoping van warmte tijdens het frituren of braden. Monteren en demonteren: Attentie: De verlichting moet uitgeschakeld en afgekoeld zijn. 1 2 Verwijder de vetfilters (zie Metalen vetfilters verwijderen en aanbrengen). Breng het koolstoffilter aan. 3 Breng de vetfilters aan (zie Metalen vetfilters verwijderen en aanbrengen). Vervangen van het actieve-koolfilter: · · · · Bij normaal gebruik (dagelijks 1 tot 2 uur) moeten de filters met actieve kool ongeveer 1x per jaar worden vervangen. Het actieve-koolfilter is verkrijgbaar in de vakhandel (zie Extra toebehoren). Breukrisico! 13 7 8 9 Breng de houders van de tl-lampen aan. Schroef de bevestigingsstrip vast. 10 Breng de vetfilters aan (zie Metalen vetfilters verwijderen en aanbrengen). 11 Herstel de stroomtoevoer door de stekker in het stopcontact te steken of de zekering in te schakelen. N. B: Controleer of de lampen goed zijn aangebracht als de verlichting niet goed werkt. 14 $ Belangrijke voorschriften Extra voorschriften bij gaskookapparatuur: Bij de montage van gaskookzones moeten de geldende wettelijke nationale voorschriften (bijv. in Duitsland: Technische regels gasinstallatie TRGI) in acht worden genomen. De geldende inbouwvoorschriften en de aanwijzingen van de fabrikant van het gasfornuis moeten in acht worden genomen. Slechts aan één zijde van de wasemafzuigkap mag zich na de inbouw een hoge kast of hoge wand bevinden. Bij gaskookzones bedraagt de minimumafstand tussen de bovenkant van de pandrager en de onderkant van de afzuigkap: 700 mm, afb. 1. Oude apparaten zijn geen waardeloos afval. Door een milieubewuste afvoer kunnen waardevolle materialen opnieuw worden gebruikt. Maak het oude apparaat onbruikbaar voordat u het afvoert. [. . . ] Draai 2 schroeven tot 10 mm in het plafond. Draai de beide schroeven op die plaatsen in het plafond waar zich later de sleutelgatvormige openingen in het frame bevinden. (links achter en rechts voor gezien vanaf het bedieningspaneel van de afzuigkap). Stel de gewenste hoogte van het frame in en schroef de 8 schroeven vast (respectievelijk 12 schroeven bij de lange versies van het afvoerkanaal). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU AI280120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU AI280120 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag