Gebruiksaanwijzing GAGGENAU AI260190

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AI260190. Wij hopen dat dit GAGGENAU AI260190 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AI260190 te teleladen.


Mode d'emploi GAGGENAU AI260190
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU AI260190 (572 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU AI260190

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd daarom altijd toezicht als u onder de afzuigkap frituurt!Zorg regelmatig voor een reiniging van de vetfilters en voor vervanging van het actievekoolfilter!Flamberen is onder de afzuigkap niet toegestaan!De afzuigkap mag alleen worden gemonteerd boven een verwarmingssysteem voor vaste brandstoffen dat brandgevaarlijk kan zijn (bijvoorbeeld door het overspringen van vonken) als dit verwarmingssysteem is voorzien van een gesloten, niet verwijderbare afdekking. [. . . ] Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemmig met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment ­ WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Controleer het apparaat voor het inbouwen op eventuele transportschade. Gebruik Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bij eventuele storingen dient u eerst de zekeringen in het huis te controleren. Ligt het niet aan de stroomvoorziening neem dan contact op met uw leverancier of de Gaggenau-klantenservice. 5 Zo ziet uw nieuwe apparaat eruit Eilandschouwkap AI 260 Luchtafvoerkanaal Bedieningspaneel Verlichting Vetfilters Bedieningspaneel Controlelampje van de vetfilters Verlichting Naloopstand Afzuigstand intensief Afzuigstand 3 Afzuigstand 2 Afzuigstand 1 Motor uit 6 Accessoires Extra accessoires U kunt de volgende extra accessoires bestellen: · AA 260-196: actieve-koolfilter Installatietoebehoren U kunt de volgende installatietoebehoren bestellen: Installatietoebehoren voor luchtafvoer: · · · AD 260-016 voor een plafondhoogte van 2, 30 ­ 2, 54 m AD 260-026 voor een plafondhoogte van 2, 53 ­ 2, 77 m AD 260-036 voor een plafondhoogte van 2, 76 ­ 3, 00 m Installatietoebehoren voor recirculatie: · · · AD 260-116 voor een plafondhoogte van 2, 30 ­ 2, 54 m AD 260-126 voor een plafondhoogte van 2, 53 ­ 2, 77 m AD 260-136 voor een plafondhoogte van 2, 76 ­ 3, 00 m 7 Bediening Alle functietoetsen, met uitzondering van de toets 0 ("motor uit") lichten na het inschakelen groen op. Licht De verlichting kan onafhankelijk van het gebruik van de afzuigkap worden in- of uitgeschakeld door op de betreffende toets te drukken. Wanneer u de toets kort aanraakt, gaat de verlichting op maximale sterkte aan. Door de toets ingedrukt te houden, kunt u de verlichting tot de gewenste sterkte dimmen. Afzuiging U kunt kiezen uit drie afzuigstanden en de afzuigstand intensief. Door de functietoetsen 1, 2, 3 of Int in te drukken, kiest u de afzuigstand die bij de betreffende kooksituatie past. of of of Bij het (aan)braden in een open pan adviseren wij de intensief-toets Int in te drukken. Heeft u de afzuigkap via de intensieve afzuiging ingeschakeld, schakelt de kap na 5 minuten vanzelf uit. 8 Wanneer u de Int-toets indrukt, terwijl de afzuigstand 1, 2 of 3 is ingeschakeld, schakelt de elektronica na 5 minuten intensieve afzuiging automatisch over op de gekozen stand. Wanneer u de functie "intensief" wilt uitzetten voordat de ingestelde 5 minuten zijn afgelopen, druk dan op de toets 0 ("motor uit") of op een andere stand. Uiteraard kunt u de afzuigkap op elk moment uitschakelen door op toets 0 ("motor uit") te drukken. 9 Speciale functies Duur intensieve afzuiging Door de Int- en de 1-, 2- of 3-toets gelijktijdig in te drukken, kunt u de duur van de intensieve afzuiging instellen, op 3, 5 of 10 minuten, en deze waarde in het geheugen vastleggen. In de fabriek is het apparaat op 5 minuten ingesteld (toetsencombinatie Int/2). of of Nazuigstand Het nazuigen is op een willekeurige stand mogelijk. Druk eerst op de gewenste toets 1, 2, 3 of "intensief" en druk vervolgens op de toets . Het apparaat zal bij alle standen 10 minuten nazuigen. Na 10 minuten wordt de afzuiging automatisch uitgeschakeld, de verlichting blijft aan. of of of Interval Opmerkelijk aan dit apparaat is de interval-functie. Hierbij wordt de afzuigkap automatisch ingeschakeld voor telkens vijf minuten per uur. U kunt deze functie activeren door gelijktijdige bediening van toets 0 en, afhankelijk van de gewenste afzuig- stand, toets 1, 2 of 3. Deze functie wordt door het afwisselend oplichten van de -toets met de betreffende afzuigstand aangegeven. De interval-functie kan door het indrukken van de 0toets worden uitgeschakeld. of of 10 Reiniging en onderhoud Het reinigen van de vetfilters Na een bedrijfsduur van 30 uur knippert het vetfilter-controlelampje F. Het knipperen van het lampje geeft aan dat de vetfilters moeten worden schoongemaakt. De filters kunnen uiteraard ook worden gereinigd, wanneer het controlelampje niet knippert. [. . . ] Bij ondeskundig uitgevoerde reparaties vervalt de garantie. 13 Het vervangen van de lamp Let op: haal de spanning van het apparaat voordat u een lamp gaat vervangen (schakel de zekering uit)!Let op: kort na het gebruik kunnen de lampen nog heet zijn!1 Verwijder de ring die aan de lampafdekking zit. Opmerking: Let erop dat het glas er niet uitvalt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU AI260190

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU AI260190 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag