Gebruiksaanwijzing GAGGENAU AH600190

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AH600190. Wij hopen dat dit GAGGENAU AH600190 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU AH600190 te teleladen.


Mode d'emploi GAGGENAU AH600190
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU AH600190 (1122 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU AH600190

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedienings- en montagehandleiding AH 600-190 Afzuigkap 0 0 1 2 3 AH 600-190 Voorwoord 1. Belangrijk 1. 1 Veiligheidsvoorschriften 1. 2 Voor het eerste gebruik 1. 3 Gebruik 2. Apparaat en principe 2. 1 Het apparaat 2. 2 Accessoires/extra accessoires 2. 3 Het principe 3. Bediening 3. 1 In- en uitschakelen 3. 2 Speciale functies 4. [. . . ] Uitschakelen: ­ Draai de schakelknop , , afzuigstand" op 0. ­ Of druk op de toets (nazuigstand). afb. Reiniging Het reinigen van de vetfilters Na 30 bedrijfsuren knippert in de display het symbool (vetfilter). Het knipperende symbool geeft aan dat de vetfilters gereinigd moeten worden. U kunt de vetfilters natuurlijk ook eerder reinigen. De metalen vetfilters zijn eenvoudig uit het apparaat te halen. Ga als volgt te werk: ­ Pak het vetfilter bij de greep vast en duw de schuif naar achteren. ­ Trek het filter naar beneden toe uit de houder (zie afbeelding 13). ­ Herhaal deze handelingen voor de overige vetfilters. U kunt de metalen vetfilters in de vaatwasser reinigen op een temperatuur van maximaal 65 °C. Plaats de filters rechtop in de vaatwasser, zodat er geen etensresten op achterblijven. Bij reiniging in de vaatwasser kunnen er lichte verkleuringen optreden. afb. 13 Reinig de binnenkant van de behuizing met een heet sopje van afwismiddel. Plaats de vetfilters na het reinigen weer terug in de afzuigkap. Het terugplaatsen gebeurt in omgekeerde volgorde als het uitnemen. Let op!De grepen van de vetfilters moeten na het inbouwen zichtbaar zijn. Bevinden de grepen zich aan de binnenkant van de behuizing, dan kunnen de filters niet meer worden verwijderd. Druk op de toets (vetfilter) om de bedrijfsurenteller weer op nul te zetten. Het knipperende symbool (vetfilter) verdwijnt uit de display. Dit apparaat mag niet met een stoomreiniger of waterdruk worden gereinigd. Er bestaat dan gevaar voor kortsluiting! 9 Recirculatie Heeft u bij aanschaf van de afzuigkap voor recirculatie gekozen, dan moet het actievekoolfilter KF 600-090 na een bepaalde bedrijfsduur worden vervangen. Het actieve-koolfilter wordt niet bij het apparaat geleverd. Actieve-koolfilters bevatten geen schadelijke stoffen. [. . . ] Plaats in de overige boorgaten de bijgevoegde pluggen a. Houdt u rekening met eventueel nog te monteren extra onderdelen. ­ Verwijder de filters. 448 137 625 mind. 24 ­ Verwijder de beide zwarte platen rechts en links van het afvoerkanaal. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU AH600190

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU AH600190 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag