Gebruiksaanwijzing FUTABA FC-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FUTABA FC-16. Wij hopen dat dit FUTABA FC-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FUTABA FC-16 te teleladen.


FUTABA FC-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (174 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   FUTABA FC-16 (9478 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FUTABA FC-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] blz. 6-8) Zender FC-16 4 stuurfuncties, uit te breiden naar 8 stuurfuncties -eenvoudige programmering d. m. v. een overzichtelijk programmeersysteem via toetsen en display -groot en eenvoudig te begrijpen segmentdisplay met overzicht van alle functies -standaard 2 modelgeheugens, uit te breiden tot max. CAMPac -kopieerfunctie van het ene naar het andere modelgeheugen -geheugen voor de stand van de trimmers -digitale aanduiding van de zenderaccu-spanning -servo-ompoling REV voor elke stuurfunctie vrije toewijzing van de stuurfuncties -nieuw ontworpen stuurknuppels voor nauwkeurig, gevoelig sturen; instelbare centreringsveren maken een optimale aanpassing aan uw wensen mogelijk -PCM-modulering voor 1024-PCM-systeem, om te schakelen naar PPM-modulatie -UNIVERSAL-mixprogramma voor vliegtuigmodellen -HELI-mixprogramma voor helicoptermodellen -centraal aangebrachte draagriembevestiging, zodat u de zender moeiteloos kunt dragen -3 optie-uitbreidplaatsen om de zender uitte breiden met een schakelkanaal, dual-rate, mixer-schakelaar, multiprop- of multi- switch-module sleuven in de onderkant van de zenderbehuizing maken een optimaal ergonomisch gebruik als handzender mogelijk De volgende apparatuur (en nog veel meer) kan met de zender bediend worden; niet alles is echter in deze set aanwezig. Nauwkeuriger informatie vindt u in de Robbe-catalogus. Ontvanger FP-R 118 -8-kanaals PPM-ontvanger -zeer grote reikwijdte en selectievermogen door nieuw ontwikkelde filters -extreem kleine afmetingen door SMD-techniek, dus ook ongevoelig voor trillingen -zelfs bij 3 volt werkt deze ontvanger nog probleemloos; na het uitvallen van een ontvangeraccu-cel blijft de ontvanger functioneren. Ontvanger FP-R 116 -6-kanaals PPM-ontvanger -gegevens zie ontvanger FP-R 118 -door speciale bouw is deze ontvanger bijzonder klein en licht, daardoor geschikt voor diverse electromodellen Servo FP-S 3001 kogelgelagerde servo -speciale servomotor voor lange levensduur -indirect-drive om de potentiometer te ontlasten -versterker in SMD-techniek -hoge stelkracht Servo FP-S 135 gering gewicht -mini-servo -hoge snelheid -hoogwaardige servomotor -speciale se rvo-versterker in SMD-techniek Autopiloot G-155 superlichte autopiloot in sub-miniatuurtechniek minimale afmetingen grote precisie bijzonder geschikt voor electro-helicopters 3 Motor-controller MC-114H -speciale snelheidsregelaar geoptimaliseerd voor het halfgas-bereik, daardoor bijzonder geschikt voor electro-helicopters -zeer geringe afmetingen -minimaal gewicht -hoge belastbaarheid 2. [. . . ] De "overdracht" van deze gegevens volgt, wanneer in de display de aanduiding PCM kort knippert. Multi-switch, multi-prop (Multi) MUL T (afb. blz. 54) Voor scheepsmodellen of andere toepassingen, waarbij er veel schakel- of proportionele functies nodig zijn, is het mogelijk om van twee normale proportionele kanalen (7+8) elk 8/16 schakel- of proportionele functies te maken. De FC-16 heeft dan 6 "gewone" kanalen en 8 of 16 schakel- of proportionele kanalen; er kunnen zo dus max. In de zender moet er dan per 8/16 schakel- of proportionele kanalen een Multi-switch resp. Deze module verdeelt dan een bestaand kanaal in 8 schakel- of proportionele functies. Voor 32 functies heeft u natuurlijk 2 Multi-switches of Multi-props nodig. Instelling (afb. blz. 56) Het gebruik van een Multi-switch of -propmodule is alleen mogelijk voor de kanalen 7 enlof 8. Met de CURSOR-toetsen de functie MUL T selecteren, kanaal 7 enlof 8 uitkiezen en met "+" of "-" activeren. Het inbouwen van de module(n) vindt u in hoofdstuk 8: "uitbreiding van de zender: inbouw van de modulen". 18 Basisinstellingen (parameter) PARA (afb. blz. 56) In deze functie worden de basisinstellingen voor een model of voor het modelgeheugen geprogrammeerd. De volgende functies zijn allemaal te bereiken onder het begindisplay PARA m. b. v. Wissen van data, reset (PARA, reset) RSET (afb. blz. 56) Met "RESET" worden alle ingevoerde gegevens weer gewist en teruggezet naar de fabrieksgegevens. Alleen de gegevens van het modelgeheugen, dat actief is worden gewist. Een mixprogramma (UNIV of HELI), de stuurknuppel-mode en de modulatie (PCM/ PPM) kan niet gewist worden. Wissen: Functie RSET selecteren, beide DATA-toetsen tegelijk indrukken; display verdwijnt kort en een pieptoon volgt: de gegevens zijn gewist. Stuurknuppeltoewijzing (PARA, stick-mode) STCK (afb. blz. 56) Met deze functie kunt u kiezen welke stuurknuppel overeenkomt met welke stuurfunctie van het model. De stuurknuppelkabels 14 houden in de contrastekker-rij in de zenderprint echter altijd dezelfde volgorde. de functie STCK bepaald worden wat door welke stuurknuppel aangestuurd wordt. Instelling van de gewenste toewijzing (zie afbeeldingen) met de toetsen "+" of "-". Schakelaars voor uitslagverkleining (PARA, D/R-Switch) DRSW (afb. blz. 58) Om te bepalen met welke schakelaars de dual rate functie geschakeld wordt, moet in de functie PARA de functie DRSW geselecteerd worden. Hiermee kan dan bepaald worden, hoe de omschakeling tijdens het sturen plaatsvindt. De volgende mogelijkheden bestaan: DRSW 1: DRSW 2: DRSW 3: DRSW 4: 1 schakelaar per functie, schakelaars aansluiten aan contrastekker F 3, 4, 5. 1 schakelaar voor richtingsroer, aan F5. De instelling van de gewenste schakelaarfuncties kiest u met de toetsen "+" of "-". Tegelijkertijd kunt u via de kleine pijlen onder de nummers 1-8 zien, welke kanalen zijn voorzien van een schakelfunctie. Volgas naar voren/achteren (PARA, Throttle Reverse) TREV (afb. blz. 58) Met deze functie kunnen helicopterpiloten instellen of volgas gevlogen wordt met de gas-stuurknuppel naar voren (N) of naar achteren (R). Omschakelen De omschakeling vindt plaats m. b. v. de toetsen "+" of "-", de aanduiding in de display is een klein pijltje boven de getallen 1-8 (volgas naar voren, N) of onder de getallen 1-8 (volgas naar achteren, R). De draairichting van de se rvo wordt hierbij niet omgepoold. Modulatie (PPM, PCM) (PARA, Modulation) MOD (afb. blz. 58) Hiermee kunt u kiezen of de zender in PPM (FM)-modulatie of in PCM (puls-code)-modulatie uitzendt. In de PPM-modulatie kunt u alleen FM-ontvangers gebruiken, en in de PCM-modulatie alleen Robbe-Futaba PCM-1024 ontvangers. Omschakeling: De omschakeling tussen de 2 modulatiesoorten vindt plaats met de "+" en "-" toetsen. Pas hierna is de modulatie omgeschakeld. 19 Keuze mixprogramma (PARA): universeel-UNIV of helicopter- HELI (afb. blz. 60) Hiermee bepaalt u, of de zender speciaal voor vliegtuigmodellen (UNIV) of helicoptermodellen (HELI) is geoptimaliseerd. [. . . ] Het is raadzaam, om bij het oefenen van deze vliegtoestand de gaspositie zo in te stellen, dat de motor stationair door blijft lopen; zo is het mogelijk om eventueel een doorstart te maken (door het uitschakelen van de functie HOlD). De extern-schakelaar aan mixswitch - contrastekker F6 aansluiten. Tuimelschijf-typen (swash mode) SWSH (afb. blz. 94) Met deze functie kunt u instellen, welk type tuimelschijf uw model bezit. Alle noodzakelijke mixers worden dan voor dit tuimelschijftype geactiveerd. Het mixprogramma kan voor 4 verschillende typen geprogrammeerd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FUTABA FC-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FUTABA FC-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag