Gebruiksaanwijzing FRITEL FO-1570

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FRITEL FO-1570. Wij hopen dat dit FRITEL FO-1570 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FRITEL FO-1570 te teleladen.


FRITEL FO-1570 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (259 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FRITEL FO-1570

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor bijkomende informatie en nuttige tips over al onze toestellen kan u steeds terecht op www. Gebruik NOOIT een verlengsnoer, externe timer of afstandsbedieningsysteem. Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met verminderde fysieke, motorische of geestelijke capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies ontvangen aangaande het gebruik van het toestel op een veilige manier en op voorwaarde dat zij de betreffende gevaren begrijpen. [. . . ] Doe dit ook als het toestel NIET in gebruik is, vooraleer u het reinigt en vooraleer u het verplaatst. de basis , het elektriciteitssnoer en de stekker NOOIT in water of enig andere vloeistof onderdompelen. De stekker en het elektriciteitssnoer NOOIT met natte handen aanraken. Het toestel NOOIT gebruiken indien het beschadigd is, gevallen is of een storing vertoont. Breng het toestel in al deze gevallen onmiddellijk naar uw verkooppunt of erkend hersteller. De fonduepot, - ring en –vorkjes kunnen in de vaatwasser of in warm water met wat afwasmiddel gereinigd worden. de basis met verborgen verwarmingselement mag NOOIT in water gedompeld mag worden. GEBRUIK Deze fondue is uitgerust met een regelbare thermostaat en is dus geschikt voor alle soorten fondues, nl. Gebruik steeds olie die voor hoge temperaturen geschikt is en vervang de olie na iedere fonduebeurt. Het toestel NOOIT inschakelen voordat de pot gevuld werd zoals hierboven beschreven. draai nu de thermostaatknop op de gewenste temperatuur: => Traditionele vleesfondue of Chinese fondue: max. Stand => Kaas- of chocolade fondue: start met de medium stand Opmerking: de inhoud mag niet beginnen borrelen of koken. Zeker kaas en chocolade dienen langzaam opgewarmd te worden om overkoken of verbranden te vermijden. Indien u toch merkt dat de temperatuur niet hoog genoeg is, kan u de thermostaat wat hoger zetten. Wij raden u aan de fondue te laten opwarmen terwijl u de verdere voorbereidingen treft. Het controlelampje brandt zolang de gewenste temperatuur nog niet bereikt is. Opmerking: tijdens het gebruik gaat het controlelampje steeds aan en uit. Hou ze nauwlettend in het oog zodat ze niet verbranden of overgaar worden. [. . . ] • De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de koper , zowel het opsturen als het afhalen. De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen : • Bij verkeerde aansluiting, vb. AANSPRAKELIJKHEDEN Alle aansprakelijkheden, zowel naar de gebruiker(s) als naar alle derden, die zouden voortvloeien uit niet-naleving van alle in deze gebruiksaanwijzing vermelde veiligheidsvoorschriften, kunnen onder geen enkel beding ten laste worden gelegd van de fabrikant. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FRITEL FO-1570

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FRITEL FO-1570 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag