Gebruiksaanwijzing FRANKE CM 85 M BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FRANKE CM 85 M BT. Wij hopen dat dit FRANKE CM 85 M BT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FRANKE CM 85 M BT te teleladen.


FRANKE CM 85 M BT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2797 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FRANKE CM 85 M BT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Trennvorrichtung ist gemäß den Verkabelungsvorschriften in die feste Verkabelung einzubinden. Las imágenes y figuras explicativas descritas en las diversas secciones están disponibles al final del manual. € 116 – CL 85 M / CM 85 M / CR 86 M _/F / SM 86 M _/F / SMP 86 M_/F NL INHOUDSOPGAVE Over dit handboek Beoogd gebruik Veiligheidsgegevens Correcte installatie en plaatsing Correct gebruik Onderhoud en reiniging Reparatie Buiten bedrijf stellen 117 118 118 120 120 120 120 121 Gebruik Elektrische aansluiting Bereidingsprogramma's Analoog kookprogramma Digitaal kookprogramma Eerste keer inschakelen Suggesties 123 123 124 125 126 128 128 Kooktabel Reiniging en onderhoud Technische gegevens Klantenservice Verwijdering Geteste gerechten Kooktabel lezen 128 130 132 133 133 134 134 Informatie voor energiebesparing Overzicht Installatie Modellen CM 121 121 122 122 Modellen CL, CR, SM, SMP (afb. 6d) 122 OVER DIT HANDBOEK Deze gebruikershandleiding is van toepassing op diverse modellen van het apparaat. [. . . ] Druk twee keer op de knop (het Led-lampje voor het symbool begint te knipperen); draai dan aan de linkerknop (rechterknop voor CL) om de wijzers te bewegen om het einde van de kooktijd in te stellen. „„ U kunt hetzelfde doen door de rechterknop tijdens het knipperen van de led twee keer in te drukken. Aan het einde van de bereidingstijd wordt de oven uitgeschakeld en gaat het alarm 1 minuut af. Opmerking: De oven blijft nog enkele minuten nadat hij is uitgeschakeld op bijna dezelfde ingestelde temperatuur. Om te voorkomen dat gerechten hierdoor uitdrogen of aanbranden, wordt aangeraden ze uit de oven te nemen. € 125 – NL CL 85 M / CM 85 M / CR 86 M _/F / SM 86 M _/F / SMP 86 M_/F Eind van bereiding met vertraagde start XX vertraagde start van het koken kan De Hiermee kan de oven in de volgende modi worden geprogrammeerd: – vertraagd bereidingsbegin met ingestelde duur, – onmiddellijk bereidingsbegin met ingestelde bereidingsduur, – kookwekker. Enkel geactiveerd worden na het einde van een kookproces; wanneer dit ingesteld is, bevestigt het drukken op de rechterknop de „stop“, en activeert dit het knipperende Led-lampje voor het symbool . XX Draai aan de linkerknop (rechterknop voor CL) om ook de start van de kooktijd in te stellen (natuurlijk zal dit voor het einde zijn, dus de wijzers kunnen enkel naar achteren bewogen worden). XX gegevens kunnen ook automatisch De verworven worden door het knipperen 10 seconden te laten duren. „„De leds voor de symbolen blijven branden en en de oven wordt op de ingestelde tijd ingeschakeld. Zolang de punt tussen de uren en minuten knippert, kunt u de tijd met de toetsen + en - instellen. „„ Als de tijdinstellingsmodus wordt geselecteerd terwijl een automatisch programma is ingeschakeld, wordt het automatische programma geannuleerd. U kunt de tijd wijzigen door bovenstaande stappen opnieuw uit te voeren. Instellen van frequentie geluidssignaal U kunt de frequentie van het geluidssignaal veranderen zolang er geen bereidingscyclus is geprogrammeerd (wat betekent dat de tijd op het scherm wordt aangegeven). De tijd instellen XX Druk, om de correcte tijd in te stellen, gewoon drie keer op de knop (het Led-lampje voor het horlogesymbool begint te knipperen) en draai dan aan de linkerknop (rechterknop voor CL). 1c, 1d, 1e) Uitgestelde bereiding met ingestelde duur starten XX Wanneer de tijd wordt weergegeven, drukt u de toets Mode of Set twee keer in om een duur in te stellen. XX Druk er nogmaals op om het einde van de bereidingstijd in te stellen. „„Zodra een programmaduur is ingesteld, kan de eindtijd niet worden verkort. „„De duur van een programma kan ook niet worden verlengd zodra de eindtijd is ingesteld. „De instellingen voor de eindtijd en de duur definiëren de begintijd als volgt: begintijd = eindtijd - duur. „„ Nadat de duur en de eindtijd zijn ingesteld, wordt de eindtijd in het scherm aangegeven. „„Het programma start wanneer de tijd overeenkomt met de begintijd: het symbool Auto licht op en het symbool „„ Wanneer de bereidingstijd begint, „„Wanneer de duur of de eindtijd wordt „„De  duur van een programma kan ook NL niet worden verlengd zodra de eindtijd is ingesteld. [. . . ] Ovenlamp vervangen A XX Ontkoppel de voeding naar het apparaat door de hoofdschakelaar uit te zetten of de stekker los te trekken (indien bereikbaar). XX Schroef de lamp los en vervang hem door een lamp die bestand is tegen hoge temperaturen (300 °C) en over de volgende kenmerken beschikt: – Spanning: 220/240 V ~ 50-60 Hz – Vermogen: 25 W – Aansluiting: G9 XX Plaats de lens (A) terug en sluit de voeding weer aan. TECHNISCHE GEGEVENS Netspanning en frequentie Totale vermogen en zekeringgrootte Voeding en verwarmingselementen Bovenin Onderin Grill Rond Ventilator Tangentiële ventilator Ovenlamp 1000 W 1250 W 2250 W 2000 W 30 W 15 W 1x 25 W 220-240 V, 50/60 Hz 2850 W ~ 16 A – 132 – CL 85 M / CM 85 M / CR 86 M _/F / SM 86 M _/F / SMP 86 M_/F NL KLANTENSERVICE Bij problemen met de oven kunt u contact opnemen met het technische servicecentrum van Franke (zie de bijgevoegde lijst). Geef het volgende aan: – het soort storing – het model (Art. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FRANKE CM 85 M BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FRANKE CM 85 M BT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag