Gebruiksaanwijzing FALMEC VELA NRS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FALMEC VELA NRS. Wij hopen dat dit FALMEC VELA NRS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FALMEC VELA NRS te teleladen.


FALMEC VELA NRS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (24459 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FALMEC VELA NRS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsschoenen) tijdens het installeren en ga steeds correct en voorzichtig te werk. De meegeleverde kit voor de bevestiging (schroeven en pluggen) kan uitsluitend gebruikt worden op gemetselde muren: bij muren vervaardigd uit ander materiaal, gelieve andere bevestigingssystemen te gebruiken, rekening houdend met de draagkracht van de muur en het gewicht van de afzuigkap (aangeduid op pag. Denk eraan dat het installeren met andere bevestigingssystemen dan de geleverde systemen, of met systemen die niet conform zijn, kan leiden tot risico's van elektrische aard en risico's wat betreft mechanische dichting. De kap niet installeren in de openlucht of op plaatsen waar ze aan weersinvloeden (regen, wind, enz. [. . . ] TECHNISCHE KENMERKEN De technische kenmerken van de afzuigkap vindt u op de sticker aan de binnenkant van de kap. PLAATSING De minimale afstand tussen het hoogste deel van de kookplaat en het laagste deel van de afzuigkap is aangegeven in de montage-instructies. Normaal is deze afstand minstens 65 cm als de afzuigkap boven een gastoestel wordt geplaatst. Op basis van de norm EN60335-2-31, kan de minimale afstand tussen het kookvlak en het onderste deel van de afzuigkap echter tot de aangegeven waarde worden beperkt. Indien de instructies van het gasfornuis een grotere afstand aangeven, dan dient u hiermee rekening te houden. De kap niet installeren in openlucht of op plaatsen waar die aan weersinvloeden (regen, wind, enz. Sneden: anders contact opnemen met het dichtst bijzijnde servicebedrijf. wendt u tot gekwalificeerd personeel om de elektrische aansluiting te laten uitvoeren. De aansluiting dient plaats te vinden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften die van kracht zijn. Voordat de afzuigkap op het elektriciteitsnet wordt aangesloten, moet u controleren of: • de netspanning overeenstemt met de spanning, vermeld op het etiket in de afzuigkap; • de elektrische installatie voldoet aan de normen en de belasting kan verdragen (raadpleeg het plaatje met technische kenmerken in de kap); • de voedingsstekker en -kabel niet in contact komen met temperaturen die hoger liggen dan 70 °C; • de voedingsinstallatie is uitgerust met een efficiënte, correcte aarde-aansluiting, in overeenstemming met de geldende normen; • het gebruikte stopcontact gemakkelijk bereikbaar is als de afzuigkap is geïnstalleerd. In geval van: • toestellen met kabel zonder stekker: een "genormaliseerde" stekker gebruiken. De draden moeten als volgt aangesloten worden: geel-groen voor de aarde, blauw voor neutraal en bruin voor de fase. € afzuigkappen niet voorzien van een voedingskabel en stekker waarmee ze van het stroomnet afgesloten kunnen worden, met een openingsafstand tussen de contacten die in de omstandigheden van overspanningscategorie III een volledige uitschakeling mogelijk maakt. Deze afsluitingsapparatuur moet voorzien worden op het voedingsnet, in overeenstemming met de installatienormen. Ontkoppel de afzuigkap van het elektriciteitsnet voordat u handelingen gaat uitvoeren. Zorg ervoor dat de draden in de kap niet worden afgesloten of doorge- NEDERLANDS ELEKTRISCHE AANSLUITING (Uitsluitend voorbehouden aan personeel, gekwalificeerd voor de aansluiting) De geelgroene aardkabel mag niet door de schakelaar worden onderbroken. De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af indien de veiligheidsnormen niet worden nageleefd. ROOKAFVOER KAP MET INTERNE CIRCULATIE (FILTERKAP) Bij deze versie gaat de lucht door de zeoliet-koolstoffilters om gezuiverd te worden. controleer of de actieve koolstoffilters in de kap of motor geplaatst zijn. Als dit niet het geval is, moet u ze aanbrengen zoals aangegeven in de montage-instructies. Voor deze versie dient de terugslagklep niet gemonteerd te worden: Als ze op de uitblaasopening van de motor aanwezig is, dient ze verwijderd te worden. MONTAGE-INSTRUCTIES dit deel is uitsluitend voorbehouden aan bevoegd personeel De afzuigkap kan op verschillende manieren gebruikt worden. [. . . ] De communautaire richtlijn betreffende AEEA-apparaten word door elk land op een andere wijze in uitvoering gebracht. Indien u dit toestel wilt verwijderen, raden wij u daarom aan om met de plaatselijke instanties of met de verkoper contact op te nemen om naar de correcte verwijderingsmethode te vragen. INFORMATIE BETREFFENDE DE VERWIJDERING IN LANDEN DIE NIET TOT DE EUROPESE UNIE BEHOREN Het symbool van de doorkruiste vuilnisbak is enkel in de Europese Unie geldig: indien u dit toestel in andere landen wilt verwijderen, raden wij u aan om met de plaatselijke instanties of met de verkoper contact op te nemen om naar de correcte verwijderingsmethode te vragen. De fabrikant behoudt zich het recht voor om op welk ogenblik dan ook wijzigingen aan de afzuigkappen aan te brengen zonder kennisgeving vooraf. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FALMEC VELA NRS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FALMEC VELA NRS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag