Gebruiksaanwijzing FALMEC LUMINA NRS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FALMEC LUMINA NRS. Wij hopen dat dit FALMEC LUMINA NRS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FALMEC LUMINA NRS te teleladen.


FALMEC LUMINA NRS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (23792 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FALMEC LUMINA NRS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer of de afzuigkap intact is en alle delen ervan werken voordat u gaat installeren. Indien u afwijkingen opmerkt, mag u de installatie niet uitvoeren: in dit geval moet u contact opnemen met de verkoper. indien u een esthetisch defect vaststelt , mag de afzuigkap NIET geïnstalleerd worden. Stop het toestel opnieuw in zijn oorspronkelijke verpakking en neem contact op met de verkoper. [. . . ] wAARSCHUWINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK EN DE REINIGING Voer geen reiniging uit wanneer er delen van de afzuigkap nog heet zijn. Indien de reiniging niet wordt uitgevoerd volgens de aangegeven werkwijzen en met de producten die in deze handleiding vermeld staan, bestaat er brandgevaar. Schakel de hoofdschakelaar uit wanneer het toestel gedurende een lange periode niet wordt gebruikt. ) worden gebruikt die met gas of met andere brandstof worden gevoed, moet u voldoende ventilatie voorzien in de kamer waar de dampen worden afgezogen, volgens de geldende normen. iNSTALLATIE Dit deel is uitsluitend voorbehouden aan bevoegd personeel Lees aandachtig het hoofdstuk "VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN" voordat u de afzuigkap gaat installeren. tECHNISCHE KENMERKEN De technische kenmerken van de afzuigkap vindt u op de sticker aan de binnenkant van de kap. pLAATSING De minimale afstand tussen het hoogste deel van de kookplaat en het laagste deel van de afzuigkap is aangegeven in de montage-instructies. Normaal is deze afstand minstens 65 cm als de afzuigkap boven een gastoestel wordt geplaatst. Op basis van een interpretatie van de norm EN60335-2-31 van 11-07-2002 door de TC61 (subclause 7. 11), kan de minimale afstand tussen het kookvlak en het onderste deel van de afzuigkap echter tot de aangegeven waarde worden beperkt. Indien de instructies van het gasfornuis een grotere afstand aangeven, dan dient u hiermee rekening te houden. De kap niet installeren in openlucht of op plaatsen waar die aan weersinvloeden (regen, wind, enz. (Uitsluitend voorbehouden aan personeel, gekwalificeerd voor de aansluiting) Ontkoppel de afzuigkap van het elektriciteitsnet voordat u handelingen gaat uitvoeren. Zorg ervoor dat de draden in de kap niet worden afgesloten of doorgesneden: anders contact opnemen met het dichtst bijzijnde servicebedrijf. wendt u tot gekwalificeerd personeel om de elektrische aansluiting te laten uitvoeren. De aansluiting dient plaats te vinden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften die van kracht zijn. Voordat de afzuigkap op het elektriciteitsnet wordt aangesloten, moet u controleren of: · de netspanning overeenstemt met de spanning , vermeld op het etiket in de afzuigkap; · De elektrische installatie voldoet aan de normen en de belasting kan verdragen (raadpleeg het plaatje met technische kenmerken in de kap); · De voedingsstekker en -kabel niet in contact komen met temperaturen die hoger liggen dan 70 °C; · De voedingsinstallatie is uitgerust met een efficiënte, correcte aarde-aansluiting, in overeenstemming met de geldende normen; · Het gebruikte stopcontact gemakkelijk bereikbaar is als de afzuigkap is geïnstalleerd. in geval van: · Toestellen met kabel zonder stekker: een "genormaliseerde" stekker gebruiken. de dra- Den moeten als volgt aangesloten worden: geel-groen voor de aarde, blauw voor neutraal en bruin voor de fase. Afzuigkappen niet voorzien van een voedingskabel en stekker waarmee ze van het stroomnet afgesloten kunnen worden, met een openingsafstand tussen de contacten die in de omstandigheden van overspanningscategorie III een volledige uitschakeling mogelijk maakt. Deze afsluitingsapparatuur moet voorzien worden op het voedingsnet, in overeenstemming met de installatienormen. de geelgroene aardkabel mag niet door de schakelaar worden onderbroken. [. . . ] Gelieve met de plaatselijke instanties contact op te nemen voor meer details over het dichtstbijzijnde punt voor verwijdering. Er kunnen boetes van toepassing zijn wanneer deze afvalstoffen niet in overeenstemming met de nationale wetgeving op verkeerde wijze worden verwijderd. INFORMATIE BETREFFENDE DE VERWIJDERING IN LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE De communautaire richtlijn betreffende AEEA-apparaten word door elk land op een andere wijze in uitvoering gebracht. Indien u dit toestel wilt verwijderen, raden wij u daarom aan om met de plaatselijke instanties of met de verkoper contact op te nemen om naar de correcte verwijderingsmethode te vragen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FALMEC LUMINA NRS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FALMEC LUMINA NRS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag