Gebruiksaanwijzing FALMEC DOWN DRAFT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FALMEC DOWN DRAFT. Wij hopen dat dit FALMEC DOWN DRAFT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FALMEC DOWN DRAFT te teleladen.


FALMEC DOWN DRAFT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (23904 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FALMEC DOWN DRAFT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Abdeckung (6) entfernen; die seitlichen Metallteile (7) entneh- Die Abdeckung (9) entfernen; die seitlichen Metallteile (10) entneh- Motor parte frontal (13) motor parte trasera (14). pT - Instalação filtro carvão-zeólito (opcional) (12). PT - Substituir "inlet" original (15), com fixador motor na capa (16); fixar o motor à capa se a saída de ar é frontal (17). NL - Configuratie met motor op afstand: Rechthoekige leidingen (23); ronde leidingen (24). [. . . ] De afzuigkap is alleen bestemd voor het afzuigen van dampen die tijdens het bereiden van gerechten ontstaan in een huishoudelijke, niet-professionele omgeving: ieder ander gebruik is oneigenlijk gebruik dat schade aan personen, voorwerpen en huisdieren kan veroorzaken, waardoor de fabrikant van elke verantwoordelijkheid wordt ontheven. ) worden gebruikt die met gas of met andere brandstof worden gevoed, moet u voldoende ventilatie voorzien in de kamer waar de dampen worden afgezogen, volgens de geldende normen. Het toestel mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of de nodige kennis, tenzij ze onder toezicht staan of nadat ze instructies hebben gekregen wat betreft een veilig gebruik van het toestel en zij de inherente gevaren ervan begrijpen. Het is verboden de reiniging en het onderhoud zonder toezicht door kinderen te laten uitvoeren. Dit deel is uitsluitend voorbehouden aan bevoegd personeel Lees aandachtig het hoofdstuk "VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN" voordat u de afzuigkap gaat installeren. tECHNISCHE KENMERKEN De technische kenmerken van de afzuigkap vindt u op de sticker aan de binnenkant van de kap. pLAATSING De minimale afstand tussen het hoogste deel van de kookplaat en het laagste deel van de afzuigkap is aangegeven in de montage-instructies. Indien de instructies van het gasfornuis een grotere afstand aangeven, dan dient u hiermee rekening te houden. De kap niet installeren in openlucht of op plaatsen waar die aan weersinvloeden (regen, wind, enz. ELEKTRISCHE AANSLUITING (Uitsluitend voorbehouden aan personeel, gekwalificeerd voor de aansluiting) Ontkoppel de afzuigkap van het elektriciteitsnet voordat u handelingen gaat uitvoeren. Zorg ervoor dat de draden in de kap niet worden afgesloten of doorgesneden: anders contact opnemen met het dichtst bijzijnde servicebedrijf. wendt u tot gekwalificeerd personeel om de elektrische aansluiting te laten uitvoeren. De aansluiting dient plaats te vinden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften die van kracht zijn. Voordat de afzuigkap op het elektriciteitsnet wordt aangesloten, moet u controleren of: · de netspanning overeenstemt met de spanning , vermeld op het etiket in de afzuigkap; · De elektrische installatie voldoet aan de normen en de belasting kan verdragen (raadpleeg het plaatje met technische kenmerken in de kap); · De voedingsstekker en -kabel niet in contact komen met temperaturen die hoger liggen dan 70 °C; · De voedingsinstallatie is uitgerust met een efficiënte, correcte aarde-aansluiting, in overeenstemming met de geldende normen; · Het gebruikte stopcontact gemakkelijk bereikbaar is als de afzuigkap is geïnstalleerd. in geval van: · Toestellen met kabel zonder stekker: een "genormaliseerde" stekker gebruiken. De draden moeten als volgt aangesloten worden: geel-groen voor de aarde, blauw voor neutraal en bruin voor de fase. Afzuigkappen niet voorzien van een voedingskabel en stekker waarmee ze van het stroomnet afgesloten kunnen worden, met een openingsafstand tussen de contacten die in de omstandigheden van overspanningscategorie III een volledige uitschakeling mogelijk maakt. Deze afsluitingsapparatuur moet voorzien worden op het voedingsnet, in overeenstemming met de installatienormen. de geelgroene aardkabel mag niet door de schakelaar worden onderbroken. De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af indien de veiligheidsnormen niet worden nageleefd. Een diameter die niet kleiner mag zijn dan die van de uitblaas van de motor. Een lichte helling naar beneden (val) om te vermijden dat de condens naar de Een zo mogelijk minimum lengte kanaal noodzakelijk om trillingen te vermij- den en te voorkomen dat het afzuigvermogen vermindert. [. . . ] eindig de reiniging door zorgvuldig na te spoelen en met zachte doeken te drogen. Gebruik niet teveel water in de buurt van het toetsenbord en de verlichting, om te vermijden dat het vocht de elektronische onderdelen bereikt. De glazen panelen mogen alleen met specifieke schoonmaakproducten worden gereinigd, die niet corrosief zijn en niet schuren, met behulp van een zachte doek. De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af wanneer deze instructies niet worden nageleefd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FALMEC DOWN DRAFT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FALMEC DOWN DRAFT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag