Gebruiksaanwijzing ESSENTIELB D-FRA-911

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ESSENTIELB D-FRA-911. Wij hopen dat dit ESSENTIELB D-FRA-911 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ESSENTIELB D-FRA-911 te teleladen.


ESSENTIELB D-FRA-911 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (28163 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ESSENTIELB D-FRA-911

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer u in een submenu bent: druk op deze toets om uw keuze te bevestigen. 4 Het volume verlagen/Nummerherhalinglijst Tijdens een gesprek: druk op deze toets om het volume van de handset te verlagen. Tijdens het overgaan: druk op deze toets om het volume van de beltoon te verlagen. Wanneer de telefoon in stand-by-modus staat: druk op deze toets om naar de nummerherhalinglijst te gaan. [. . . ] - Een opgeslagen nummer vormen: houd de toets 1, 2 of 3 ingedrukt om het nummer te vormen dat werd toegekend aan de overeenkomstige toets. XX/FF  knippert afwisselend met FF: er werden XX nieuwe XX berichten opgenomen en het geheugen van het antwoordapparaat is vol. FF  Knippert: het geheugen is vol met reeds afgespeelde berichten; er werden geen nieuwe berichten ontvangen. - -/FF  knippert afwisselend met - -: het tijdstip werd XX niet ingesteld en er werden XX nieuwe berichten opgenomen. - -  - knippert: het tijdstip werd niet ingesteld, er werden geen nieuwe berichten ontvangen. XX  Brandend lampje: afspelen van het reeds ontvangen oude bericht XX – Knipperend lampje: afspelen van het ontvangen nieuwe bericht XX. A1/A2  Brandend lampje: afspelen van de boodschap, waarbij A1 overeenkomt met de boodschap voor de modus Antwoordapparaat/Recorder en A2 met de boodschap voor de modus Alleen antwoordapparaat. XX/An  knippert afwisselend met An: er wordt momenteel XX een nieuw bericht XX opgenomen. RA  Knippert: er wordt op dat ogenblik toegang op afstand mogelijk gemaakt. LX  Brandend lampje: geeft het huidige geluidsniveau weer, waarbij X tussen 1 en 8 ligt. 4 Het antwoordapparaat activeren/desactiveren druk op deze toets om de functie Antwoordapparaat in te schakelen. Druk opnieuw op deze toets om de functie Antwoordapparaat uit te schakelen. 5 Berichten beluisteren Druk op deze toets om het bericht te beluisteren. Druk opnieuw op deze toets om het afspelen van het bericht te stoppen. 6 Naar het volgende bericht gaan Druk op deze toets om het afspelen van het huidige bericht te stoppen en naar het volgende bericht te gaan. 7 Het bericht dat wordt afgespeeld/alle berichten verwijderen Druk één keer op deze toets om het bericht dat wordt afgespeeld te wissen. 8 Het bericht dat wordt afgespeeld opnieuw beluisteren/ Naar het vorige bericht gaan Druk op deze toets om het huidige bericht opnieuw af te spelen vanaf het begin. Druk twee keer op deze toets om het afspelen van het bericht te stoppen en het vorige bericht af te spelen. 9 Het volume van de luidspreker verlagen Verlaagt het geluidsniveau in de luidspreker (-) tijdens het afspelen van berichten. 10 Icoontjes en symbolen op het scherm Het LCD-scherm geeft verschillende gegevens weer over de huidige status van de telefoon. waarschuwingslampje: Brandt: de handset wordt geladen of is in gebruik. Knippert: er wordt een oproep ontvangen of er wordt gezocht naar de handset. [. . . ] Wij hopen dat u 100% tevreden bent over deze draadloze telefoon met antwoordapparaat. 3 Die Lautstärke erhöhen / Adressbuch Während eines Anrufs: Drücken Sie die Taste um die Lautstärke am Hörer zu steigern. 4 Die Lautstärke verringern / Wiederholungs-Liste Während eines Anrufs: Drücken Sie die Taste um die Lautstärke am Hörer zu verringern. wenn sich das Telefon im Standby-Modus befindet: Drücken Sie die Taste um das Adressbuch zu öffnen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ESSENTIELB D-FRA-911

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ESSENTIELB D-FRA-911 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag