Gebruiksaanwijzing EPSON WORKFORCE WF-2520NF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON WORKFORCE WF-2520NF. Wij hopen dat dit EPSON WORKFORCE WF-2520NF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON WORKFORCE WF-2520NF te teleladen.


EPSON WORKFORCE WF-2520NF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (20856 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON WORKFORCE WF-2520NF STARTUP GUIDE (695 ko)
   EPSON WORKFORCE WF-2520NF GUIDE DE SÉCURITÉ (316 ko)
   EPSON WORKFORCE WF-2520NF GUIDE DE DÉMARRAGE (510 ko)
   EPSON WORKFORCE WF-2520NF (2557 ko)
   EPSON WORKFORCE WF-2520NF STARTUP GUIDE (695 ko)
   EPSON WORKFORCE WF-2520NF GUIDE DE SÉCURITÉ (316 ko)
   EPSON WORKFORCE WF-2520NF GUIDE DE DÉMARRAGE (510 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON WORKFORCE WF-2520NF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. [. . . ] Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Luidspreker (tweeter) Verluchtingsopening Luidspreker (middentonen) Behuizing Luidspreker (woofer) Verluchtingsopening Aansluitingen Klankkast Voetjes Controleren of de versterker/ luidsprekerkabels beantwoorden aan de specificaties Kies voor een versterker (niet bijgeleverd) en luidsprekerkabels (niet bijgeleverd) die aan de volgende vereisten beantwoorden. Vereisten voor de luidsprekerkabels (één paar) Voorzie een paar luidsprekerkabels van de geschikte lengte om kwaliteitsvolle geluidssignalen te kunnen uitvoeren. Gebruik luidsprekerkabels met een van de onderstaande opties aan de uiteinden. Ώ Met de kabelkern (diameter van minder dan 4 mm) zichtbaar door de beschermlaag 10 mm te verwijderen aan het uiteinde van elke kabel De blote kabelkern kan na verloop van tijd oxideren. Sluit in dat geval de luidsprekerkabels opnieuw aan na een stuk beschermlaag te hebben verwijderd zodat er een nieuw stuk kabelkern zichtbaar is aan beide kanten. Ώ Met vorkkabelschoenen (binnendiameter van meer dan 6 mm en buitendiameter van minder dan 12 mm) Vereiste voor het selecteren van een versterker De versterker moet een belasting van 4 ohm kunnen verwerken. Zorg er bij het verwijderen voor dat u het rooster niet plooit of vervormt. *2 De onderste verluchtingsopening aan de achterzijde bevindt zich iets naar rechts van het midden. Zet de luidsprekers niet op de volgende plaatsen  Op plaatsen die blootgesteld zijn aan hoge temperaturen of direct zonlicht  Op plaatsen die zeer stoffig of vuil zijn  Op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad  In de buurt van broncomponenten (cd-spelers, platenspelers enz. )  In de buurt van magnetische kaarten (creditcards, pendelpassen enz. Houd magnetische kaarten uit de buurt van de luidsprekers om schade aan de kaarten te voorkomen. Ώ In de buurt van een televisie De luidsprekers zijn niet magnetisch afgeschermd. Als u de luidsprekers in de buurt van een CRT-televisie gebruikt, zullen de kleuren op de televisie bijgevolg afwijkingen vertonen. Als de basgeluiden niet hoorbaar of de ruimtelijke posities van de instrumenten onduidelijk zijn Zorg ervoor dat de uiteinden (+/–) van de luidsprekerkabels aangesloten zijn op de correcte luidsprekeraansluitingen. De behuizing reinigen  Gebruik geen neutraal detergent, benzeen of alcohol; deze kunnen de afwerking van de behuizing beschadigen. [. . . ] De behuizing reinigen  Gebruik geen neutraal detergent, benzeen of alcohol; deze kunnen de afwerking van de behuizing beschadigen. Ώ Om de mooie glans van de behuizing langdurig te behouden, stoft u deze voorzichtig af met een zachte borstel of een plumeau en veegt u deze daarna schoon met het bijgeleverde reinigingsdoekje. )  Verwijder vlekken zoals vingerafdrukken voorzichtig met het bijgeleverde reinigingsdoekje. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON WORKFORCE WF-2520NF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON WORKFORCE WF-2520NF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag