Gebruiksaanwijzing EPSON SURECOLOR SC-P8000 SETUP GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON SURECOLOR SC-P8000. Wij hopen dat dit EPSON SURECOLOR SC-P8000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON SURECOLOR SC-P8000 te teleladen.


EPSON SURECOLOR SC-P8000 SETUP GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2872 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON SURECOLOR SC-P8000SETUP GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ❏ Als u inkt op uw huid krijgt, wast u die grondig met water en zeep. Als u inkt in uw ogen krijgt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met water. ❏ U krijgt de beste resultaten als u de cartridge verbruikt binnen zes maanden na installatie. [. . . ] Cuando levante la impresora, coloque las manos en los puntos que se indican en las imágenes. Für die Installation der optionalen Aufrolleinheit, installieren Sie noch nicht die Papierablage; gehen Sie zu „Aufstellen“ auf Seite 17. Wanneer u de optionele Automatische oproleenheid installeert, installeer dan de papieropvang niet; ga meteen verder naar 'Installeren' op pagina 17. Houd tijdens het verwijderen van de beschermingsmaterialen contact met een metalen onderdeel van de printer zodat geen statische elektriciteit kan ontstaan. C Het materiaal dat voor het vastzetten van de printkop werd gebruikt, moet voor later gebruik worden bewaard. Verwenden Sie nur die Art der Stromversorgung die auf dem Drucker-Etikett angegeben ist. Gebruik alleen het type voedingsbron dat op het etiket van de printer staat vermeld. Schalten Sie den Strom ein und konfigurieren Sie die ersten Einstellungen wie die Sprache und das Datum. Schakel de machine in en configureer de begininstellingen, zoals taal en datum. Gebruikers van het model SC-P9000/SC-P7000 moeten ook een inktset selecteren.  acht na het configureren van de initiële instellingen ongeveer een minuut om beide kanten van de W inktafdekking automatisch te laten openen. C ❏❏ Vergeet niet de cartridge door elkaar te schudden na het openen, zoals in de afbeelding aangeduid. Installeer cartridges in alle sleuven zoals beschreven op het label aan de binnenkant van de inktafdekking. C Een over het inktpictogram op het bedieningspaneel geeft aan dat mogelijk de verkeerde optie is gekozen voor Inktset Selecteren. C Volg bij het hanteren van de cartridges de volgende voorzorgsmaatregelen. Als deze voorzorgsmaatregelen niet in acht worden genomen, wordt het werk mogelijk onderbroken en moet het opnieuw worden uitgevoerd, waardoor er meer inkt wordt verbruikt dan normaal. [. . . ] C De instellingen voor Netwerkinstelling en Menu Beheerder kunnen met een beheerderswachtwoord worden beveiligd. Voor informatie over wat u moet doen als u het wachtwoord bent vergeten, raadpleeg “Problemen oplossen” in de Gebruikershandleiding. ❏ Als de printer met een netwerk is verbonden, kan het wachtwoord ook worden ingevoerd of gewijzigd met de Remote Manager (afstandsbediening). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON SURECOLOR SC-P8000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON SURECOLOR SC-P8000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag