Gebruiksaanwijzing EPSON LQ-630

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON LQ-630. Wij hopen dat dit EPSON LQ-630 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON LQ-630 te teleladen.


EPSON LQ-630 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1893 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON LQ-630 SETUP GUIDE (887 ko)
   EPSON LQ-630 (1872 ko)
   EPSON LQ-630 SETUP (287 ko)
   EPSON LQ-630 BROCHURE (868 ko)
   EPSON LQ-630 SETUP GUIDE (887 ko)
   EPSON LQ-630 SETUP GUIDE (287 ko)
   EPSON LQ-630 ESCP MANUAL (5756 ko)
   EPSON LQ-630 SOFTWARE GUIDE (960 ko)
   EPSON LQ-630 REFERENCE GUIDE (1872 ko)
   EPSON LQ-630 PRINTER SOFTWARE (960 ko)
   EPSON LQ-630 NOTES ON NETWORK CONNECTIONS (336 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON LQ-630

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SEIKO EPSON CORPORATION. De hierin beschreven informatie is alleen bedoeld voor gebruik bij deze EPSON-printer. EPSON is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie bij andere printers. SEIKO EPSON CORPORATION noch zijn filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen of (met uitzondering van de V. S. ) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van SEIKO EPSON CORPORATION. [. . . ] Zet de hendel voor de papierdikte in de juiste stand voor het papier dat u gebruikt. Zie "De hendel voor de papierdikte instellen" op pagina 3. Het formaat of de dikte Controleer of het formaat en de dikte van het papier binnen de opgegeven maten vallen. Zie "Papier" op pagina 134 voor de specificaties van kettingpapier. De kettingpapiergeleiders staan verkeerd voor de breedte van het papier dat u gebruikt. Plaats de kettingpapiergeleiders zodanig dat het papier normaal gespannen staat. Opmerking: Zie "Een papierstoring verhelpen" op pagina 72 voor instructies als er papier in het papierpad is vastgelopen. Kettingpapier komt niet goed uit de printer. Oorzaak Oplossing U probeert te veel papier Als u normaal kettingpapier gebruikt, scheurt achteruit door de printer u de laatste afgedrukte pagina af en drukt u te voeren. op de knop Load/Eject om het papier achteruit door de printer te voeren. Als u etiketten gebruikt, scheurt u het papier af dat in de printer gaat en drukt u vervolgens op de knop LF/FF om de etiketten vooruit in de printer te voeren. 58 Probleemoplossing Uw papier is te lang of te Controleer of de paginalengte van uw papier kort. Zie "Papier" op pagina 134 voor de specificaties van kettingpapier. Het papierformaat dat u Controleer de instelling van het papierformaat in uw toepassing of de hebt ingesteld in uw printerdriver. toepassing of de printerdriver stemt niet overeen met het papierformaat dat u gebruikt. De paginalengte die u voor het invoermechanisme hebt ingesteld in de printer stemt niet overeen met het formaat van het kettingpapier dat u gebruikt. Controleer de instelling Page length for tractor in de standaardinstellingen van de printer. Zie "Standaardinstellingen wijzigen" op pagina 47 voor meer informatie. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Het papier is vastgelopen Verwijder het papier zoals beschreven in in de printer. "Een papierstoring verhelpen" op pagina 72. Probleemoplossing 59 Problemen met de afdrukpositie Verkeerde beginpositie De afdrukt komt te hoog of te laag op de pagina. Oorzaak Oplossing Het papierformaat dat u hebt Controleer de instelling van het ingesteld in uw toepassing of papierformaat in uw toepassing of de in de printerdriver stemt niet printerdriver. De paginalengte die u voor het invoermechanisme hebt ingesteld in de printer stemt niet overeen met het formaat van het kettingpapier dat u gebruikt. Wijzig de instelling Page length for tractor in de standaardinstellingen van de printer. Zie "Standaardinstellingen wijzigen" op pagina 47 voor meer informatie. Controleer en wijzig de instellingen van de marge of beginpositie in uw toepassingssoftware. Houd er wel rekening mee dat de instellingen die u opgeeft in een Windows-toepassing, voorrang krijgen op de instellingen die u vastlegt met Micro Adjust. Zie "De beginpositie instellen" op pagina 20 voor meer informatie. De gewenste instellingen van de printerdriver zijn niet geselecteerd in uw software. [. . . ] Door de marges die worden gebruikt, is dit gebied kleiner dan het totale paginaformaat. afscheurpositie De positie waarin de printer het papier brengt wanneer de modus Auto tear-off is ingeschakeld. Met de functie Micro Adjust kunt u deze positie aanpassen, zodat de perforatie van het papier samenvalt met de afscheurrand van de printer. ASCII American Standard Code for Information Interchange. Een gestandaardiseerd coderingssysteem voor het toewijzen van numerieke codes aan letters en symbolen. auto line feed Wanneer deze optie wordt geselecteerd in de modus voor standaardinstellingen, wordt elke CR-code (Carriage Return, regelterugloop) automatisch gevolgd door een LF-code (Line Feed, nieuwe regel). beginpositie De plaats op het papier die de printer herkent als de eerste bedrukbare regel. Dit is de bovenmarge die standaard wordt gebruikt. besturingscode Een speciale code voor de besturing van printerfuncties, zoals regelterugloop of nieuwe regel. bidirectioneel afdrukken Tijdens het afdrukken drukt de printkop zowel in de heen- als in de teruggaande beweging (twee richtingen). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON LQ-630

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON LQ-630 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag