Gebruiksaanwijzing EPSON EXPRESSION PHOTO XP-860 STARTUP GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON EXPRESSION PHOTO XP-860. Wij hopen dat dit EPSON EXPRESSION PHOTO XP-860 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON EXPRESSION PHOTO XP-860 te teleladen.


EPSON EXPRESSION PHOTO XP-860 STARTUP GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (713 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON EXPRESSION PHOTO XP-860STARTUP GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] En el Manual de usuario encontrará las instrucciones para configurar las funciones del fax. Öffnen Sie die Tintenpatronenpackung erst, wenn die Tintenpatrone im Drucker installiert werden kann. [. . . ] Die Papierführungsschienen an die Kanten der Papierkassette schieben. Foto selecteren en op + of - drukken om het aantal exemplaren in te stellen. Cartridge schuin in de cartridgehouder steken en voorzichtig aanduwen tot de cartridge vastklikt. Deksel aan achterzijde verwijderen en vastgelopen papier voorzichtig verwijderen. Wenn sich der Tintenpatronenhalter nicht in die TintenpatronenAuswechselposition bewegt, schließen Sie die Scannereinheit und wählen Sie Setup > Wartung > Tintenpatronenaustausch. Als de cartridgehouder niet naar de positie voor het vervangen van de cartridges beweegt, moet u de scannereenheid sluiten en Instellen > Onderhoud > Vervangen inktpatro(o)n(en) selecteren. Drücken Sie die Lasche zur Entriegelung des Tintenpatronenhalters und nehmen Sie die Patrone schräg heraus. Scannereenheid openen en al het papier en alle eventuele losse stukken verwijderen. Deksel aan de achterzijde uittrekken en het vastgelopen papier voorzichtig verwijderen. Zorg ervoor dat het netsnoer voldoet aan de relevante plaatselijke veiligheidsnormen. Zorg ervoor dat u geen vloeistoffen op het apparaat morst en pak het apparaat niet met natte handen vast. Die Funkwellen, die das Gerät aussendet, könnten die Funktion von Herzschrittmachern nachteilig beeinflussen. [. . . ] Plaats de printer in de buurt van een stopcontact waar u de stekker gemakkelijk kunt uittrekken. Plaats of bewaar het apparaat niet buiten en zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan vuil, stof, water of hittebronnen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON EXPRESSION PHOTO XP-860

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON EXPRESSION PHOTO XP-860 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag