Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ZSPGREEN SILENT PERFORMER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ZSPGREEN SILENT PERFORMER. Wij hopen dat dit ELECTROLUX ZSPGREEN SILENT PERFORMER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ZSPGREEN SILENT PERFORMER te teleladen.


ELECTROLUX ZSPGREEN SILENT PERFORMER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2638 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX ZSPGREEN SILENT PERFORMER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 15 23:20 NL Veiligheidsvereiste en waarschuwing Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. [. . . ] Let bij het gebruik van deze accessoires goed op en gebruik ze alleen op de bedoelde oppervlakken. schakel de stofzuiger uit voordat u vastgelopen deeltjes verwijdert of de borstel schoonmaakt. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden. € Controleer de slang regelmatig en gebruik deze niet als u beschadigingen opmerkt. Als u opmerkingen hebt over de stofzuiger of over de handleiding, kunt u een e-mail sturen naar floorcare@ electrolux. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. [. . . ] Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX ZSPGREEN SILENT PERFORMER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX ZSPGREEN SILENT PERFORMER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag