Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ZSPCCLASS SILENT PERFORMER CYCLONIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ZSPCCLASS SILENT PERFORMER CYCLONIC. Wij hopen dat dit ELECTROLUX ZSPCCLASS SILENT PERFORMER CYCLONIC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ZSPCCLASS SILENT PERFORMER CYCLONIC te teleladen.


ELECTROLUX ZSPCCLASS SILENT PERFORMER CYCLONIC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1642 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX ZSPCCLASS SILENT PERFORMER CYCLONIC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NL Veiligheidsvereiste en waarschuwing Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. [. . . ] €¢ Controleer de slang regelmatig en gebruik deze niet als u beschadigingen opmerkt. Gebruik de stofzuiger nooit in deze situaties • In de buurt van ontvlambare gassen, enz. €¢ Als het snoer is beschadigd, mag dit alleen bij een erkend Electrolux Service Centre worden vervangen om risico te vermijden. €¢ Nooit door middel van het snoer de stofzuiger naar u toe trekken of optillen. Alle servicebeurten en reparaties moeten uitgevoerd worden door een erkend Electrolux Service Centre. Klantinformatie en milieubeleid Electrolux wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor schade die ontstaat als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat of onbevoegde aanpassingen van het apparaat. Zie het bijgesloten garantieboekje voor meer informatie over de garantie en contactpersonen voor klanten. Als u opmerkingen hebt over de stofzuiger of over de handleiding, kunt u een e-mail sturen naar floorcare@ electrolux. [. . . ] Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX ZSPCCLASS SILENT PERFORMER CYCLONIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX ZSPCCLASS SILENT PERFORMER CYCLONIC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag