Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ZB5112E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ZB5112E. Wij hopen dat dit ELECTROLUX ZB5112E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ZB5112E te teleladen.


ELECTROLUX ZB5112E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6947 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX ZB5112E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nederlands Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. [. . . ] Controleer of uw stroomspanning identiek is aan het voltage dat op het typeplaatje van de oplaadadapter wordt vermeld. Gebruik alleen de oorspronkelijke oplaadadapter die is ontworpen voor de RAPIDO®. Deze garantie dekt niet de levensduur van de batterij omdat dit afhangt van de mate en aard van het gebruik van de batterij. €¢ Op fijne stoffen, bijvoorbeeld van pleisterwerk, beton, bloem, hete of koude as. €¢ Voorkom dat de stofzuiger aan sterke warmte wordt blootgesteld. €¢ De batterijcellen aan de binnenkant mogen niet uit elkaar worden gehaald, kortgesloten, tegen een metalen oppervlak worden geplaatst. • De stofzuiger mag nooit zonder de filters worden gebruikt. Als u de stofzuiger in de bovenstaande omstandigheden toch gebruikt, kan dit ernstig persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg hebben. [. . . ] Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX ZB5112E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX ZB5112E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag