Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ULTRAONE ZUOANIMAL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ULTRAONE ZUOANIMAL. Wij hopen dat dit ELECTROLUX ULTRAONE ZUOANIMAL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ULTRAONE ZUOANIMAL te teleladen.


ELECTROLUX ULTRAONE ZUOANIMAL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (17816 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX ULTRAONE ZUOANIMAL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u opmerkingen hebt over de stofzuiger of over de handleiding, kunt u een e-mail sturen naar floorcare@electrolux. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden. € Controleer de slang regelmatig en gebruik deze niet als u beschadigingen opmerkt. [. . . ] voorzorgsmaatregelen betreffende het elektrische snoer • Controleer regelmatig of de stekker en het snoer niet beschadigd zijn. Drücken Sie die Entriegelungstaste, um die Abdeckung zu öffnen. Bevestig de slang (om deze weer te verwijderen drukt u op de vergrendelknoppen en trekt u de slang eruit). Bevestig de telescoopbuis aan het mondstuk (om deze weer te verwijderen drukt u op de vergrendelknop en trekt u het mondstuk eruit). Bevestig de telescoopbuis aan de handgreep (om deze weer te verwijderen drukt u op de vergrendelknop en trekt u de handgreep eruit). Stel de lengte van de telescoopbuis in door met één hand de vergrendeling vast te houden en met de andere hand aan de handgreep te trekken. Op het display van de stofzuiger zal er een nul ”0” worden weergegeven. Schuif de parkeerklem van het mondstuk in een van de twee parkeersleuven aan de zijkant of de achterkant. Eng dan rus fra suo de ita nor ned por esp sve gre 52 Stofzuiger doet het niet • Controleer of de stekker in het stopcontact zit. € Controleer of de batterij-indicator rood is of niet werkt, vervang de batterij in beide gevallen. Haal de stekker uit het stopcontact en controleer of het mondstuk, de buis of de slang verstopt zijn. Laat de stofzuiger een half uur afkoelen voordat u deze weer inschakelt. Als het apparaat nog steeds niet werkt, raadpleegt u een erkend Electrolux Service Centre. de slang leegmaken Knijp in de slang om verstoppingen te verwijderen. Wees echter voorzichtig als de kans bestaat dat de verstopping wordt veroorzaakt door glas of naalden in de slang. De garantie geldt niet voor beschadigingen die zijn ontstaan tijdens het reinigen van de slang. [. . . ] Er is water in de stofzuiger gekomen De motor moet door een erkend Electrolux Service Centre worden vervangen. Schade aan de motor veroorzaakt door binnendringend water valt niet onder de garantie. Voor alle verdere problemen raadpleegt u een erkend Electrolux Service Centre. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX ULTRAONE ZUOANIMAL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX ULTRAONE ZUOANIMAL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag