Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EUF10004W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EUF10004W. Wij hopen dat dit ELECTROLUX EUF10004W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EUF10004W te teleladen.


ELECTROLUX EUF10004W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4844 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX EUF10004W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www. Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www. [. . . ] Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat uit te schakelen. Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten. Draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen. Draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen. De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: Hoe vaak de deur geopend wordt ?De hoeveelheid voedsel die bewaard wordt Onder normale omstandigheden zorgt de temperatuur in de vriezer ervoor dat het voedsel lang kan worden bewaard. Als de temperatuur boven een bepaald niveau komt (-12 °C), klinkt er een alarm en gaat het lampje knipperen. Het lichtalarm is een rood alarmlampje dat gaat knipperen en u hoort een reeks geluiden. U kunt het alarm stoppen door eenmaal op de Stop geluidsignaal te drukken. Als de vriezer voor de eerste keer wordt ingeschakeld, gaat het rode controlelampje knipperen tot de temperatuur is bereikt die nodig is voor het invriezen van voedsel. Druk gedurende 2-3 seconden op de snelvriesknop om de functie Snelvriezen te activeren ongeveer 6-24 uur voordat er vers voedsel in de vriezer wordt geplaatst. De compressor zal constant gaan lopen om ervoor te zorgen dat het verse voedsel zo snel mogelijk wordt ingevroren. Het is mogelijk om de functie te allen tijde te deactiveren door gedurende 2 3 seconden op de snelvriesschakelaar te drukken. Als de levensmiddelen volledig zijn diepgevroren (dit kan tot 24 uur duren) kunt u de snelvriesfunctie uitschakelen door de snelvriestoets gedurende 2-3 seconden in te drukken. Verplaats het bevroren voedsel van het bovenste vriesvak naar de andere vakken (bewaarvakken) om plaats te maken voor in te vriezen voedsel. Als de snelvriesfunctie per ongeluk niet wordt uitgeschakeld, dan gebeurt dit 48 uur later automatisch. Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. De vriesvakken (aangegeven met de afbeeldingen) zijn geschikt voor het invriezen van vers voedsel en het gedurende een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel. De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden is vermeld op het typeplaatje, een etiket dat aan de binnenkant van het apparaat zit. hET BEWAREN VAN INGEVROREN VOEDSEL Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst. In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is). oNTDOOIEN Diepgevroren of ingevroren voedsel, kan voordat het wordt gebruikt, ontdooid worden op kamertemperatuur. [. . . ] De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning. Als de kast in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat scharnieren die naar de muur wijzen, moet de afstand tussen de muur en de kast ten minste 10 mm zijn om de deur ver genoeg open te krijgen zodat de planken verwijderd kunnen worden. De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daarom na de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn. Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dit te doen met de hulp van iemand anders die de deuren van het apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX EUF10004W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX EUF10004W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag