Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ESL6391RA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ESL6391RA. Wij hopen dat dit ELECTROLUX ESL6391RA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ESL6391RA te teleladen.


Mode d'emploi ELECTROLUX ESL6391RA
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX ESL6391RA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. ingenieus en stijlvol , het werd ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen. [. . . ] De borden kunnen nog nat zijn aan het einde van het programma. Als de optie van toepassing is voor het programma, dan gaat het lampje branden. Als de optie niet van toepassing is voor het programma, dan gaat het bijbehorende lampje niet branden. Activeer deze optie alleen als u alles-in-1tabletten gebruikt. Met deze optie wordt het gebruik van glansmiddel en zout uitgeschakeld. Druk tegelijk op de toetsen TimeSaver en EnergySaver en houd deze ingedrukt tot het Multitab-indicatielampje gaat branden. de optie blijft aan tot u het uitschakelt. Druk tegelijk op de TimeSaver-toets en de EnergySaver-toets en houd deze ingedrukt tot het Multitab-indicatielampje dooft. Voer deze stappen uit als u stopt met het gebruik van gecombineerde afwastabletten en voordat u begint met het gebruik van afzonderlijk afwasmiddel, glansmiddel en regenereerzout: Zorg ervoor dat het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn. Start het kortste programma met een spoelfase, zonder afwasmiddel en zonder vaat. Het geluidssignaal weerklinkt wanneer er een storing in het apparaat optreedt of wanneer het niveau van de waterontharder wordt aangepast. Het is niet mogelijk deze geluidssignalen uit te schakelen. Ndigen van het programma klinkt er tevens een geluidssignaal. dit geluidssignaal is standaard uitgeschakeld , maar kan worden geactiveerd. Het geluidssignaal voor het einde van het programma inschakelen Zorg ervoor dat het displat het programma P1 aangeeft. Als het display een ander programma aangeeft, druk op de toets Reset en houd deze ingedrukt tot P1 op het display wordt weergegeven. Druk tegelijk op toetsen (4) en (5) en houd de toetsen ingedrukt totdat de indicatielampjes van toetsen (3), (4) en (5) knipperen. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Als dat niet het geval is, dan stelt u de waterontharder in. Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor in- Gebruik geen afwasmiddel en gebruik de mandjes niet. Zorg ervoor dat het displat het programma P1 aangeeft. Als het display een ander programma aangeeft, druk op de toets Reset en houd deze inge- Druk tegelijk op toetsen (4) en (5) en houd de toetsen ingedrukt totdat de indicatielampjes van toetsen (3), (4) en (5) knipperen. [. . . ] Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een programma start. Gebruik alleen zout, glansmiddel en afwasmiddel voor afwasautomaten. Het glansmiddel helpt om tijdens de laatste spoelfase het servies te drogen zonder strepen en vlekken. Zorg ervoor dat deze tabletten geschikt zijn voor de waterhardheid in uw omgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX ESL6391RA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX ESL6391RA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag