Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ESL6391RA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ESL6391RA. Wij hopen dat dit ELECTROLUX ESL6391RA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ESL6391RA te teleladen.


ELECTROLUX ESL6391RA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7932 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX ESL6391RA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Installeer of gebruik het apparaat niet Op een plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt. Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast veilige installaties wordt geïnstalleerd. Laat het water stromen tot het schoon is voordat u het apparaat aansluit op nieuwe leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt. [. . . ] Druk tegelijk op de toetsen TimeSaver en EnergySaver en houd deze ingedrukt tot het Multitab-indicatielampje gaat branden. Druk tegelijk op de TimeSaver-toets en de EnergySaver-toets en houd deze ingedrukt tot het Multitab-indicatielampje dooft. Voer deze stappen uit als u stopt met het gebruik van gecombineerde afwastabletten en voordat u begint met het gebruik van afzonderlijk afwasmiddel, glansmiddel en regenereerzout: Zorg ervoor dat het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn. Start het kortste programma met een spoelfase, zonder afwasmiddel en zonder vaat. Het geluidssignaal weerklinkt wanneer er een storing in het apparaat optreedt of wanneer het niveau van de waterontharder wordt aangepast. dit geluidssignaal is standaard uitgeschakeld , maar kan worden geactiveerd. Het geluidssignaal voor het einde van het programma inschakelen Zorg ervoor dat het displat het programma P1 aangeeft. Als het display een ander programma aangeeft, druk op de toets Reset en houd deze ingedrukt tot P1 op het display wordt weergegeven. Druk tegelijk op toetsen (4) en (5) en houd de toetsen ingedrukt totdat de indicatielampjes van toetsen (3), (4) en (5) knipperen. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor in- Gebruik geen afwasmiddel en gebruik de mandjes niet. Als het display een ander programma aangeeft, druk op de toets Reset en houd deze inge- Druk tegelijk op toetsen (4) en (5) en houd de toetsen ingedrukt totdat de indicatielampjes van toetsen (3), (4) en (5) knipperen. Start om dit te voorkomen een programma nadat u het zoutreservoir heeft bijgevuld. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat. U kunt het schuifje voor de vrij te geven hoeveelheid (B) instellen tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand 4 (hoogste hoeveelheid). Plaats een kleine hoeveelheid van het vaatwasmiddel in de binnenkant van de deur van het apparaat als het programma een voorwasfase heeft. Als u vaatwastabletten gebruikt, plaatst u deze in het doseerbakje (A). Om het energieverbruik te verlagen, schakelt deze functie het apparaat automatisch na een paar minuten uit als: · U hebt de deur niet gesloten om het Het nummer en de duur van het programma worden met tussenpozen op het display weergegeven. Als u de deur opent, verschijnt de duur van het programma op het display. Een programma starten met een uitgestelde start Een programma starten zonder een uitgestelde start Druk herhaaldelijk op de toets Program om een programma in te stellen. U kunt desgewenst de opties die op het programma van toepassing zijn, instellen. Blijf op de toets Delay drukken tot de uitgestelde tijd die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur) op het display verschijnt. [. . . ] Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. Com Notieren Sie die Produktnummer (PNC), die Sie auf dem Typenschild finden. Ist die Option mit dem Programm kombinierbar, leuchtet die entsprechende Kontrolllampe. Ist die Option mit dem Programm kombinierbar, leuchtet die entsprechende Kontrolllampe. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX ESL6391RA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX ESL6391RA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag