Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EKF7900

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EKF7900. Wij hopen dat dit ELECTROLUX EKF7900 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EKF7900 te teleladen.


ELECTROLUX EKF7900 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10279 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX EKF7900

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie die Taste „Aroma“, um die Aroma-Einstellung anzupassen. Drücken Sie die Taste „Set“, um die Einstellung zu bestätigen. Com It Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta. BG CS DA DE EE EN ES FI FR HR HU IT LT LV NL NO pl PT RO RU SK SL SR SV TR UK 41 NL Lees de volgende aanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. [. . . ] De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die het gevolg is van onjuist gebruik. Als u het apparaat voor het eerst aanzet, vult u het reservoir met koud water. Laat een volledig reservoir water een of twee keer door het apparaat lopen om dit te reinigen, zonder koffie. Koffie maken: open het deksel en vul het waterreservoir met koud water tot het gewenste niveau. Op het waterreservoir en de koffiekan bevindt zich een koffiekopjes-indicator (alleen voor het koffiezetapparaat met glazen koffiekan). Plaats het vaste filter in de filterhouder en vul het met gemalen koffie. Voor koffie met een gemiddelde sterkte is één maatschepje (ongeveer 6-7 g) per kopje voldoende. Sluit het deksel van het waterreservoir en plaats de koffiekan (met deksel) op het warmhoudplaatje. Begin onmiddellijk met koffiezetten: Druk op de knop Brew (Koffiezetten) Als u het koffiezetten wilt onderbreken, drukt u nogmaals op de knop Brew (Koffiezetten). Als de koffie klaar is, schakelt het apparaat over op warmhoudmodus (alleen voor het koffiezetapparaat met de glazen koffiekan). Let op: Houd de knop Cancel (Annuleren) twee seconden ingedrukt om het scherm uit te schakelen. Tijdens het koffiezetten mag de koffiekan niet meer dan 30 seconden worden verwijderd, anders stroomt het filter over. Koffiezetten met de programmatimer: Houd de knop Auto/Start ingedrukt totdat het scherm de tijd weergeeft en de indicator voor tijdprogrammering. Druk op de knop Auto/Start om de instelling voor tijdprogrammering te starten of te onderbreken. De klok bijstellen: Houd de toets Set (Instellen) ingedrukt totdat de tijdsaanduiding (uren) op het scherm begint te knipperen. Druk op de knop voor omhoog scrollen ( ) of omlaag scrollen ( ) om de uren te wijzigen. Stel de minuten in (en AM of PM) met behulp van de knop ( ) of ( ) en druk op de knop Set (Instellen) om te bevestigen. Let op: Als u gedurende vijf seconden geen knop indrukt, wordt het instellingenmenu voor de klok automatisch afgesloten. [. . . ] Reinig vervolgens de koffiekan, het deksel en de filterhouder grondig onder stromend water en druk het filterklepje regelmatig in tijdens het reinigen. Dompel de thermomok nooit onder in vloeibare stoff en en was de thermomok ook niet af in de afwasautomaat. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX EKF7900

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX EKF7900 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag