Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EKF3300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EKF3300. Wij hopen dat dit ELECTROLUX EKF3300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EKF3300 te teleladen.


ELECTROLUX EKF3300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5427 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX EKF3300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Maschine ausschalten, sobald die Lösung vollständig durchgelaufen ist. GB Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder HR en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht HU staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met beperkte lichamelijke, Zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en Kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over Het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. [. . . ] De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals: - personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen - boerderijen - door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen - bed-and-breakfast accomodaties. Als u het apparaat voor het eerst aanzet, vult u het reservoir met koud water. Laat een volledig reservoir water een of twee keer door het apparaat lopen om dit te reinigen, zonder papieren filter of koffie. Koffie maken: open het deksel en vul het waterreservoir met koud water tot het gewenste niveau. op het waterreservoir en de koffiekan bevindt zich een koffiekopjes-indicator. Plaats een papieren 1x4-filter in de filterhouder en vul dit met gemalen koffie. Voor koffie met een gemiddelde sterkte is één maatschepje (ongeveer 6-7 g) per kopje voldoende. Sluit het deksel van het waterreservoir en plaats de koffiekan (met deksel) op het warmhoudplaatje. Als het water is doorgestroomd, houdt het warmhoudplaatje de koffie heet totdat u het apparaat uitschakelt met de AAN/UIT-knop. Als de machine niet handmatig wordt uitgeschakeld, schakelt de beveiligingsfunctie de machine na 40 minuten automatisch uit. (Tijdens het koffiezetten mag de koffiekan niet meer dan 30 seconden worden verwijderd, anders stroomt het filter over. Gebruik nooit bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen en dompel het apparaat nooit in water!Druk het filterklepje verschillende keren tijdens het reinigen in om dit grondig te reinigen. [. . . ] Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX EKF3300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX EKF3300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag