Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EHH3320NVK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EHH3320NVK. Wij hopen dat dit ELECTROLUX EHH3320NVK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EHH3320NVK te teleladen.


ELECTROLUX EHH3320NVK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1058 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX EHH3320NVK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder permanent toezicht. Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem. [. . . ] Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer. Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt. De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken. Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt. Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat. Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glas / glaskeramiek. 6 Servicedienst • • Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst. 1 In- en uitschakelen Raak 1 seconde aan om de kookplaat in– of uit te schakelen. 2 Automatisch uitschakelen De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als: • • • alle kookzones zijn uitgeschakeld. U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc. De kookzone moet afgekoeld zijn voordat u de kookplaat weer kunt gebruiken. De verhouding tussen warmteinstelling en de tijd waarna de kookplaat uitschakelt: Temperatuurins‐ telling , 1-2 3-4 5 6-9 De kookplaat schakelt uit na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur hoogste kookstand in en verlaagt dan naar de juiste kookstand. 5 Powerfunctie Deze functie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De functie kan slechts een beperkte tijd voor de inductiekookzone worden ingeschakeld. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand. 6 Timer Timer met aftelfunctie U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe lang de kookzone moet werken voor een kooksessie. Kookzone instellen: raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt. De functie inschakelen of de tijd wijzigen: raak of van de timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99 minuten). 4 Automatisch opwarmen Als u deze functie activeert, kunt u in minder tijd een benodigde kookstand verkrijgen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00. [. . . ] Gebruik voor optimale kookresultaten alleen kookgerei met een diameter niet groter dan vermeld in de tabel. 1 Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014 Modelidentificatie Type kooktoestel Aantal kookzones Verwarmingstechnologie Diameter ronde kook‐ zones (Ø) Middenvoor Middenachter EHH3320NVK Ingebouwde kookplaat 2 Inductie 21, 0 cm 14, 5 cm 176, 9 Wh / kg 178, 1 Wh / kg 177, 5 Wh / kg Energieverbruik per kook‐ Middenvoor zone (EC electric cook‐ Middenachter ing) Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob) EN 60350-2 - Elektrische huishoudelijke kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de prestatie • • • • • Doe indien mogelijk altijd een deksel op het kookgerei. 2 Energiebesparing U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken door de onderstaande tips te volgen. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX EHH3320NVK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX EHH3320NVK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag