Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EFT739X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EFT739X. Wij hopen dat dit ELECTROLUX EFT739X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EFT739X te teleladen.


ELECTROLUX EFT739X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13055 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX EFT739X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer of u over de volgende gegevens beschikt als u contact opneemt met een erkend servicecentrum: model, productcode (PNC), serienummer. Alvorens het toestel te installeren en in gebruik te nemen wijzen wij u er op, deze handleiding goed door te lezen. De producent is niet aansprakelijk voor welke schaden of letsels dan ook die door onjuiste installatie of gebruik van het toestel ontstaan. Deze instructie dient op een veilige en toegankelijke plaats bewaard te worden, zodat het later gebruikt kan worden. [. . . ] Het toestel moet regulier worden gereinigd, zodat de toestand van het oppervlakte niet verslechtert. Reinig vetfilters regelmatig (ten minste één keer per 2 maanden) en verwijder vetaanslag van het toestel om het risico van brand te voorkomen. Gebruik een doekje of een borstel om de binnenkant van het toestel schoon te maken. Gevaar van letsels, elektrische schokken en brandwonden of van schade aan het toestel. Installeer geen beschadigd toestel en maak er eveneens geen gebruik van. Omdat het toestel zwaar is, wees altijd voorzichtig als u het verplaatst. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten, duurzame schoenen. Voer de afgezogen lucht niet uit door een muurholte, tenzij de holte voor dat doel is ontworpen. Alle elektrische aansluitingen moeten door een gekwalificeerde elektricien gedaan worden. Zorg ervoor dat de parameters op het typeplaatje compatibel zijn met de elektrische specificaties van de hoofdvoeding. Als het symbool ( ) niet op het typeplaatje geprint staat, moet het toestel worden geaard. Maak altijd gebruik van een correct geïnstalleerd en volledig geïsoleerd stopcontact. Als het stopcontact los zit, mag de stekker niet daaraan aangesloten worden. De schokbescherming van onder spanning staande en geïsoleerde delen moet zodanig worden bevestigd dat deze niet zonder gereedschap kan worden verwijderd. Een losse en onjuiste elektriciteitskabel kan de contactpunten te heet maken. Zorg ervoor dat er na de installatie toegang tot het elektriciteitsnet is. Gebruik het toestel niet met natte handen Gebruik uitsluitend de accessoires die met Uit de buurt van vetten en oliën tijdens het koken en frituren. Gebruik geen vergrootglazen, brillen of soortgelijke optische apparaten om rechtstreeks naar de verlichting van het toestel te kijken. Om het toestel te repareren, neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum. Het toestel kunt u verkrijgen door contact op te nemen met de locale autoriteiten. Het actieve koolstoffilter kan niet worden gewassen of gerecycled, en moet ongeveer om de 4 maanden worden vervangen, of vaker bij zeer intensief gebruik. Minstens 1 keer in de 2 maanden reinigen om brandgevaar te vermijden, met betrekking tot gebruik. [. . . ] Retourneer het product naar uw lokale recyclingfaciliteit of neem contact op met uw gemeente. A: motor Av/ På B: motor på første hastighet C:motor på andre hastighet D:motor på tredje hastighet E: Stor hastighet. A: MotorBe/Kikapcsolása B: motorels sebességfokozatban C: motor második sebességfokozatban D: motor harmadik sebességfokozatban E: Nagy sebesség. A: Zapnutie/vypnutie motora B: motor na prvej rýchlosti C: motor na druhej rýchlosti D: motor na tretej rýchlosti E: Vysoká rýchlos. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX EFT739X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX EFT739X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag