Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EFT739X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EFT739X. Wij hopen dat dit ELECTROLUX EFT739X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EFT739X te teleladen.


Mode d'emploi ELECTROLUX EFT739X
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX EFT739X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikstips te ontvangen, onze brochures te downloaden, eventuele problemen op te lossen, informatie over de assistentie te krijgen: www. Accessoires, verbruiksmaterialen en originele onderdelen voor uw apparaat aan te schaffen: www. Wij adviseren altijd het gebruik van originele onderdelen. Controleer of u over de volgende gegevens beschikt als u contact opneemt met een erkend servicecentrum: model, productcode (PNC), serienummer. [. . . ] Gevaar van letsels, elektrische schokken en brandwonden of van schade aan het toestel. Alleen een gekwalificeerd persoon mag dit toestel installeren. Installeer geen beschadigd toestel en maak er eveneens geen gebruik van. Volg de installatieinstructie die met het toestel is meegeleverd. Omdat het toestel zwaar is, wees altijd voorzichtig als u het verplaatst. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten, duurzame schoenen. Voer de afgezogen lucht niet uit door een muurholte, tenzij de holte voor dat doel is ontworpen. Gevaar van brand en elektrische schokken. Alle elektrische aansluitingen moeten door een gekwalificeerde elektricien gedaan worden. Zorg ervoor dat de parameters op het typeplaatje compatibel zijn met de elektrische specificaties van de hoofdvoeding. Als het symbool ( ) niet op het typeplaatje geprint staat, moet het toestel worden geaard. Maak altijd gebruik van een correct geïnstalleerd en volledig geïsoleerd stopcontact. Zorg ervoor dat de stroomvoer niet in de knoop raakt. Als het stopcontact los zit, mag de stekker niet daaraan aangesloten worden. De schokbescherming van onder spanning staande en geïsoleerde delen moet zodanig worden bevestigd dat deze niet zonder gereedschap kan worden verwijderd. Zorg ervoor dat het toestel correct is geïnstalleerd. Een losse en onjuiste elektriciteitskabel kan de contactpunten te heet maken. Sluit het toestel pas aan op het einde van de installatie. Zorg ervoor dat er na de installatie toegang tot het elektriciteitsnet is. Het toestel is uitsluitend voor het koken bestemd. Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden. Gebruik het toestel niet met natte handen Gebruik uitsluitend de accessoires die met Uit de buurt van vetten en oliën tijdens het koken en frituren. [. . . ] Retourneer het product naar uw lokale recyclingfaciliteit of neem contact op met uw gemeente. A: motor Av/ På B: motor på første hastighet C:motor på andre hastighet D:motor på tredje hastighet E: Stor hastighet. A: MotorBe/Kikapcsolása B: motorels sebességfokozatban C: motor második sebességfokozatban D: motor harmadik sebességfokozatban E: Nagy sebesség. A: Zapnutie/vypnutie motora B: motor na prvej rýchlosti C: motor na druhej rýchlosti D: motor na tretej rýchlosti E: Vysoká rýchlos. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX EFT739X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX EFT739X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag