Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EFL90563OX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EFL90563OX. Wij hopen dat dit ELECTROLUX EFL90563OX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EFL90563OX te teleladen.


ELECTROLUX EFL90563OX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6764 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX EFL90563OX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de wasemkap van het elektriciteitsnet af door de stekker weg te trekken of door de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. Gebruik steeds handschoenen tijdens het onderhoud, de installatie en belichting. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of door personen met beperkte sensorische of geestelijke capaciteiten of met weinig ervaring en onvoldoende kennis, tenzij dit niet geschiedt onder het toezicht of volgens de gebruiksaanwijzingen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. De kinderen moeten altijd gecontroleerd worden zodat zij niet met het apparaat spelen. [. . . ] Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse verbinding met het net) of is deze, ook na de installatie, niet goed te bereiken, dan moet er een tweepolige schakelaar worden geplaatst die de volledige ontkoppeling van het net garandeert in het geval van een overspanning van klasse III, in overeenstemming met de installatie normen. Alvorens de wasemkap weer aan het voedingsnet aan te sluiten controleer of deze goed functioneert, controleer altijd of de voedingskabel goed gemonteerd is. De minimum afstand tussen het kookvlak van het fornuis en het laagste deel van de afzuigkap mag niet onder de 50cm liggen, in geval van een elektrisch fornuis en 65cm, in geval van een gas- of gemengd fornuis. Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden. Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de wasemkap van het elektriciteitsnet af door de stekker weg te trekken of door de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. De kap moet regelmatig schoon gemaakt worden, zowel binnen als buiten (tenminste met dezelfde regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden). Gebruik voor het reinigen een doek die u vochtig maakt met een beetje neutraal vloeibaar reinigingsmiddel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of schade t. Brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften. 1 Vetfilter - Het metalen vetfilter moet eenmaal per maand worden gereinigd met neutrale reinigingsmiddelen, met de hand of in de vaatwasmachine op lage temperaturen en met een kort programma. Door hem in de vaatwasmachine te wassen kan het metalen vetfilter ontkleuren, maar dit is niet van invloed op de eigenschappen, die beslist niet veranderen. 2 NIET wasbaar koolstoffilter De verzadiging van de koolstoffilter vindt plaats na een min of meer geprolongeerd gebruik en hangt af van het soort koken en de regelmaat waarmee de vetfilter wordt gewassen. In ieder geval moet de filter minstens om de 4 maanden vervangen worden. De kap is voorzien van een bedieningspaneel met een schakelaar voor de snelheid van afzuiging en een schakelaar voor de verlichting van het fornuis. In geval van een sterkere dampconcentratie een hogere zuigkracht gebruiken. We raden aan de afzuigkap 5 minuten voordat men begint te koken aan te doen en deze nog voor ongeveer 15 minuten Nadat men beëindigt heeft aan te laten. De aanzuigsnelheden (vermogens) 3 en 4 hebben een beperkte duur, respectievelijk 10 en 5 seconden, waarna de aanzuigsnelheid (vermogen) 2 geactiveerd wordt. 4 Toets "Breeze"functie (Ventilatie van de kamer) De kap gaat gedurende ongeveer een uur op lage aanszuigsnelheid (vermogen) aan en wordt daarna uitgeschakeld. 5 Display Indicator verzadiging van de filters Bij regelmatige werkingsintervallen waarschuwt de kap dat het nodig is om het onderhoud van de filters uit te voeren. Reset verzadiging indicator Om de verzadiging indicator te resetten, Zet de afzuigkap aan en houd de toets 1 ongeveer 3 seconden lang ingedrukt. [. . . ] raadpleeg het instructieboekje van de kookplaat om te controleren of de functie aanwezig is en compatibel. Bij eerste aansluiting op het stroomnet of bij een plotselinge stroomonderbreking (blackout), wacht 1 minuut zodat de verbinding met de kap wordt hersteld. De Ledden zorgen voor een optimale verlichting, voor een 10 maal langere tijdsduur ten opzichte van de traditionele lampjes en een elektriciteitsbesparing van wel 90%. Om de lampen te vervangen, neem contact op met de erkende assistentie service voor de reserveonderdelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX EFL90563OX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX EFL90563OX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag