Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EFB90981OX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EFB90981OX. Wij hopen dat dit ELECTROLUX EFB90981OX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EFB90981OX te teleladen.


ELECTROLUX EFB90981OX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9435 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX EFB90981OX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De kinderen moeten altijd gecontroleerd worden zodat zij niet met het apparaat spelen. De wasemkap NOOIT als steunvlak gebruiken tenzij dit niet uitdrukkelijk is aangegeven. Altijd voor een goede ventilatie van de ruimte zorgen als de wasemkap tegelijkertijd wordt gebruikt met andere apparaten die gas en andere brandstoffen toepassen. De gezogen lucht mag niet afgevoerd worden in een leiding die gebruikt wordt voor de afvoer van rook van apparaten die gas of andere brandstoffen toepassen. [. . . ] De wasemkap moet regelmatig schoongemaakt worden, zowel binnen als buiten (MINSTENS EENMAAL PER MAAND, neem in ieder geval hetgeen in deze handleiding is aangegeven in acht). Het niet in acht nemen van de reinigingsnormen van de wasemkap en van de vervanging en reiniging van de filters kan brandgevaar veroorzaken. Zorg altijd dat de lampjes in de kap aanwezig en goed gemonteerd zijn om het gevaar voor elektrische schokken te voorkomen. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade aan het apparaat of brand veroorzaakt door het niet in acht nemen van de aanwijzingen uit deze handleiding wordt afgewezen. Indien de schroeven en bevestigingssystemen niet in overeenstemming met deze instructies gemonteerd zijn kan dit leiden tot elektrische gevaren. In het bijgesloten montageboekje is aangegeven welke uitvoering mogelijk is voor het model in Uw bezit: in de afzuigversie met afvoer naar buiten of in de filtrerende versie met . HET INSTALLEREN De netspanning moet corresponderen met de spanning die vermeld wordt op het etiket met eigenschappen, aan de binnenkant van de wasemkap. Als de wasemkap een stekker heeft, moet deze in een stopcontact worden gestoken dat voldoet aan de geldende voorschriften op een, ook na de installatie, goed bereikbare plaats. Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse verbinding met het net) of is deze, ook na de installatie, niet goed te bereiken, dan moet er een tweepolige schakelaar worden geplaatst die de volledige ontkoppeling van het net garandeert in het geval van een overspanning van klasse III, in overeenstemming met de installatie normen. Alvorens de wasemkap weer aan het voedingsnet aan te sluiten controleer of deze goed functioneert, controleer altijd of de voedingskabel goed gemonteerd is. Com De minimum afstand tussen het kookvlak van het fornuis en het laagste deel van de afzuigkap mag niet onder de 50cm liggen, in geval van een elektrisch fornuis en 65cm, in geval van een gas- of gemengd fornuis. De instelling van de timer is als volgt ingedeeld: • Snelheid 1 - 20 minuten (op de display verschijnt het getal “1” en een kleine knipperende led) • Snelheid 2 - 15 minuten (op de display verschijnt het getal “2” en een kleine knipperende led) • Snelheid 3 - 10 minuten (op de display verschijnt het getal “3” en een kleine knipperende led) • Intensieve snelheid - 20 minuten (op de display verschijnt het getal “4” en een kleine knipperende led) Tijdens de werking met ingestelde timer kan de afzuigkap worden uitgeschakeld door op toets 1 of toets 4 te drukken. Als op toets 2 gedrukt wordt, schakelt de afzuigkap weer over op de ingestelde snelheid. Reset verzadiging indicator Om de verzadiging indicator te resetten, Zet de afzuigkap aan en houd de toets 1 ongeveer 3 seconden lang ingedrukt. Voer de onderhoudswerkzaamheden van de filter uit, zoals aangegeven in deze handleiding. in het geval dat beide vetfilter verzadiging indicatoren “F” en “C” knipperen , de reset handelingen tweemaal uitvoeren. De koolstoffilter verzadiging indicator is gewoonlijk uitgeschakeld en als de kap als filterend apparaat wordt gebruikt, moet deze de eerste keer handmatig worden geactiveerd. Com Activering van de koolstoffilter verzadiging indicator: Zet de kap af en druk tegelijkertijd 3 seconden lang op de toetsen 2 en 3 . Op de display knipperen 2 seconden lang, de letters “F” en “C” om de succesvolle activering van de koolstoffilter verzadiging indicator aan te geven. Uitschakeling van de koolstoffilter verzadiging indicator: Zet de kap af en druk tegelijkertijd 3 seconden lang op de toetsen 2 en 3 . Op de display knippert 2 seconden lang alleen de letter “F” om de succesvolle uitschakeling van de koolstoffilter verzadiging indicator aan te geven. Temperatuur alarm De kap is voorzien van een temperatuursensor die de motor op snelheid 3 inschakelt als de omgevingstemperatuur, in de buurt van de display, te hoog is. [. . . ] Elke 30 seconden wordt door de sensor de omgevingstemperatuur in de buurt van de display gecontroleerd. 1 Hob2Hood EFB90981OX - EFL10965OX De kap is voorzien van een “draadloze” verbinding (wireless) met de kookplaat waarmee automatisch de meest geschikte snelheid (zuigkracht) wordt ingesteld. raadpleeg het instructieboekje van de kookplaat om te controleren of de functie aanwezig is en compatibel. Bij eerste aansluiting op het stroomnet of bij een plotselinge stroomonderbreking (blackout), wacht 1 minuut zodat de verbinding met de kap wordt hersteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX EFB90981OX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX EFB90981OX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag