Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EEWA7800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EEWA7800. Wij hopen dat dit ELECTROLUX EEWA7800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX EEWA7800 te teleladen.


ELECTROLUX EEWA7800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8400 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX EEWA7800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] €¢ Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht is. €¢ Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. €¢ Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het modelplaatje. [. . . ] De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik. Het lcd-display wordt verlicht (gevolgd door een lange pieptoon), om aan te geven dat het apparaat is aangesloten. Druk op de knop Start/Cancel om het water te koken of het aan de kook brengen te onderbreken. ) Let op: houd de knop Start/Cancel langer ingedrukt om over te schakelen naar de energiebesparende modus (LCD uitgeschakeld). ) Wanneer het water kookt, hoort u twee korte pieptonen, gevolgd door een lange pieptoon. Als het water kookt of als u de waterkoker van de voet haalt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Druk op de knop Start/Cancel als u wilt stoppen met water koken, voordat het water kookt. Druk op de knop Preset en herhaal dit om een bepaalde temperatuur (50 - 100 °C) vooraf in te stellen. Afhankelijk van de ingestelde temperatuur, wordt de indicator voor de aanbevolen drankjes (Coffee (Koffie), White Tea (Witte thee), Oolong Tea (Oolong-thee), Green Tea (Groene thee)) weergegeven op het lcddisplay. Let op: u hoort een korte pieptoon wanneer er op een knop wordt gedrukt. Druk op de knop 1-Cup Turbo om in minder dan 60 seconden een kopje water (max. Deze instelling gaat voor op de temperatuur die is ingesteld met de knop Preset. de standaardtemperatuur voor de knop 1-Cup Turbo is 100 °C. Let op: alleen met deze instelling kunt u minder water koken dan de minimaal vereiste hoeveelheid water (0, 5 l). Met de functie voor het koken van een kopje water op turbosnelheid, brengt u maximaal 200 ml water van 20 °C in minder dan 60 seconden aan de kook. Druk op de knop Keep warm (A) en druk vervolgens op de knop Start/Cancel (B) om water te koken. [. . . ] Het apparaat is nog niet voldoende afgekoeld na te zijn gebruikt met te weinig of geen water. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX EEWA7800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX EEWA7800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag