Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ECN30108W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ECN30108W. Wij hopen dat dit ELECTROLUX ECN30108W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ECN30108W te teleladen.


ELECTROLUX ECN30108W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1730 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX ECN30108W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant. € Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar. Electrolux 3 Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt. Indien het koelcircuit beschadigd is: – open vuur en ontstekingsbronnen vermijden – de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren • Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. [. . . ] De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: • de omgevingstemperatuur • hoe vaak het deksel wordt geopend • de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt • Plaatsing van het apparaat. electrolux 5 BEDIENINGSPANEEL 1 2 3 Het Action Freeze lampje licht op. Alarm hoge temperatuur Een toename van de temperatuur in de vriezer (bijvoorbeeld door stroomuitval) wordt aangeduid door: • het aanspringen van het alarmlampje • het klinken van een zoemer. tijdens de alarmfase kan de zoemer worden uitgeschakeld door op de Alarm-resetschakelaar te drukken. als de normale omstandigheden hersteld worden gaat het alarmlampje automatisch uit. 4 1 2 3 4 Alarmlampje hoge temperatuur Controlelampje Action Freeze-lampje Action Freeze-schakelaar en Alarm reset Action Freeze functie U kunt de Action Freeze functie activeren door op de Action Freeze schakelaar te drukken. HET EERSTE GEBRUIK De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. DAGELIJKS GEBRUIK Vers voedsel invriezen Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel. Activeer om vers voedsel in te vriezen de Action Freeze functie ten minste 24 uur voordat u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt. De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje 4) Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe. Het bewaren van ingevroren voedsel Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op een hoge instel4) Raadpleeg "Technische gegevens" ling laten werken voordat u er producten in plaatst. In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is). invriesagenda De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan. 6 electrolux De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levensmiddelen. Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd ingevroren. Het openen en sluiten van het deksel Omdat het deksel is uitgerust met een strak sluitende afsluiting, is het niet gemakkelijk om hem direct na het sluiten opnieuw te openen (door het vacuüm dat aan de binnenkant wordt gevormd). Opslagmanden Hang de manden aan de bovenrand van de vriezer (X) of plaats ze in de vriezer (Y). Draai de handvaten voor deze twee posities zoals getoond in de afbeelding en zet ze vast. X Y 595 795 935 1050 230 1190 1325 1600 U kunt extra manden kopen bij uw plaatselijke klantenservice. Veiligheidsslot De vriezer is uitgerust met een speciaal slot om per ongeluk afsluiten te vermijden. Het slot is zodanig ontworpen dat u de sleutel alleen kunt omdraaien en zo het deksel af kunt sluiten als u de sleutel daarvoor in het slot heeft gedrukt. De onderstaande afbeeldingen tonen hoeveel manden in de verschillende vriezermodellen kunnen worden geplaatst. [. . . ] Wanneer u een oud apparaat met een slot of een vergrendeling op het deksel afvoert, moet u ervoor zorgen dat dit onklaar wordt gemaakt om te voorkomen dat kleine kinderen erin opgesloten raken. Dit apparaat kan in een droge, goed geventileerde binnenruimte (garage of kelder) geinstalleerd worden, maar voor de beste prestatie kunt u het apparaat beter installeren op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die staat electrolux 11 aangegeven op het typeplaatje van het apparaat Klimaatklasse SN N ST T Omgevingstemperatuur +10°C tot + 32°C +16°C tot + 32°C +16°C tot + 38°C +16°C tot + 43°C aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien. De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de achterwand 5 cm is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX ECN30108W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX ECN30108W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag