Gebruiksaanwijzing EINHELL GE-CM 36/33

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EINHELL GE-CM 36/33. Wij hopen dat dit EINHELL GE-CM 36/33 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EINHELL GE-CM 36/33 te teleladen.


EINHELL GE-CM 36/33 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2458 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EINHELL GE-CM 36/33

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] För att ta av gräsuppsamlaren måste du lyfta upp utkastningsluckan med den ena handen, och med den andra handen lyfta av gräsuppsamlaren med handtaget. Lyft upp utkastningsluckan med den ena handen, håll fast gräsuppsamlarens handtag med den andra handen och häng därefter in från ovansidan. - Handleiding lezen om het letselrisico te verminderen Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Op kinderen moet toezicht worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. [. . . ] Om een keurig maaipatroon te bereiken leidt u de maaier in zo recht mogelijke banen. De banen moeten elkaar steeds overlappen met enkele centimeters, zodat er geen stroken blijven staan. De looptijd van de accu, en daarmee de met een acculading mogelijke oppervlaktecapaciteit in vierkante meter, is grotendeels afhankelijk van de eigenschappen van het gazon (bijv. dichtheid , vocht , lengte , maaihoogte…) en van de maaisnelheid (staptempo). Voor de individuele aanpassing van de oppervlaktecapaciteit wordt aanbevolen om het gazon vaker, met hogere maaihoogte en in een gepast tempo te maaien. Vaak in- en uitschakelen van het apparaat tijdens het maaien verlaagt eveneens de oppervlaktecapaciteit. Mocht de looptijd van de accu (oppervlaktecapaciteit) ondanks de boven genoemde maatregelen niet tot tevredenheid stemmen, dan kunnen accu’s met een grotere capaciteit (Ah) uitkomst bieden. Hoe vaak moet worden afgereden hangt in principe ervan af hoe snel het gras groeit. dichtheid , vocht , lengte , maaihoogte…) en van de maaisnelheid (staptempo). De maaihoogte moet tussen 4 en 6 cm liggen en het gras moet 4 tot 5 cm groeien voordat u het opnieuw afrijdt. Mocht het gras ooit wat langer worden, maak dan achteraf niet de fout het gras direct in één keer op de normale hoogte terug te snijden. De onderkant van het koetswerk van de maaier schoon houden en afgezet gras zeker verwijderen. Afgezet materiaal bemoeilijkt het starten, doet afbreuk aan de maaikwaliteit en belemmert het uitwerpen van het gras. Rijd het gras in meerdere beurten af, zodat het gazon per beurt maximaal 4 cm korter wordt gereden. Voordat u eender welke controles aan het mes uitvoert zeker de motor afzetten. Denk eraan dat het mes na het afzetten van de motor nog enkele seconden blijft draaien. Controleer regelmatig of het mes correct bevestigd, in perfecte staat en goed geslepen is. Indien het roterende mes een voorwerp raakt, de maaier uitschakelen en wachten tot het mes helemaal stilstaat. Zodra tijdens het gras afrijden grasresten blijven liggen, moet de opvangkorf leeg worden gemaakt. Alvorens de opvangkorf eraf te nemen de motor afzetten en wachten tot het maaigereedschap tot stilstand is gekomen. Gebruik enkel een origineel mes omdat anders de werking en de veiligheid mogelijk niet gewaarborgd zijn. Bij de montage van het nieuwe mes dient u op de montagerichting van het mes te letten. [. . . ] Deze garantievoorwaarden regelen aanvullende garantieprestaties, die de hieronder genoemde fabrikant kopers van zijn nieuwe apparaten toezegt in aanvulling tot de wettelijke garantie. De garantieprestatie geldt uitsluitend voor gebreken aan een door u aangekocht nieuw apparaat van de hieronder genoemde fabrikant die aantoonbaar berusten op een materiaal- of productiefout, en is naar onze keuze beperkt tot het verhelpen van zulke gebreken aan het apparaat of de vervanging ervan. Wij wijzen erop dat onze apparaten overeenkomstig hun bestemming niet ontworpen zijn voor commercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. Van een garantiecontract is derhalve geen sprake, als het apparaat binnen de garantieperiode in commerciële, ambachtelijke of industriële bedrijven werd ingezet of aan een daarmee gelijk te stellen belasting werd blootgesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EINHELL GE-CM 36/33

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EINHELL GE-CM 36/33 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag