Gebruiksaanwijzing DOMO DO711K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DOMO DO711K. Wij hopen dat dit DOMO DO711K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DOMO DO711K te teleladen.


DOMO DO711K : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7825 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DOMO DO711K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de garantie en verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de leverancier en fabrikant vervallen automatisch in de volgende gevallen: · Bij het niet naleven van de instructies in deze handleiding. Bij herstelling of wijziging van het toestel door de consument of niet gemachtigde derden. Bij gebruik van onderdelen of accessoires welke niet worden aanbevolen of geleverd door de Wanneer je elektrische toestellen gebruikt, moeten volgende veiligheidsinstructies in acht genomen worden: · Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers. Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en personen met een fysieke of sensoriële beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel. [. . . ] Hou daarom handen uit de buurt van het toestel wanneer het in werking is. Ongevallen of schade veroorzaakt door het niet volgen van deze regels zijn op eigen risico. Fabrikant of de importeur, noch de leverancier kan daar dan verantwoordelijk voor geacht worden. Verplaats het toestel nooit terwijl het nog in gebruik is of wanneer het nog warm is. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de portafilter want de metalen onderdelen zullen heet zijn. Houd hem vast bij het handvat en gebruik de filterborgklem om het koffiedik weg te gooien. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat met hete vloeistoffen. Controleer of alle accessoires bij het toestel zitten en of het toestel niet beschadigd is. Druk op één van de knoppen om water door te laten lopen. Zorg ervoor dat je binnen de "MIN"- en "MAX"aanduiding op het reservoir blijft. Je kan het reservoir verwijderen door het met het handvat naar je toe te trekken. Tijdens het opwarmen kan er een kleine hoeveelheid water via een leiding onderaan het toestel in het druppelopvangbakje terecht komen. De grote filter voor 2 tassen of een dubbele espresso Vul de filter met verse, fijn gemalen espressokoffie met behulp van de maatschep. Druk de gemalen koffie stevig en gelijkmatig aan met de stamper aan de achterzijde van de Plaats de portafilter onder het brouwhoofd. Houd het handvat zo dat het correct aansluit op het openslotsymbool op het apparaat en in de groef past. Draai het dan langzaam naar rechts, naar het gesloten-slotsymbool op het apparaat. Plaats een tas op het druppelopvangbakje en druk op één van de verlichte knoppen voor een kleine of een grote tas. Standaard is de espressoknop voor een tas van 40 ml, de dubbele espressoknop voor 80 ml. De koffie zal doorlopen en het indicatielampje op de gekozen knop zal knipperen. Indien je het apparaat eerder wil stoppen, druk je tijdens het doorlopen van de koffie terug op de gekozen knop. Er kan een kleine hoeveelheid water via een leiding onderaan het toestel in het druppelopvangbakje terecht komen. Plaats de borgklem tegen de filter en klop het koffiedik uit de filter. [. . . ] Spoel het apparaat regelmatig door koffie te zetten zonder gemalen koffie in de filter te doen. Een regelmatige ontkalking zorgt voor een constante kwaliteit van de koffie, een lager energieverbruik en verlengt de duurzaamheid van de espressomachine. Vul het waterreservoir met 1/4 azijn en 3/4 water tot aan de maximumaanduiding. Verwijder het druppelopvangbakje en plaats een opvangcontainer onder het brouwhoofd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DOMO DO711K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DOMO DO711K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag