Gebruiksaanwijzing DOMO DO470K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DOMO DO470K. Wij hopen dat dit DOMO DO470K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DOMO DO470K te teleladen.


DOMO DO470K : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (847 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DOMO DO470K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. Alle onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, vallen buiten de garantie. Indien je apparaat defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je het toestel samen met het originele kassaticket binnenbrengen in de winkel waar je het toestel hebt aangekocht. [. . . ] Laat het snoer niet op een heet oppervlak of over de rand van een tafel of aanrecht hangen. Gebruik het toestel nooit wanneer het snoer of de stekker beschadigd is, na een slechte werking van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel dan naar het dichtsbijzijnde gekwalificeerde service center voor nazicht en reparatie. Streng toezicht is noodzakelijk wanneer het toestel door of in de buurt van kinderen gebruikt wordt. Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is, vooraleer onderdelen te monteren of demonteren en vooraleer het toestel te reinigen. Zet eerst alle knoppen in de `uit'-stand en trek de stekker bij de stekker zelf uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken. Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats waar het in contact zou kunnen komen met een warm toestel. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor ongelukken die een gevolg zijn van verkeerd gebruik van het toestel, of het niet naleven van de regels zoals ze vermeld zijn in deze handleiding. Alle herstellingen, buiten het gewone onderhoud van het toestel, moeten uitgevoerd worden door de fabrikant of zijn dienst na verkoop. Dompel het toestel, het elektrisch snoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof. Zorg ervoor dat kinderen het elektrisch snoer of het toestel niet kunnen aanraken. Hou het snoer uit de buurt van scherpe randen en hete onderdelen of andere warmtebronnen. Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers. Een gebroken of beschadigde kan, mag niet langer Toestel, herstellingen dient u over te laten aan een gespecialiseerde hersteller. Controleer of de voltage van het toestel overeenstemt met de voltage bij u thuis. het waterreservoir mag nooit boven het aangeduide maximumniveau (14) gevuld worden. [. . . ] ONDERHOUD EN REINIGING Trek de stekker uit wanneer u het toestel wilt reinigen. Maar de buitenkant van het toestel regelmatig schoon met een vochtige doek. Bij normaal gebruik (2 volle kannen per dag) raden wij u aan volgende regels in acht te nemen : Hardheid van het water tot 18°dh : 2 tot 3 maal per jaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DOMO DO470K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DOMO DO470K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag