Gebruiksaanwijzing DOMETIC HDC-150DF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DOMETIC HDC-150DF. Wij hopen dat dit DOMETIC HDC-150DF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DOMETIC HDC-150DF te teleladen.


DOMETIC HDC-150DF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4264 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DOMETIC HDC-150DF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] März 2017 9:40 21 HDC195, HDC225 Veiligheidsinstructies • Als de aansluitkabel van dit toestel wordt beschadigd, moet deze om gevaar uit te sluiten door de fabrikant, diens klantenservice of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon worden vervangen. € Reparaties aan dit toestel mogen uitsluitend door vakmonteurs worden uitgevoerd. € Dit toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of tekortschietende ervaring en kennis gebruikt worden, als ze worden begeleid of hun is uitgelegd hoe ze het toestel veilig kunnen gebruiken. Ook dienen ze inzicht te hebben in de gevaren die het gebruik van het toestel met zich meebrengt. [. . . ] Bij het gebruik op boten kan de koelkast aan een permanente helling van 30° worden blootgesteld. de koelkast kan waren tot 0 °C tot +10 °C afkoelen en koel houden. In het vriesvak kunnen diepgevroren waren bij –18 °C tot 0 °C worden bewaard. via een temperatuurregelaar kan de gewenste temperatuur traploos worden ingesteld. Alle in de koelkast gebruikte materialen zijn geschikt voor levensmiddelen. Als uw toestel op het stroomnet is aangesloten, dient u er absoluut voor te zorgen dat de stroomtoevoer via een aardlekschakelaar beveiligd is!Neem bij het opstellen van de koelkast in acht dat het toestel voor deze omstandigheden moet zijn beveiligd. Neem bij vragen over de installatie contact op met een gekwalificeerde en gespecialiseerde firma. Neem bij de installatie op boten met name de volgende aanwijzingen in acht: D A 7. 1 Deuraanslag wijzigen U kunt de aanslag van de deur wijzigen, zodat de deur naar links in plaats van naar rechts opengaat. 2 Koelkast opstellen Neem de volgende instructies bij inbouw in acht: • Stel de koelkast zodanig op dat de verwarmde lucht goed kan wegtrekken (omhoog of opzij afb. 1 2 3 Verklaring Koude toevoerlucht Warme afvoerlucht Afstand boven de koelkast, als er naar boven of naar de zijkant niet voldoende afvoerlucht kan circuleren • Laat het toestel minstens vier uur staan alvorens het elektrisch aan te sluiten zodat olie kan terugstromen in de compressor. € Om spannings- en vermogensverlies te vermijden, moet de aansluitkabel zo kort mogelijk zijn en mag de kabel niet onderbroken worden. € Koppel het toestel en andere verbruikers van de accu los, voordat u de accu met een snellader oplaadt. Voor de veiligheid is de koelkast met een elektronische beveiliging tegen verkeerd polen uitgerust, die de koelkast tegen verkeerd polen bij de accuaansluiting en tegen kortsluiting beschermt. Voor de bescherming van de accu schakelt de koelkast automatisch uit, als de spanning niet meer voldoende is (zie de volgende tabel). 12 V Uitschakelspanning Herinschakelspanning 10, 4 V 11, 7 V 24 V 22, 8 V 24, 2 V ➤ Bepaal de vereiste kabeldiameter afhankelijk van de kabellengte aan de hand van afb. März 2017 9:40 21 HDC195, HDC225 Koelkast gebruiken ➤ Sluit uw koelkast – zo direct mogelijk op de polen van de accu aan of – op een insteekplaats aan, die met minstens 15 A (bij 12 V) resp. 8 Koelkast gebruiken INSTRUCTIE Voordat u de nieuwe koelkast in gebruik neemt, moet u deze om hygiënische redenen van binnen en van buiten reinigen met een vochtige doek (zie ook hoofdstuk „Reiniging en onderhoud” op pagina 91). 1 Tips om energie te sparen • Kies een goed geventileerde en tegen zonnestralen beschermde plaats. € Vries producten die aan het ontdooien of al ontdooid zijn in geen geval opnieuw in, maar nuttig deze zo snel mogelijk. € Zorg ervoor dat er zich enkel voorwerpen of waren in de koelkast bevinden die op de gekozen temperatuur gekoeld mogen worden. [. . . ] € Gebruik nooit hard of spits gereedschap voor het verwijderen van ijslagen of het losmaken van vastgevroren voorwerpen. A ➤ Reinig de koelkast regelmatig en als hij vuil is met een vochtige doek. Als deze verstopt is, blijft het dooiwater achter op de bodem van de koelkast. ž Reinig het rooster van de condensator en de compressor aan de toestelachterzijde met een borstel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DOMETIC HDC-150DF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DOMETIC HDC-150DF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag