Gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL M607

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL M607. Wij hopen dat dit DIRT DEVIL M607 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL M607 te teleladen.


Mode d'emploi DIRT DEVIL M607
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DIRT DEVIL M607

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Unterschätzen Sie die Kraft nicht, die von ihm ausgeht. ACHTUNG: Befreien Sie den Bodenbelag von scharfkantigen und spitzen Gegenständen, die Oberflächen zerkratzen können, wenn Sie unter die Rundbesen des Geräts gelangen. Wenn die Leistung des Akkupacks nachlässt, leuchtet die Batterieanzeige „ “ dauerhaft rot und das Gerät stoppt wenig später. Setzen Sie den Staubbehälterfachdeckel zuerst vorn an, so dass die 3 Nasen am Deckel in die 3 dafür vorgesehenen Schlitze im Staubbehälterfach greifen (Abb. [. . . ] AANWIJZING: Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0") voordat u de stekker voor het opladen aansluit. Een ingeschakeld apparaat kan weliswaar ook worden opgeladen, maar dan moet u het vóór het gebruik één keer uit- en weer inschakelen. Steek de stekker in een stopcontact met een spanning die overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van de stekker is aangegeven (afb. 4 uur opladen tot het laadcontrolelampje " " constant blauw brandt (afb. Als het laadcontrolelampje " " constant blauw brandt, trekt u eerst de voedingskabel uit het stopcontact en daarna uit het apparaat. 14 AANWIJZING: 4h Laad het apparaat opnieuw op als de batterijindicator " " op het apparaat constant rood brandt of als u het apparaat lange tijd niet hebt gebruikt. Elke verdere oplaadcyclus duurt tevens 4 uur. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0") voordat u de ronde borstel monteert. 17) bij lichte vloeren en iets hogere treden - Stand 2 bij donkere vloeren en nog hogere treden - Stand 3 (afb. 18) bij donkere vloeren en hoge treden AANWIJZING: 18 AANWIJZING: Als uw robot op donkere vloeren voortdurend achteruit rijdt, moet u instelling "3" (afb. 2 Ruimte voorbereiden WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat zich geen kinderen of huisdieren in de kamer bevinden die u wilt reinigen en dat ze geen toegang tot de kamer hebben. aANWIJZING: Deze zuigrobot kan alleen geringe hoeveelheden vuil opnemen. Het is geen vervanging voor een klassieke stofzuiger. Reinig overmatig vuile gebieden vooraf schoon met een stofzuiger. Gebruik de zuigrobot regelmatig, zodat zich om te beginnen al geen grote hoeveelheden vuil kunnen ophopen. oPGELET: Het apparaat heeft een krachtige aandrijving. Onderschat de kracht niet, die van de robot uitgaat. Breng breekbare voorwerpen in veiligheid en ook voorwerpen die kunnen kantelen en vallen, als het apparaat er tegenaan rijdt. AANWIJZING: Deze zuigrobot zuigt efficiënter als deze op zo weinig obstakels als mogelijk stuit en het vloeroppervlak niet al te vaak verandert. Mogelijk loont het zich dus om de ruimte vrij te maken van potentiële obstakel, kabels, matten, kleedjes en dergelijke. Tref voorzorgsmaatregelen, zodat de robot de ruimte niet voortijdig kan verlaten. OPGELET: Verwijder spitse voorwerpen en voorwerpen met scherpe randen, die het oppervlak van de vloer kunnen beschadigen, als ze onder de ronde borstels van het apparaat terecht komen. [. . . ] 3 Indien het apparaat defect is WAARSCHUWING: Als het apparaat gevallen is of op een andere manier beschadigd werd en duidelijke beschadigingen vertoont, laat het defecte apparaat dan door een vakhandelaar of de Dirt Devil klantenservice repareren. Verstuur het defecte apparaat met lege stofbak naar het adres onder pagina 186, „International Service“. Nooit een defect apparaat gebruiken of opladen!Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet dit door de fabrikant of de klantenservice van de fabrikant of door iemand met dezelfde competentie worden vervangen, om gevaren te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DIRT DEVIL M607

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DIRT DEVIL M607 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag