Gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL M5039-10 INFINITY VT9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL M5039-10 INFINITY VT9. Wij hopen dat dit DIRT DEVIL M5039-10 INFINITY VT9 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL M5039-10 INFINITY VT9 te teleladen.


DIRT DEVIL M5039-10 INFINITY VT9 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1456 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DIRT DEVIL M5039-10 INFINITY VT9

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Reinig geen voorwerpen met de turboborstel die u niet ook zonder bedenken met een conventionele borstel zou reinigen. Reinig dus geen meubelen, stoffen met een gevoelige textuur en geen andere hoogwaardige of zelfs gepolijste ondergronden met de turboborstel. Neem in elk geval de reinigings- en onderhoudsinstructies van de betreffende fabrikant in acht. 5: De 2in1-combiborstel kan ook ingezet worden als: 1 2 3 meubelborstel kussenmondstuk, hiervoor hoeft u enkel het borstelopzetstuk zoals afgebeeld verwijderen. [. . . ] „ Controleer de stroomkabel op eventuele beschadigingen voordat u hem gebruikt. „ Voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden, schakelt u het uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. Het doelmatig gebruik De stofzuiger is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik de stofzuiger uitsluitend voor het reinigen van droge, normaal vervuilde vloeren en vloerbedekkingen. 2, „In elkaar zetten“), kunt u het apparaat gebruiken voor het zuigen van meubels of ongevoelige kussens. Elke andere vorm van gebruik geldt als niet conform de voorschriften en is niet toegestaan. Verboden is bovendien: „ Het zuigen van: - mensen, dieren, planten, vooral haren, vingers, andere lichaamsdelen en kledingstukken, terwijl deze gedragen worden. „ Het gebruik in de buurt van explosieve of licht ontvlambare stoffen. „ Gebruik de turboborstel niet om mensen, dieren of planten te reinigen. „ Voordat u de turboborstel reinigt of wegneemt, moet u eerst de stofzuiger uitschakelen. „ De turboborstel is niet geschikt voor het reinigen van gevoelige oppervlakken. Om de afdekking te vergrendelen moet u de ontgrendeling met de hand bewegen, totdat de ontgrendeling hoor- en voelvaar vastklikt. „ Maak de stofbak elke keer na het zuigen leeg, echter uiterlijk als de „MAX“-markering (afb. De filters kunnen na verloop van tijd vuil worden en moeten daarom regelmatig worden gecontroleerd: „ Neem de hieronder aangegeven controleen reinigingsintervallen in acht. De volgende 2 filters zijn geïnstalleerd: OPGELET: Voordat u de stofbak leegmaakt schakelt u het apparaat uit. Maak de stofbak leeg door hem vlak boven een vuilnisbak te houden en daarna pas de ontgrendeling van de bodemplaat (afb. 12/1) - Controle: Controleer het Dual-motorbeveiligingsfilter, elke keer als u de stofbak leeg maakt, op vervuiling en eventuele beschadigingen. - Reiniging: Als u bij de controle vaststelt dat het filter vuil is, reinig het dan zoals navolgend beschreven (Zhoofdstuk 4. Het filter moet echter uiterlijk elke 3 – 6 maanden gereinigd worden. - Reiniging: Als u bij de controle vaststelt dat het filter vuil is, reinig het dan zoals navolgend beschreven. Schakel het apparaat uit, verwijder de stofbak en maak hem leeg Zhoofdstuk 4. A B 1 11 AANWIJZING: De inhoud van de stofbak kunt u meegeven met het gewone huisvuil, voor zover deze geen voor huisvuil verboden vuil bevat. [. . . ] 1 5 Problemen verhelpen Voordat u het apparaat opstuurt Voordat u contact opneemt met de verantwoordelijke Dirt Devil-dealer, Dirt Devil-servicepartner of de vakhandel, kunt u aan de hand van de volgende tabel controleren of u het probleem zelf kunt verhelpen. Voordat u problemen gaat opsporen schakelt u het apparaat uit en trekt u de netstekker eruit, Zhoofdstuk 3. Probleem Apparaat kan niet aangezet worden Mogelijke oorzaak Stekker zit niet in het stopcontact of het apparaat staat niet aan. Oplossing Steek de stekker in een stopcontact en zet het apparaat aan, Zhoofdstuk 3. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DIRT DEVIL M5039-10 INFINITY VT9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DIRT DEVIL M5039-10 INFINITY VT9 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag