Gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL DD7374-1 BEAT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL DD7374-1 BEAT. Wij hopen dat dit DIRT DEVIL DD7374-1 BEAT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL DD7374-1 BEAT te teleladen.


Mode d'emploi DIRT DEVIL DD7374-1 BEAT
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DIRT DEVIL DD7374-1 BEAT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze handleiding 1 Veiligheidsinstructies Lees deze bedieningshandleiding volledig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Indien u het apparaat aan iemand anders geeft, geef dan ook de bedieningshandleiding mee. Het niet in acht nemen van deze handleiding kan zwaar letsel of schade aan het apparaat tot gevolg hebben. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van nietinachtneming van deze bedieningshandleiding. [. . . ] Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze, om risico te voorkomen, door de fabrikant of de klantenservice van de fabrikant of door iemand met dezelfde competentie worden vervangen. Geef een defect apparaat voor reparatie aan een vakhandelaar of de Dirt Devil-klantenservice ( pagina 46, „International Service“). Laat de stekker uit het stopcontact als u de delen van het apparaat monteert. Anders kan het apparaat opstarten en kunnen er lichaamsdelen, haren of kledingstukken naar binnen gezogen worden. Steek de toebehoren uit de leveringsomvang op de handgreep (afb. 2 - 10), afhankelijk van de ondergrond die u wilt zuigen: - Meubelborstel (afb. 2) voor voorwerpen met gevoelig oppervlak - Kussenmondstuk (afb. 3) voor meubels met kussens, matrassen e. 5) voor ongevoelige kussens, lopers, voetmatten en dergelijke - Vloermondstuk met schakelstand zoals in afb. 7 voor tapijt - Vloermondstuk met schakelstand zoals in afb. 8 voor harde vloer - Optionele parketborstel (afb. AANWIJZING: Ga bij het verwijderen van de stoffilterzak voorzichtig te werk, zodat er geen stof uit de stoffilterzak ontsnapt. 21 22 23 Koopadvies 24 25 Wij adviseren om: Swirl Y50 MicroPor Plus stoffilterzakken met AirSpace Long Power Guarantee click!26 27 Swirl , AirSpace , MicroPor en Y50 zijn geregistreerde merken van een onderneming van de Melitta Groep, die met toestemming van deze groep gebruikt worden. AANWIJZING: Plaats de zak in de richting van de op de zak aangegeven pijl. Nadat u de zak erin gelegd hebt, vouwt u hem open (afb. 26), zodat de zak tijdens het zuigen kan gaan uitzetten en optimaal gevuld kan worden. Vervang de stoffilterzak bovendien op zijn laatst om de 3 maanden en vóór langere opslag of voordat u het apparaat verstuurt. OPGELET: De inhoud van de stoffilterzak kunt u meegeven met het gewone huisvuil, voor zover deze geen voor huisvuil verboden vuil bevat. Trek de volle stoffilterzak voorzichtig eruit (afb. OPGELET: Gebruik het apparaat nooit zonder een stoffilterzak te hebben geplaatst. Nadat u de zak erin gelegd hebt, vouwt u hem open (afb. [. . . ] Vervang het uitblaasfilter op z'n laatst, zodra het vervormd of beschadigd is. Borstel het uitblaasfilter vervolgens uit met een zachte borstel, bijvoorbeeld met de meegeleverde meubelborstel (afb. Plaats het filter weer terug in zijn console (afb. Gebruik voor het reiniging van het filter ook geen reinigingsmiddelen of borstels met harde haren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DIRT DEVIL DD7374-1 BEAT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DIRT DEVIL DD7374-1 BEAT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag