Gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL DD7275-0 REBEL 75 HE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL DD7275-0 REBEL 75 HE. Wij hopen dat dit DIRT DEVIL DD7275-0 REBEL 75 HE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL DD7275-0 REBEL 75 HE te teleladen.


Mode d'emploi DIRT DEVIL DD7275-0 REBEL 75 HE
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DIRT DEVIL DD7275-0 REBEL 75 HE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De stroomvoorziening Het apparaat werkt op elektrische stroom, waarbij in principe altijd het gevaar van een elektrische schok bestaat. Neem daarom het volgende in acht:  Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen en bescherm het tegen regen en vocht. Raak de stekker nooit aan met natte handen. Gebruik het apparaat nooit in de openlucht of in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. [. . . ] ς Voordat u de turboborstel reinigt of wegneemt, moet u eerst de stofzuiger uitschakelen. ς De turboborstel is niet geschikt voor het reinigen van gevoelige oppervlakken. 6 bij een defect apparaat Gebruik dit apparaat nooit als het defect is of als de stroomkabel defect is. Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze, om risico te voorkomen, door de fabrikant of de klantenservice van de fabrikant of door iemand met dezelfde competentie worden vervangen. Geef een defect apparaat voor reparatie aan een vakhandelaar of de Dirt Devil klantenservice ( Laat de stekker uit het stopcontact als u de delen van het apparaat monteert. Anders kan het apparaat opstarten en kunnen er lichaamsdelen, haren of kledingstukken naar binnen gezogen worden. OPGELET: Controleer eerst, voordat u begint te zuigen, of het aangebrachte mondstuk onbeschadigd en geschikt is voor de te zuigen ondergrond. Vloeren of voorwerpen nooit met een roterende borstel die u niet ook zonder bedenken met een conventionele borstel zou reinigen. neem de aanbevelingen van de fabrikant van de vloerbedekking in acht. AANWIJZING: Eventueel is het noodzakelijk om de beide delen bij het in elkaar steken iets heen en weer te draaien, zodat ze stevig vast zitten. Controleer of de gemonteerde delen stevig vast zitten door deze uit elkaar proberen te trekken. 17 18 19 OPGELET: 20 Zet het apparaat nooit direct naast warmtebronnen neer (bv. Berg het apparaat steeds zodanig op dat het ontoegankelijk is voor kinderen. OPGELET: Als u van plan bent om het apparaat langere tijd op te slaan, vervang dan van tevoren de stoffilterzak door een nieuwe,  Ga bij het verwijderen van de stoffilterzak voorzichtig te werk, zodat er geen stof uit de stoffilterzak ontsnapt. 21 22 Koopadvies 23 24 25 Wij adviseren om: Swirl Y50 MicroPor Plus stoffilterzakken met AirSpace Long Power Guarantee Swirl, AirSpace, MicroPor en Y50 zijn geregistreerde merken van een onderneming van de Melitta Groep, die met toestemming van deze groep gebruikt worden. Vervang de stoffilterzak bovendien op zijn laatst om de 3 maanden en vóór langere opslag of voordat u het apparaat verstuurt. AANWIJZING: 27 Plaats de zak in de richting van de op de zak aangegeven pijl. Trek de volle stoffilterzak voorzichtig eruit (afb. OPGELET: De inhoud van de stoffilterzak kunt u meegeven met het gewone huisvuil, voor zover deze geen voor huisvuil verboden vuil bevat. AANWIJZING: Alvorens het deksel van de stofzakruimte te openen, is het raadzaam om de zuigslang te verwijderen, zodat het deksel vanzelf opent blijft. OPGELET: Gebruik het apparaat nooit zonder een stoffilterzak te hebben geplaatst. Trek de stoffilterzak uit het apparaat,  Vervang het motorbeschermingsfilter elke keer als u een nieuw pakket stoffilterzakken opent, omdat in elk pakket stoffilterzakken een nieuw motorbeschermingsfilter zit. [. . . ] Borstel van het vloermondstuk staat niet in de goede stand voor de vloer (afb. De omschakelaar van het vloermondstuk aan de vloer aan (afb. Gebruik hiervoor zonodig een lange stok (bv. AANWIJZING: Als u het probleem met behulp van deze tabel niet kunt verhelpen, neem dan contact op met de Dirt Devil klantenservice ( 2 Garantie In niet-EU-landen gelden de in het betreffende land geldende minimale eisen waaraan een garantie moet voldoen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DIRT DEVIL DD7275-0 REBEL 75 HE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DIRT DEVIL DD7275-0 REBEL 75 HE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag