Gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL DD5255-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL DD5255-1. Wij hopen dat dit DIRT DEVIL DD5255-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL DD5255-1 te teleladen.


Mode d'emploi DIRT DEVIL DD5255-1
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DIRT DEVIL DD5255-1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, als ze niet onder toezicht staan. Het is raadzaam om kinderen onder de 8 jaar uit de buurt van het apparaat en de aansluitkabel te houden, als het ingeschakeld is of afkoelt. Verpakkingsmaterialen mogen niet worden gebruikt om mee te spelen. De stroomvoorziening Het apparaat werkt op elektrische stroom, waarbij in principe altijd het gevaar van een elektrische schok bestaat. [. . . ] OPGELET: Controleer eerst, voordat u begint te zuigen, of het aangebrachte mondstuk onbeschadigd en geschikt is voor de te zuigen ondergrond. Vloeren of voorwerpen nooit met een roterende borstel die u niet ook zonder bedenken met een conventionele borstel zou reinigen. neem de aanbevelingen van de fabrikant van de vloerbedekking in acht. AANWIJZING: Eventueel is het noodzakelijk om de beide delen bij het in elkaar steken iets heen en weer te draaien, zodat ze stevig vast zitten. Controleer of de gemonteerde delen stevig vast zitten door deze uit elkaar proberen te trekken. Een beschadigd apparaat mag niet worden gebruikt. 15) moet tijdens het zuigen volledig gesloten zijn. Met de hulpluchtregelaar kunt u de zuigkracht zonodig snel verminderen om ingezogen voorwerpen (bv. 10) zich op de ondergrond heeft “vastgezogen”, kunt u via de hulpluchtregelaar (afb. 11) en steek de stekker in een stopcontact. De kabeloproltoets ( ) weer tot aan de gele markering (afb. Let er vooral bij het zuigen van trappen op dat u zich steeds boven het apparaat bevindt. Anders wordt het van keer tot keer moeilijker om de stofbak leeg te maken en kunnen er geurtjes en ziektekiemen ontstaan, al naargelang datgene wat u van tevoren met de stofzuiger opgezogen hebt. Maak de stofbak het beste leeg elke keer nadat u gestofzuigd hebt. Maak de stofbak uiterlijk leeg en reinig hem, zodra de reinigings-/ledigingsindicator verlicht is (afb. Maak de stofbak uiterlijk leeg en reinig hem uiterlijk om de 3 maanden, voordat u hem voor langere tijd opbergt of voordat u het apparaat opstuurt. De 3 stofbak-componenten uit het binnenste van de stofbak zijn wasbaar (afb. 23 – 25), maar niet geschikt voor de vaatwasser. Gebruik voor de reiniging van de stofbak-componenten geen reinigingsmiddelen of harde borstels. Plaats de componenten pas weer terug, als ze helemaal droog zijn. Vervang beschadigde of vervormde filters onmiddellijk (bestelinformatie zie hoofdstuk 3. Als de stofbak met water in aanraking komt, kunnen de verontreinigingen in het binnenste vastkleven. [. . . ] Maak daarom gebruik van de plaatselijke inzamelpunten om oude apparaten in te leveren. de filters zijn vervaardigd van milieuvriendelijke materialen. U kunt de filters – anders dan het apparaat – meegeven met het huisvuil, mits u met de stofzuiger geen stoffen opgezogen hebt die verboden zijn voor huisvuil. 3'ü 1 arada kombi süpürme parças n monte etti inizde, cihaz hem mobilyalar n temizlenmesi ve hem dö emelerin temizlenmesi için kullanabilirsiniz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DIRT DEVIL DD5255-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DIRT DEVIL DD5255-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag