Gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL DD5255-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL DD5255-1. Wij hopen dat dit DIRT DEVIL DD5255-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL DD5255-1 te teleladen.


DIRT DEVIL DD5255-1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4580 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DIRT DEVIL DD5255-1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is raadzaam om kinderen onder de 8 jaar uit de buurt van het apparaat en de aansluitkabel te houden, als het ingeschakeld is of afkoelt. De stroomvoorziening Het apparaat werkt op elektrische stroom, waarbij in principe altijd het gevaar van een elektrische schok bestaat. Neem daarom het volgende in acht: Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen en bescherm het tegen regen en vocht. Gebruik het apparaat nooit in de openlucht of in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. [. . . ] 5) voor ongevoelige kussens, lopers, voetmatten en dergelijke - Vloermondstuk met schakelstand zoals in afb. OPGELET: Controleer eerst, voordat u begint te zuigen, of het aangebrachte mondstuk onbeschadigd en geschikt is voor de te zuigen ondergrond. Vloeren of voorwerpen nooit met een roterende borstel die u niet ook zonder bedenken met een conventionele borstel zou reinigen. neem de aanbevelingen van de fabrikant van de vloerbedekking in acht. AANWIJZING: Eventueel is het noodzakelijk om de beide delen bij het in elkaar steken iets heen en weer te draaien, zodat ze stevig vast zitten. Controleer of de gemonteerde delen stevig vast zitten door deze uit elkaar proberen te trekken. Met de hulpluchtregelaar kunt u de zuigkracht zonodig snel verminderen om ingezogen voorwerpen (bv. 10) zich op de ondergrond heeft “vastgezogen”, kunt u via de hulpluchtregelaar (afb. Let er vooral bij het zuigen van trappen op dat u zich steeds boven het apparaat bevindt. Anders wordt het van keer tot keer moeilijker om de stofbak leeg te maken en kunnen er geurtjes en ziektekiemen ontstaan, al naargelang datgene wat u van tevoren met de stofzuiger opgezogen hebt. Maak de stofbak uiterlijk leeg en reinig hem, zodra de reinigings-/ledigingsindicator verlicht is (afb. Maak de stofbak uiterlijk leeg en reinig hem uiterlijk om de 3 maanden, voordat u hem voor langere tijd opbergt of voordat u het apparaat opstuurt. De 3 stofbak-componenten uit het binnenste van de stofbak zijn wasbaar (afb. Gebruik voor de reiniging van de stofbak-componenten geen reinigingsmiddelen of harde borstels. Vervang beschadigde of vervormde filters onmiddellijk (bestelinformatie zie hoofdstuk 3. Als de stofbak met water in aanraking komt, kunnen de verontreinigingen in het binnenste vastkleven. AANWIJZING: De stofbak-componenten zijn zodanig geconstrueerd dat zij uitsluitend in de juiste positie volledig omlaag geduwd kunnen worden. AANWIJZING: De inhoud van de stofbak kunt u meegeven met het gewone huisvuil, voor zover deze geen voor huisvuil verboden vuil bevat. Controleer bij deze gelegenheid ook meteen de componenten die zich binnen in de stofbak bevinden: - hoofdcycloon (afb. 19 – 22) vuil zijn, reinig deze dan onder stromend, koud of handwarm water, totdat alle verontreiningen verdwenen zijn (afb. Vervang het filter zodra het beschadigd of vervormd is (bestelinformatie zie hoofdstuk 3. OPGELET: Het filter is wasbaar, maar ongeschikt voor de wasmachine of vaatwasser. [. . . ] Elektrisch afval mag niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd. Maak daarom gebruik van de plaatselijke inzamelpunten om oude apparaten in te leveren. U kunt de filters – anders dan het apparaat – meegeven met het huisvuil, mits u met de stofzuiger geen stoffen opgezogen hebt die verboden zijn voor huisvuil. 3'ü 1 arada kombi süpürme parças n monte etti inizde, cihaz hem mobilyalar n temizlenmesi ve hem dö emelerin temizlenmesi için kullanabilirsiniz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DIRT DEVIL DD5255-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DIRT DEVIL DD5255-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag