Gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL DD2225-0 REBEL 25 HE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL DD2225-0 REBEL 25 HE. Wij hopen dat dit DIRT DEVIL DD2225-0 REBEL 25 HE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DIRT DEVIL DD2225-0 REBEL 25 HE te teleladen.


DIRT DEVIL DD2225-0 REBEL 25 HE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4556 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DIRT DEVIL DD2225-0 REBEL 25 HE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, als ze niet onder toezicht staan. Het is raadzaam om kinderen onder de 8 jaar uit de buurt van het apparaat en de aansluitkabel te houden, als het ingeschakeld is of afkoelt. De stroomvoorziening Het apparaat werkt op elektrische stroom, waarbij in principe altijd het gevaar van een elektrische schok bestaat. [. . . ] neem de aanbevelingen van de fabrikant van de vloerbedekking in acht. AANWIJZING: Eventueel is het noodzakelijk om de beide delen bij het in elkaar steken iets heen en weer te draaien, zodat ze stevig vast zitten. Controleer of de gemonteerde delen stevig vast zitten door deze uit elkaar proberen te trekken. 2 - 10), afhankelijk van de ondergrond die u wilt zuigen: - Meubelborstel (afb. 6) voor ongevoelige kussens, lopers, voetmatten en dergelijke - Vloermondstuk met schakelstand zoals in afb. Let er vooral bij het zuigen van trappen op dat u zich steeds boven het apparaat bevindt. Met de hulpluchtregelaar kunt u de zuigkracht zonodig snel verminderen om ingezogen voorwerpen (bv. 10) zich op de ondergrond heeft “vastgezogen”, kunt u via de hulpluchtregelaar (afb. Anders wordt het van keer tot keer moeilijker om de stofbak leeg te maken en kunnen er geurtjes en ziektekiemen ontstaan, al naargelang datgene wat u van tevoren met de stofzuiger opgezogen hebt. Maak de stofbak uiterlijk leeg en reinig hem, zodra de reinigings-/ledigingsindicator verlicht is (afb. Maak de stofbak uiterlijk leeg en reinig hem uiterlijk om de 3 maanden, voordat u hem voor langere tijd opbergt of voordat u het apparaat opstuurt. De filterelementen zijn wasbaar, maar ongeschikt voor de wasmachine of vaatwasser. Gebruik voor de reiniging van de filterelementen geen reinigingsmiddelen of harde borstels. Vervang beschadigde of vervormde filters onmiddellijk (bestelinformatie zie hoofdstuk 3. AANWIJZING: De filterelementen zijn zodanig geconstrueerd dat zij uitsluitend in de juiste positie volledig kunnen worden omlaaggeduwd. Toch is het nuttig als u de filterunit, voordat u hem aanbrengt, direct zodanig op de stofbak uitlijnt als op afb. [. . . ] Borstel van het vloermondstuk staat niet in de goede stand voor de vloer (afb. AANWIJZING: Als u het probleem met behulp van deze tabel niet kunt verhelpen, neem dan contact met onze klantenservice op ( pagina 46, „International Service“). 2 Garantie In niet-EU-landen gelden de in het betreffende land geldende minimale eisen waaraan een garantie moet voldoen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DIRT DEVIL DD2225-0 REBEL 25 HE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DIRT DEVIL DD2225-0 REBEL 25 HE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag