Gebruiksaanwijzing CLOER 5918

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CLOER 5918. Wij hopen dat dit CLOER 5918 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CLOER 5918 te teleladen.


CLOER 5918 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8499 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CLOER 5918

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik het apparaat uitsluitend op normale wandcontactdozen zoals gebruikelijk binnenshuis. Het apparaat beschikt over een type stroomkabel dat indien het is beschadigd, om gevaren te vermijden, door een geautoriseerde Cloerleverancier of door de klantendienst van Cloer dient te worden vervangen. Verwijder de contactstop uit de wandcontactdoos – wanneer een storing optreedt. De toevoerleiding niet te strak aanspannen, niet over scherpe randen trekken, niet gebruiken om te dragen en tegen hitte (bv. [. . . ] Het waterreservoir mag uitsluitend met water worden gevuld, nooit met melk, suiker, andere vloeistoffen of ingrediënten vullen. Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en vóór het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact halen!Reinig het koffi reservoir, filterelementen en het Bij het eerste gebruik waterreservoir met warm schoon water, zodat evtl. Om hygiënische redenen adviseren wij om één keer een espresso te bereiden, voordat u het apparaat voor de eerste maal gebruikt, en deze weg te gieten. Het volstaat om deze eerste bereiding van koffi e uit te voeren met een volume van 3 kopjes. Neem het filterinzetstuk en vul dit tot aan de · Let erop dat de containers niet kunnen kantelen en de kan goed gesloten is zodat er geen waterdamp kan ontsnappen. Gebruik de espressokoker uitsluitend met de · de contactsokkel of het koffi reservoir mogen meegeleverde contactsokkel. Als er per ongeluk water op de contactsokkel terechtkomt, dan gaat u als volgt te werk: – Trek de netstekker uit de stekkerdoos. Als u opnieuw espresso wilt bereiden, laat u het apparaat eerst afkoelen. Zet er nog een melkschuimmuts op en garneer dit met stukjes sinaasappel of cacaopoeder. Indien U de espressokoker bij vergissing zonder water gebruikt of met heel weinig water wat direct verdampt is schakelt de oververhittingsbeveiliging uit. Na de espressokoker weer gevuld te hebben met koud water dan is de espressokoker weer gereed voor gebruik. Probleem/ Oorzaak/ Oplossing Probleem De espresso bezit geen aroma Oorzak U hebt te weinig espressopoeder in het filterelement gedaan Het espressopoeder is te oud Oplossing Doe meer espressopoeder in het filterelement NL · Vóór het reinigen trekt u altijd de netstekker uit. U kunt hierbij gebruikmaken van een zachte · Niet in water mogen worden gedompeld!Laat het apparaat altijd goed drogen, sla het apparaat uit elkaar geschroefd op. Als er kalk in het waterreservoir opgehoopt zit, ontkalkt u uw espressokoker met citroenzuur of azijn. 2/3 vullen), 1 tot 2 bollen (of eetlepels) vanille-ijs toevoegen, nog wat gezoete slagroom erop en dan garneren met geraspte chocolade. Cacaopoeder Bereiding: Per glas ongeveer 120 ml melk verwarmen, een gedeelte van de melk verwerken tot melkschuim. [. . . ] Deze garantie geeft geen rechten, de verbruiker, overeenkomstig de geldende nationale wetten, welke betrekking hebben op de verkoop van waren. De garantietijd bedraagt 2 jaar en begint met de datum waarop de gebruiker het apparaat heeft aangeschaft. De garantietijd wordt door latere verkoop, door reparaties of door vervanging van het produkt nog verlengd nog begint opnieuw of wordt op een andere wijze beinvloed. Om aanspraak te maken op garantie, wendt U zich dan tot uw vakhandelaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CLOER 5918

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CLOER 5918 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag